reklama

Snář - výklad snů online

Padák

vidět: nemoc

Padat

z výšky: nepřehánějte své očekávání

na rovné zemi: nepozorností se dostanete do nevýhody

ze schodů: majetková ztráta

do příkopu: přijdete do zlých řečí

vidět jiné: budete mít úspěch ze škody jiného

padat, ale zachytit se: budete zachráněni před neštěstím

přes něco: dostanete vysvětlení

Padělat

něco: jste nepoctivý

Pagoda

vidět ji: přijde-li nouze a starost, neukažte jim slabost

Pajzl

navštěvovat: pozor na sousedy stran pomluv

Páka

pomoc přijde včas

Paklíč

vidět: být vykraden

Palác

bydlet v něm: povýšení

vidět veliký: zármutek

mít: jste závistivý

rozbořit: újma na moci

obdržet darem: neočekávaná radost

stavět: vaše pýcha vás přivede k pádu

Palaš

moc nad mnohými

Palec

vidět: nemusíte se starat

zranit si ho nebo uříznout: utrpíte nenahraditelnou ztrátu

Paleta

bez barev: zlé časy budou mít vliv na vaši rozhodnost

s barvami: ke všem trpícím lidem buďte dobrotivý

Paleto

vidět: ve vašem domě se zahnízdí mrzutost, aby podrývala váš život

Palma

čest a důstojnost

pichlavá: bezpečné štěstí

kokosová: šťastné doby

vidět jich háj: jistý obchod

Paluba

lodní: těžká práce

Pamlsky

jíst: nestřídmost způsobí nemoc

Pampeliška

vaše plány a naděje jsou k ničemu

Panenka

hrát si s ní: jste využíván a lidé myslí, že mohou trvale počítat s vaší štědrostí

Pánev

vidět: i přes vášeň se vám povede dobře

Panna

vidět ji: štěstí a brzké spojení

líbat ji: varujte se zklamání

s květinami na hlavě: lidé se vám budou klanět

oženit se s ní: vaše budoucnost je zajištěna

mořská: rybářský výlet

mořská, jak se objímá s kapitánem: cesta za moře

Panoš

vidět ho: skrytá láska mladého muže

Panství

vidět: někdo se vám přibližuje a chce vám pomoci

Pantofel

vidí-li žena: budete vládnout

vidí-li muž: žena vám povládne

Pantomima

nesvornost dělá nepřátele

Papež

vidí-li ho žena: nezavádějte přílišné novoty

vidí-li ho muž: při návštěvě se vyzkouší vaše moudrost

mluvit s ním: veselost a míra

Papír

psát na něj: musíte napsat nepříjemný dopis

roztrhat: nenechte se ponížit

vidět vyrábět: své vědomosti dobře využijete

vidět létat ve vzduchu: zklamané naděje

čistý: smutek

černý: smutná zpráva

barevný: menší dárek

bílý: lačnost

hořící: protivný a nemilý dopis

popsaný: obdržíte dopis

velké jeho hromady: získáte dobré postavení

žvýkat: policie do domu

zmačkaný: velmi nemilá zpráva

Papoušek

mile upovídaná žena

slyšet ho mluvit: pomluvy a klevety

slyšet ho křičet: budete poškozen závistníky

krmit ho: oženíte se nebo se vdáte s povídavou osobou

Paprika

mrzutost

Paprsek

sluneční: konečně se vše obrací k lepšímu

Pára

nad hrncem: nemáte mnoho zdraví

vystupující ze země nebo z vody: změna postavení

Paragraf

vidět: přátelé vás zradí

Párat

konec nesváru

stehy: shledání

Párátko

vidět: příslib finanční úlevy

používat: budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací

Pardál

vidět ho: spravedlnost je vzácnou ctností, kterou u lidí sotva najdete

Párek (uzenka)

dostaveníčko

Park

vidět: budete mít příjemný život

bloudit v něm pěšinami: různé pletichy

procházet se jeho kvetoucími alejemi: štěstí a spokojenost

Parlament

budete zatažen do nepříjemných nesvárů

Parník

plout na něm: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončíte

Parno

pouze s potem dosáhnete žádaného

Parohy

vidět: proradnost

mít nasazené: dejte pozor na ženinu lstivost

vidět u druhých: neočekávaně se dočkáte změny

Paruka

vidět ji: budete utlačován

nosit ji: dojdete uznání

Pařez

neohrabanost

veliký: nepokoje v domě

Pas

ujasněte si východisko, které nabylo zásadního významu

kontrola cestovních pasů: z vyšší moci je omezena vaše svoboda pohybu

Pás (pásek)

nosit: vaše mysl je pohodlná

nalézt: dočkáte se odprošení, neboť se objeví křivda a dosáhnete práva

ztratit: křivdíte druhým, a ztrácíte tím přátele

pěkným pásem být opásán: čest a zdar

drahokamy posázený: radost z dětí, též moc a bohatství

korkový: mocná ochrana nebeská

stříbrný: skutečné přátelství

zlatý: duchaplná láska

kýlní: nenaříkejte, ale jednejte

Pasák

vidět ho u ohníčku: vzrůst majetku

vidět ho: své přátele si udržíte

Past

nalíčit: dejte pozor, abyste nebyl kárán

dostat se do ní: budete se cítit ve své svobodě omezen

strojit na myši: zrada a škoda

vidět, když je v ní chycená myš: nepřítele učiníte neškodným

vidět: špatnost bude odhalena

Pastvina

pro dobytek bujně zelená: bezstarostná budoucnost, naděje na rozmnožení bohatství

Pastýřka

příjemné setkání

Paša

vidět ho: oddáváte se klamu

Pašovat

nebezpečné podniky vám dělají starosti

Paštika

jíst ji: váš blahobyt vás činí bezstarostným

péct ji: uslyšíte ohavné povídačky

Pata

být na ní zraněn: neštěstí rozličného druhu

Pátek

potěšení, rozkoš

Páv

bohatá, ale nezištná paní se stane vaší manželkou

nalézt ho: naleznete paní svého srdce

sbírat jeho peří: dopustíte se pošetilosti

jeho ztráta: ztráta zaměstnání, majetku

vidět ho s roztaženým ocasem: výhodné znamení, také i někdy nepokoje

slyšet jej křičet: budete mít oplétání

Pavián

vidět ho: nestydatost v lásce

Pavlač

chodit po dřevěné pavlači: štěstí v umění

je-li chatrná a hrozí spadnutím: nezapleťte se do nemilých věcí

zřítí-li se: neštěstí

Pavouk

vidět ho: váš osud se obrátí k lepšímu

usmrtit ho: překonáte svého přítele

jejich množství: předzvěst nemilých věcí

vidět ho v síti: soudní spory a zrada

Pavučina

úklady

smetat ji: zármutek se vám změní v radost

vidět jich mnoho velikých, zaprášených: velké nesnáze a starosti

zničit ji: musíte se rozloučit s láskou, ale jiné radosti vás za to odmění

Pec

vytápět: vaše předsevzetí se dočká šťastného konce

vlézt do ní: neřiďte se podle minulosti, mějte odvahu a doufejte

vidět pekařskou: budete dělat dobré obchody

Pecka

vidět ji: jsou vám kladeny překážky

Pečeně

cítit ji: děláte zbytečnou cestu

jíst ji nebo vidět: výhra, dobré vyhlídky v obchodech

Pečivo

péct: prospěch od druhé osoby

jíst: dobré časy přicházejí

vidět tahat z pece: špatné časy brzy ustanou

Pěchota

drahota, bída

Pekáč

vidět: škoda, újma

Pekař

vidět ho: požehnaný rok

Pekařství

vidět: brzy nebudete mít žádných starostí

být v něm: požitek a zábava

Peklo

hořící: předzvěst neštěstí

vidět: nastávající změna, nabádání k opatrnosti v obchodech

nacházet se v něm: nepříznivá změna poměrů, avšak pomine

jet do něj: bude vám upíráno vlastnictví nějakého majetku

být z něho osvobozen: záchrana před nějakým nebezpečím

Penězokazectví

ostuda a bída

Peněženka

poznáte tajemství

Peníze

dát žebrákovi: příslib velkého zisku

dostat od někoho: soudní obsílka či rozvětvení rodiny

dostat falešné: nepoctivá láska

dostat: utrpíte ztrátu

šetřit: dosáhnete uspokojení v nejočekávanější chvíli

falešné: vaše srdce touží po nicotných věcech

krást: varuje před nebezpečím a upozorňuje na vaše chování vůči ostatním

ležet na nich: obdržíte výměr daní

mít jich málo: bohatství

měděné: malé příjmy, marná práce

měnit: nestálost v obchodování

mít: bohatství

mít jich mnoho a mezi nimi zlaté: bída

mít a platit jimi: osvobození od tíživého břemena

mnoho jich: znenadání dosáhnete něčeho dobrého

najít: budete ochráněni před citelnou ztrátou

najít jich mnoho: zkuste své štěstí a zvítězíte

najít svazek bankovek: ztráta práce z důvodu nepevného přátelství

najít drobné: různice

najít je nebo jinou cennost: povznesení se nad starosti

počítat: budete mít dobrý výdělek

polykat: ztratíte svou popularitu

půjčit jiným: nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci

půjčit si: problémy

razit: zlá hračka

rozdávat drobné: hádky s přáteli i s cizími

jejich řinčení: nepříjemné zprávy

sbírat na cestě: zisk nebo nález

sbírat rozházené: prospěch

nalézt ukryté: zarmoucení

ukrývat: varujte se před zloději, ztrátou

v nádobě: nález a veselost

vidět: náhlé výdaje

vidět cizí měnu: pouštíte se do riskantního podniku

vidět velkou sumu: bohatství a dostatek je ve vašem dosahu

vydat: znamení dobrých příjmů

vydělávat: štěstí v lásce

vyhrát: nic dobrého

vyplácet jiným: nevelké, ale jisté zisky

vzít od někoho: svár s touto osobou

zlaté: blahobyt či milá zábava

ztratit: nehoda se obrací v zisk

Pěnkava

milostný poměr

slyšet ji: vyhubování

slyšet ji v domě: pohanění od přátel nebo příbuzných

slyšet ji v lese: pohanění od nepřítele

Pepř

vidět: nadání se vždy prosadí, i když cesta vede přes zármutek a mrzutosti

jíst: soudy

kupovat na váhu: svár

rozmělněný: zármutek

tlouci: hádky a nepříjemnosti

v zrnech: boje a nepokoje

Perl|a(-y)

nabudete moudrosti od jiného

na hrdle: radost z bohatství

padající: slzy

Perleť

falešné slzy a nepravé bohatství

Perlička

vidět ji: půjdete do dobré společnosti

Perník

sladkost prosté lásky

Pero

na klobouku: jste náladový

na psaní: dostanete dobrou zprávu

plnicí: proces nemá vyhlídky na úspěch

Perořízek

mít: nestálost, nevěra

vidět: budete zapleten do procesu

pracovat s ním: manželská nevěra

Peří

vidět bílé: blahobyt a veselost

vidět černé: pokles obchodů, ztráta

drát: chystejte výbavu

drát husí: klevety

vidět hromady: starosti

být jím pokryt: váznutí obchodů

vidět létat: velká žalost

vidět mnoho létat: marné čekání na štěstí

kupovat ho od někoho: svatba

sbírat: zisk

pštrosí: nebuďte tak pyšný

Peřiny

na zem spadlé: opuštění

krásné a čisté: věrnost

nehezké a nečisté: pohlavní nemoc

spálené a shnilé: nemoc

polštáře a podušky: milenka

Pes

bílý: radost

černý: veliké neštěstí

šedý: předzvěst neštěstí

rezavý: sváry v domě

dráždit ho: nepříjemnost, nepřátelství

honicí: vaše kroky někdo sleduje

chrt a stopař: domácí zlý přítel

být jím napaden: nebezpečí

kousne-li: střetnutí se sousedem

lovecký: dělat špatné obchody

vidět ho lovit: být neklidný, hýřit

mít ho: bohatství

ostříhaný: oklamaná bdělost

ovčácký: spolehlivost proti nebezpečí

vidět ho rvát se: rodinné rozepře kvůli dědictví

hrát si s ním: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo vás urazil, obnovení starého přátelství

štěká-li: hádka se sousedem

jeho vytí: smrt

vidět ho vzteklého a být jím pokousán: hrozí vám nebezpečí

zabít ho: soused zmlkne

vidět psí boudu: zhoršení postavení

Pěst

pomsta

vidět dvě pěsti: nevolnost po zlé novině

Pěšina

život na zapadlé štaci

Petrklíč

vidět: radost v rodině

Petržel

těžce dobytý úspěch a dobré zdraví

jíst vařenou: zisk či úspěch

jíst zelenou: nepřípustné styky

sít: povinnost starat se o početnou rodinu

syrová: nemoc

zelená: budete nemocní, ale brzo se uzdravíte

Pevnost

vidět: nepřátelství a nemoc

vidět hořet: nemoc

vidět pod palbou: buďte soucitný ke svým spoluobčanům

Píce

dávat ji dobytku: zisk, ale také nepříjemnosti

Pijavice

vidět: lichva a zištnost

Pikle

kout: pohrdání

Piknik

ozdobte svůj dům a připravte se k slavnosti, neboť máte důvod k veselosti

Pila (nástroj)

vidět ji: vaše přání se vyplní

Pila (podnik)

důležité záležitosti budou hladce vyřízeny

Piliny

vidět: zabráníte vloupání

jíst: těžká nemoc

Pilník

vidět ho: vaše píle nebude oceněna

dostat: výstraha od nepřátel

Písař

přijmout od něho popsaný list: opletačky se soudy

vidět sebe písařem: nouze

vidět ho: nezapleťte se do hádky, neboť sprostotě nestačíte

Písek

vidět: obdržíte nepříjemnou návštěvu

rozhazovat: nejisté poměry

přesívat: těžkosti a trápení

sypat někomu do očí: velký lhář a podvodník

Píseň

zpívat: tělesné utrpení

slyšet zpívat: štěstí a spokojenost

Pískat

sám: zármutek

slyšet: nebezpečí

chtít a nebýt toho schopen: utrpíte příkoří

Písmena

psát je: neštěstí

učit se: hojně dětí

Pistole

nebezpečí v domě

Pít

až se břicho zvětší: vzrůst majetku

nechtěný nápoj: ztráta zaměstnání

opít se: povýšení

po vůli: povedou se vám žádané věci

ze sklenice: projevení některých tajemství

z pěkné nádoby: spadne vám kámen ze srdce

ze stříbra nebo zlata: štěstí ve všech podnicích

Pitka

účastnit se jí: nevole

Pivo

kalné vidět nebo pít: nemoc, nepříjemnost

pít: nerozhodnost v jednání

vidět rozlité: zmenšení blahobytu

světlé nebo čiré vidět či pít: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání

černé: dobré příjmy

světlé: obdržíte dopis

zakrývat je rukou: čeká vás nějaká slavná událost

Pivoňka

vidět ji: naleznete milostné štěstí

Pižmo

cítit: vyhnete se pokrytci

Plachta

napínat ji nad boudou na trhu či nad vozem: nepředvídaní hosté

ukrýt se pod ní: vyhnete se něčemu nemilému

vidět ji: hostina

Plakat

váš osud se splní

nad něčím: radost k očekávání

pro mladou dívku: spory s milým

pro obchodníka: drobné potíže a neúspěchy

pro zamilované: rozchod a zrada

vidět jiné: navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

vidět: dostanete dobrou zprávu

Plameny

vidět: dostanete darem peníze nebo šperk

Plášť

být jím zahalen: trampoty a úzkosti

gumový: přijdete do nebezpečí

vidět: nebudete vždycky šťasten

ztratit: budete mít starosti

roztrhaný: vzbudíte soucit

svléct někomu: budete zostuzen

někdo v něm zahalený: přetvářka

pěkný: čest a uznání

Plátno

bílé: láska

bílit na bělidle: nemoc

tkát: užitek, zisk

tkát, ale nedotkat: smrt

jemné: vaše štěstí se dobře utvoří

hrubé: jste pilný, ale málo tím získáte

kupovat: váš blahobyt se pozvedne

Plavba

v čisté vodě: budete žít bezstarostně

v kalné vodě: nepříjemnosti, protivenství

v proudu: provedete smělý čin

v mělké vodě: klopotný život

vidět sebe plavat: vaše přání se vyplní

vidět se potopit: neštěstí

přes moře nebo velkou vodu: neštěstí

Pláž

jít po ní: radost očekávejte

Plece

od ramen jakoby odstupující: rozvod

od těla oddělené: smrt dcery

pěkné a tlusté: řádná žena

mít porušené: ženě se ohlašuje nemoc

zdravé a silné: vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech

vidět: malé trvání bohatství či chudoby

Plenky

vidět: naleznete blahobyt a bohatství

leží-li v nich někdo: budete nevinně nařčeni

prát: nedejte na sobě znát starosti

Plést

cop z vlasů: brzké spojení

Pleš

vidět: bujný život vám přinese předčasné stárnutí

Pletení

píle a vytrvalost vás dovedou k cíli

Plevel

plít: bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

vidět: utrpíte ztrátu

Plíce

na plíce churavět: předzvěst něčeho zlého

vypadnou z těla: smrt

jíst: nemoc je zlým hostem

Plíseň

vidět: lidé vás vyhánějí do ciziny, ale vrátíte se zpět do vlasti

Plivat

krev: bohatství

plíce: těžká nemoc

Plot

prodírat se živým plotem: zvítězíte pevnou vůlí nad tím, co se vám postaví do cesty

ležet u něho: trampské toulání

přelézt: nebezpečí se vyhnete nebo ubráníte

vidět: nepleťte si své s cizím

vidět z latí: nebezpečí

vidět zelený, živý: velké zmatky

zbořený: musíte svůj majetek lépe chránit

Plotna

vidět ji: hody

Plovárna

být na ní: pozor na okradení

Plsť

jste lakomý

obuv z ní: nemoc

Pluh

vidět: brzká svatba

pracovat s ním: štěstí

rozlámat: vaše živnost bude rušena

Plukovník

vidět ho: úspěch ve sporu

mluvit s ním: zapletená záležitost

Plyš

vidět: jste marnotratný

Plýtvat

falešní přátelé vás využívají

Pneumatika

vidět ji: mnoho snesete, aniž byste reptal

Pobuda

vidět ho: nestálost, toulky

Pocestný

v dešti: peníze

Počítat

dobrý obchod

Podbírat se

v palci: naděje na peníze

Podešev

nalézt: hádka

ztratit: dlouhá cesta

Podkova

vidět kovat koně: těžká, namáhavá práce

vidět ji: brzká cesta

najít ji: ve vaší blízkosti je štěstí

přibít ji: lidé vám přejí zkázu

Podlaha

s parketami, chodit po ní: zažijete slzy a radost

taneční: nebezpečí

drhnout ji: úmrtí

Podmáslí

pít: nepříjemnosti budou probírány

Podnos

vidět: obdržíte dámskou návštěvu

rozbít: hádka v domácnosti

Podobizna

vidět jakoukoli podobiznu: podvod a zklamání

vidět vlastní podobiznu: úraz

vidět ji: dlouhý život zobrazené osoby

Podolek

utírat se jím: někdo vás uhrane

líbat ho: pokoření

Podomek

vidět ho: hrubé jednání

Podpalky

vidět: úkladný požár

Podplácet

někoho: volit nutné zlo

Podpora

dávat ji: někdo vás chce přepadnout

pobírat ji: máte příležitost činit dobro

Podrážka

ztratit ji: budete mít nepříjemnosti

Podsvinče

jíst: déletrvající štěstí

Podvazek

vidět: budete mít štěstí v lásce

Podzemí

procházet se jím: tíseň

spouštět se do něj otvorem: hrozí určité nebezpečí

vidět: pozor na plyn

Pohádka

slyšet ji: vaše plány budou úspěšné

vyprávět ji: sám vždy mluvte pravdu

Pohanka

sít ji: vyplenit hřích na dlouhý čas

Pohár

rozbít: úmrtí nepřítele

rozbít malovaný: blízké neštěstí

plný: blahobyt

prázdný: nedostatek

upustit: úzkostlivost

pít z něho: dobré časy přicházejí

vidět: obdržíte pěkné dary

mít zlatý: vaše vysokomyslnost vám přinese škodu

mít stříbrný: výhra, zisk

Pohlavek

dostat či dát: různice

Pohledávka

zažalovat ji: nevole, zloba

Pohlednice

obdržet ji: myslí na vás

psát ji: zavrhnete neplodné plány

Pohovka

klidná a veselá budoucnost

Pohrabáč

svár

Pohřeb

být zaživa pohřben: velké nebezpečí hrozí

být pohřben: zdraví a dlouhý život

chystat se na něj, ale nevidět ho: radost nad něčím

mít: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba

průvod na něm: smrt

přítele: sňatek podle vlastního rozhodnutí

velmi chudý: nedostatek

vidět: smutek, nemoc, úmrtí

zúčastnit se ho: pozdní sňatek

Pochod

vidět: brzy budete litovat toho, co jste udělal

jít: máte před sebou těžké boje, ale přece zvítězíte

Pochodeň

vidět hořet: skrze temné věci přijdete k světlu

hořící: nedobré zprávy

nést: zamilovat se

chodit s ní: pohřeb váženého člověka

sám ji rozsvítit: odhalíte jakési tajemství

uhasit: zničení dobrých vztahů

vidět spadnout z nebe: bolení hlavy

Pochvala

být pochválen: pomluvy

vyslovit ji: projev dobrého přátelství

slyšet ji: prokázání dobré služby

Poklad

najít: zklamané naděje, též starost s bohatstvím

vykopat: neštěstí

hledat: nasloucháte iluzi a zdánlivému štěstí

shromažďovat: činíte si zbytečné starosti

Pokladna

vidět ji: zlí lidé se snaží, aby vás zničili

vidět ji otevřenou: dluhy a nesnáze

stojí-li v prázdné místnosti: starosti

vypáčit ji: nepravosti se nedaří

vidět, jak je páčena: snažte se dosáhnout násilím svého cíle, ale dejte pozor, abyste nebyl lapen

plná peněz: ztratíte rovnováhu

prázdná: jste k politování

Pokladnička

váš blahobyt bude stoupat

Pokladník

být jím -

vidět ho: malý, ale jistý výdělek

pocta

Poklop

na střeše: propouštění

Pokoj

krásný: rodinný život

špinavý: hádky

prázdný: dluhy a chudoba

tmavý: hrob

okrášlený: návštěva

pěkně tapetovaný: dobrý chod vaší živnosti

malovaný: máte neskromná přání

jasně osvětlený: velké slavnosti

vidět malovat: zažijete změny

Pokožka

čistá, jemná: budete milován

vrásčitá: dosáhnete vysokého věku

červená nebo hnědá: budete zrazen

Pokrývač

padající dolů: vedoucí půjde do důchodu

vidět ho: budete hovořit s vysoce postavenou osobou

Pokrývka

skryté nedostatky

roztrhaná: nedostatky budou známy

Pokušení

nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta

platit ji: výhoda

Polární záře

neočekávaná zpráva vás velmi potěší

Pole

vidět hezké zelené: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství

kroupami rozbité: špatné spekulace

obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu ženu přijmout, dítě zplodit

po sečení: přišli jste pozdě

přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání

s koukolem: někdo vám kazí práci nebo vás očerňuje

suché: smutek

úrodné: majetek

v plném květu: zdar ve statku

ve žních: mnoho práce s dobrým výdělkem

zorané: budoucí majetek

zpustošené: zarmoucenost

žitné: štěstí v lásce a v obchodech

vyorat na něm brázdu: bohatství

Poleno

štípat: ztloustnete

Polévka

jíst ji: zkažený žaludek

jíst ji slepičí: šestinedělí

vařit ji: sporné štěstí

přesolit ji: nevole

Police

vidět ji: známá se bude vdávat, také i podezření

Policie

velké události se hlásí svými stíny

Politika

mluvit o ní: hádka s přáteli

Polnice

vaše zahrada ponese mnoho ovoce

Polštář

nemoc vás připraví o peníze a majetek

Pomáda

nebuďte tak pyšný a uvědomte si, že pýcha předchází pád

Pomazání

poslední: pozdravení a veselost

Pomeranč

na stromě: milostné strasti

trhat: v dálce vám kvete štěstí

jíst: vaše naděje se vyplní

Pometlo

vidět: utrhání na cti

Pomlázka

dávat ji nebo dostat: veselost z mrzutosti

Pomluva

šířit ji: ztratíte úctu a důvěru

Pomněnka

stálé a užitečné přátelství

Pomník

dostane se vám poct, ale vaše námaha bude přesto marná

Ponížení

zažít: nepříjemnost, spory s členy rodiny

Ponocný

vidět ho: pozdní návrat

vidět ho pít: zaspání

být jím: nevole

slyšet volat: máte nevěrné služebnictvo

Pop

lepit ševcovským popem: rozchod

Popel

sypat si jím hlavu: lítost nad sebou

vidět: hořké zklamání, urážka

vidět sypat: jste před smutným případem

sbírat: očekávejte dědictví

jít po něm: jste majetkuchtivý, ničeho však nezískáte

padnout do něho: ztratíte mnoho majetku

Poplach

slyšet: dejte pozor na svůj majetek

Poprava

vidět ji: rozchod s dobrým přítelem

vykonávat ji: překonáte své nepřátele

být popraven: strach a sklíčenost

Popraviště

být na něm: veřejná hanba

vidět: chystá se něco nedobrého

Pór

vidět: oční choroba

Porce

rozdělovat: smrt blízkého příbuzného

Porcelán

kupovat: lepší časy

Porod

být při něm šťastný: radost a štěstí

být při něm nešťastný: ztráta, bolestné zneuctění

porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí

porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech

vidět porodní asistentku, mluvit s ní: blížící se štěstí, odhalení tajemství

vidět porodní babku: pro svobodné není dobře

vidět: dostanete se do nesnází

Portrét

vidět vlastní: poznáte svoji chybu

cizí: nová láska

Portýr

nepěkné klepy

Poručník

vidět ho: musíte mít mnoho smyslu pro povinnost

mít ho: nemíchejte se do cizích záležitostí

Posada

slepičí: veselé klepy

Posádka

vojenská: pozor na čápa

Posel

vidět ho: dobrá zpráva vás potěší a vaše naděje se splní

Poslouchat

u dveří: jste pronásledován

jiného, co říká: nevole, nenávist

Posluha

spolehnutí

Posluhovačka

nepovíte, co nevíte

Poslušný

být: buďte opatrný ve svém podnikání

Posmívat se

budete plakat, neboť ztratíte na ulici cenný předmět

Postel

prázdná: ve vašem okolí se dějí smutné věci

ležet v ní: chraňte své zdraví

velmi čistá: šťastné manželství

v nepořádku: jedno z vašich tajemství bude odhaleno

vidět, jak je odnášena: vaše prosba bude odmítnuta, neboť je nesmyslná

vylézt z ní: zdraví a chuť k práci vám pomohou k úspěchu

vidět, v ní cizího člověka: bezdůvodná mrzutost vás roztrpčí

vidět se závěsem: zasnoubení

do které prší: prostopášnost

hezká: štěstí, soulad v manželství

hořící: neštěstí, nemoc, smrt

ležet v ní: nemoc

špinavá nebo nuzná: nesnášenlivost

stát u ní: nemocný v domě

Postroj

koňský: blahobyt

Postup

v úřadě: disciplinární vyšetřování

Posvícení

veselost se rvačkou

Pot

utírat si studený: veliký strach

vypotit se: uzdravení známého

utírat si z čela: námaha nad sílu

Potah

koňský: předzvěst manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnáni

Potápěč

věřitel vám pošle účet

Potěr

rybí: budete mít mnoho dětí

Potkan

vidět je: hanba

Potok

koupat se v něm: uzdravíte se brzy z nemoci

brodit se v něm: dosáhnete svých cílů

s čistou vodou: vaše budoucnost se utváří příznivě

rychle tekoucí: neúspěch, mnohé překážky

hluboký: máte špatné přátele

pomalu tekoucí: máte líné spolupracovníky

kalný: budete mít škodu nebo ztráty

vyschlý: bída, těžké doby

vidět téct čistý ve svém domě: přírůstek majetku, bohatství

vidět téct kalný ve svém domě: nemoc, zármutek

vidět potok krve: nemoc s chrlením krve

vidět rozvodněný: růst majetku, ale také rychlý úbytek

s mnoha rybami: dobré dědictví

vyschlý: chudoba a churavění

Potopa

přestojíte velké nebezpečí

Potrat

dítěte: nové podnikání, nový čin, skutek

prodělat: obávané zklamání se nedostaví

vidět: předzvěst zklamání

Potýkat se

nebezpečí života

Poupě

láska přespříliš mladých

Poustevna

být v ní: nemoc, nebezpečí

Poustevník

vidět ho: z dobrých časů se tloustne

být jím: tiché štěstí

Poušť

žít na ní: rozvod, ztráta dětí

Pouť

konat: změníte svůj byt

vidět: vaše námaha bude odměněna

podniknout: máte odčinit nějaké bezpráví

Pouta

nosit: dostanete nabídku úřadu

Poutník

vidět ho: obdržíte zprávu z cizí země

Pouzdro

vidět nebo mít: ukradené se opět vrátí

Povidla

jíst: dobré pořízení

Povlečení

brzké oženění

čisté: dobré znamení

nečisté: zlé znamení

Povodeň

budete obklopen bezcennými lidmi

vidět velkou: se svým okolím nebo blízkými zažijete nesvornost

Povříslo

sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav

budete pozván na hostinu a dobře přijat

pozdraven být: smíříte se se zapřísáhlým nepřítelem

pozdravení osoby, kterou nemáte rádi: nepříjemná návštěva

sám být pozdraven dětmi: šťastná událost v rodinném životě

pozdravení vysoké osobnosti: příjemná návštěva

pozdravit někoho: mír

Pozor

dávat: možné vloupání

Pozouny

slyšet: slavnost, divadlo

Pozůstalost

vidět: musíte uvést pořádek do svých věcí

Požár

vidět jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí: přijdete ke slávě, zažijete hodně dobrého

vidět ho, jak hořící dům do dýmu a kouře zahalí: neštěstí všeho druhu

vidět nebo cítit: nastávající neštěstí

Požehnání

vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat

úspěch v obchodech

Prádelna

tlach připraví vám mnoho starostí

Prádelník

domácí drby

Pradlena

při práci: budete mít špatnou pověst

Prádlo

mydlit: pomluvy špinavé

Práh

někam vstoupíte

přestoupit: pozvání nebo host

z kamene: vaše příští rozhodnutí bude pevné

ze dřeva: příští dobro

Prach

na šatech a nábytku: hádka

na sobě: vaše vytrvalost bude odměněna

Prachárna

nesázejte všechno na jednu kartu

Pramen

s čistou vodou: životní radost

s kalnou vodou: ztroskotané naděje

vyschlý: špatné obchody

pít z něho: umíte využitkovat šťastných okolností

koupat se v něm: očistíte se od nepravdivého podezření

vidět v zelených lukách: naděje na lepší časy

Pramice

vidět ji: zažijete neštěstí

Pranýř

máte se svými bližními špatné úmysly

Praotec

vidět ho: štěstí, výhra

Prapor

vidět: slavnost, také na něco přísahat

vidět vlát: nebezpečí je odvráceno

nést: dojdete uznání

visící dolů: nevzdávejte se naděje, neboť překonáte nebezpečí

Prarodiče

vidět, mluvit s nimi: uskutečníte dobrou myšlenku

Prase

kupovat: mějte budoucnost v patrnosti, neboť nemůžete věřit svému štěstí

zabíjet: jste sám vinen svým neštěstím

prodávat: lidé vás budou chtít ošidit, vy však budete bystrý a udržíte si výhodu

umírající: štěstí se s vámi rozloučí

se selaty: vaše domácnost bude pohodlná a váš život bude činným tvořením

vidět je rýpat se v hnoji: peníze

Praskání

slyšet: nesnáz, obtíže

Prašivina

vidět ji: změňte své názory a životní cesta vám přinese méně obtíží

Právník

vidět advokátní kancelář: starosti, mrzutosti, opletačky

mít s ním co dočinění: starost a nouze

mluvit s ním: těžká starost, velké trápení

Právo

hájit: upadnete do hádky

Prezident

vidět ho: příjemné události

mluvit s ním: vyplnění vašich přání

Princ

vidět ho: dojdete uznání

Princezna

vidět ji: zjistíte příjemné věci

Prkno

hoblovat: pro někoho připravena rakev

ležet na něm: smrt

vidět: dobré obchody

rýsovací: za velikých obtíží se váš plán osvědčí

Proboden

být: strach a nebezpečí

Procenta

počítat: obchodní mrzutosti

Proces

vést: narazíte na netušené překážky

vyhrát: úspěchy po těžkých bojích

prohrát: mnohé ve vašem životě nebude probíhat dle vašeho přání

vidět: šťastný obrat osudu

účastnit se ho: štěstí a radost

Prodat

dobře: pokles hospodářství

Program

zvědavost přinese vám škodu

Procházet se

přátelé a štěstí

Promenáda

trvalý blahobyt

Proměnit se

v něco: škoda, újma

Promrhat

něco: málo se ovládáte

Pronásledování

zažít: musíte strpět zlo, pomluvu

zažít a být zajat: dostanete dobré místo

někoho: konečně budete mít trochu pokoje

Propast

děsivá: nemoc

padat do ní: úspěch vás neopustí

vidět do ní padat: rychlá záchrana z nebezpečí

vrhat do ní nepřítele: spadne z vás těžké břímě

vaší vinou do ní padá přítel: lítost vás bude pronásledovat

ze které zachraňujete přítele: sklidíte nevděk

hluboká: pomůžete-li svému příteli, bude vám křivděno

Prorok

prozřetelnost chce, abyste byl šťasten

Prosba

zamítnutá: bude vyslyšena žádost

k někomu: čeká vás ponížení

slyšet ji: přijdete k moci

vyplnit ji: získáte oblibu

odmítnout ji: ztratíte něco

vyslovit: příjemný život

Proslov

mít: neuspokojená touha po uplatnění

vyslechnout: varování, abyste se nenechali přemluvit

nad hrobem: budete utěšen

Proso

čeká vás zisk a velké bohatství

Prostěradlo

smrtelná nemoc

Prostírat

dojdete blahobytu

uklízet: ujde vám zisk

vidět prostřený: obdržíte hosty

prázdný: nedostatek

Prostitutka

vidět nebo s ní mluvit: prožijete radostný den, štěstí

Protěž

hledat: svévole dělá nepřátele

Protivník

vidět ho: najdete dobrého přítele

Provaz

vidět zhotovovat: nemůžete stále proniknout

lézt po něm nahoru nebo dolů: jste na špatné cestě

přeříznout: přinesete jiným škodu

ovázat kolem sebe: hledáte pomoc a najdete ji

chodit po něm: štěstí a sklo se lehce lámou

tahat za něj s jinými: máte dobré přátele, kteří na vás již dlouho čekají

Provazochodec

vidět ho: nebezpečný podnik

Prs(-y)

ženské vidět: pokračování lásky

masitý: hodně synů

vidět, na kterých kojenec leží: radost v manželství

obnažit: stydlivost

mít poraněné: pro staré zlé, pro mladé dobré

raněný, churavý: krátký život

vidět silné, zdravé: těšíte se stálému zdraví

suché, úzké: neplodnost

vidět zarostlé: hodně štěstí v lásce

Prskat

vidět někoho: trefíte se do živého

Prst

říznout se do něj a vidět krev: štěstí v lásce

mít hezký: být vážený, ctěný

mít je v páře: spiknutí

palec mezi ukazováčkem a prostředníkem: prokletí

palec zasunutý do ostatních sevřených prstů: nic nečekejte

pět prstů: krádež

pět prstů černých: vloupání

spálit si: dostanete se do pokušení

ukazováček: varování

ukazováček na oku: výsměch

ukazováček na rtech: nevyzrazujte

useknutý: ztráta jmění, práce

v ústech: stydlivost

zavázaný: úraz v domácnosti

ztratit: škoda

Prsten

darovat dívce: láska

darovat: úspěšná cesta leží jasně před vámi

někdo dává prsten manželce a ona jej nechce: jeho smrt

dostat darem: najdete dobrého přítele či kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání

dostat: úctu získáte

drahocenný: učiníte výhodné spojení

železný: starost vám tíží srdce

kupovat: vaše srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu

najít: zamilujete se

najít s drahokamem žlutým: nemocná bohatá žena

najít s drahokamem modrým: v domě radostné veselí

najít s rubínem: dobře placené místo

najít se smaragdem: čest

navléci na prst: zamýšlená nevěra

někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční

obdržet: bída

sejmout a dát ho neznámému: postoupení místa jinému pod nátlakem

sejmout a dát někomu jinému: postoupení místa jinému

stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky

vidět stříbrný: zisk

tlačit jej do vosku: smlouva

vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku

z něhož vypadl drahý kámen: rodinné sváry nebo těžká nemoc

z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen: mír a pozdravení

z něhož vypadl drahý kámen a nebyl nalezen: ztráta existence

zlámaný: loučení s milými lidmi vás zarmoutí

kupovat zlatý na váhu: svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu

najít zlatý a dát na prst: veliký úřad, v rodině syn

najít nebo vidět zlatý: štěstí

zlatý přelomený: pro ženu těžká nemoc

zlatý přelomený: pro svobodného podřízené místo či ztráta majetku

mít zlomený: neštěstí

ztratí-li ho manželka: ztratí důvěru k manželovi

ztratí-li ho muž: smrt manželky nebo syna

ztratí-li ho svobodný: zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá

ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem

Průjem

mít: předzvěst dobrého zdraví a šťastného manželství

Průsmyk

představujete si nebezpečí

Prut

na ryby: touha po poznání

Průvod

vidět: váš život bude neustálé bloudění

maškarní: pokušení

velký pohřební: bohatství a štěstí

chudý pohřební: chudoba a nedostatek

lampiónový: budete ctěn

Průvodce

naleznete pomoc

Průvodčí

vlaků: příjemné životní poměry

Pryčna

úřední šetření, protokol i zatčení

Pryskyřice

vidět ji: budete varován, přemýšlejte o tom

lepit se na ni: těžká je vaše cesta, ale vykonáte ji

Přání

mít: budete nespokojen

Přátelé

vidět: dbejte o své zdraví

urážet: nemoc

nalézt dlouho ztracené: trudnomyslnost

být s nimi vesel: blíží se loučení

zemřelí: příjemná zpráva z ciziny

ztracení: vzdálený přítel na vás myslí

Představený

vidět ho: klid, jistota

být jím: malicherná nevole

Přehlídka

starost, svízel

Přehoz

přes postel: musíte se zříci povrchností života

Překazit

něco: odhalíte špatný záměr

Překopávat

něco: dobré vyhlídky pro obchod

Přepadnout

někoho: musíte použít lsti

Přeplavit

přeložení nebo změna

Přeskočit

něco: obejdete nemilou věc

Přesolit

něco: domácí sváry

Přetrhnout

něco: konec lásky, přátelství

Převlečník

oblékat: vaše zdraví je v nebezpečí

svlékat: odhalujete své nejlepší vlastnosti

Převrhnout

něco: mrzutost

Příboj

vidět příboj vln: zdánlivé nebezpečí

Příbuzní

vidět je: obdržíte návštěvu

vidět je zemřít: bohaté dědictví

Přídavek

obdržet: máte naději na menší radost

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině

Příkop

vidět: budete dělat dobré obchody

spadnout do něj: pozor na lest

stát před hlubokým příkopem: nebezpečí

přejít přes něj po dřevěné lávce: vysmějete se tomu, kdo vám překáží

skákat přes něj: zrada, nevěra

Příkrov

černý: konec života

Přilba

pouze přímostí něčeho získáte

Přípřež

výpomoc v práci i v starostech

Přísahat

vidět sebe nebo někoho: podstoupíte složitý proces

křivě: upadnete do nebezpečí

Přístřešek

nalézt: dobrá budoucnost

ztratit: mrzutost

Příštipek

okamžitá pomoc

Přítel

pro zamilované štěstí a brzký sňatek

být pohromadě s více přáteli: předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíte

hádat se s ním: nevěrnost přítele

loučit se s ním: konflikty a spory se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát

mít ho: vydáte svá tajemství

mít o něj starost: nemoci nebo neúspěch

mrtvý: brzký sňatek

navštívit ho nebo ho potkat: srdečnost

oblečený ve světlých barvách: odhalení informací, které zapříčinily hádky a problémy

plačící: starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání

pomoci mu: člověk sám obdrží pomoc

potkat ho: nečekaná událost, která s sebou přinese neshody a smutek

přátelé ve zvířecí podobě: boj s nepřáteli, kteří vás chtějí odloučit od nejbližších

žertovat s ním: roztržka

s ovázanou tváří: navázání nové známosti, která pro vás skončí ztrátami a problémy

smát se s ním: brzký rozchod s ním

stojící na hoře: nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budete zanedbávat přátele a rodinu

vidět umrlého: radost

urazit: zakusíte pohrdání

vidět ustaraného: čeká vás smutek nebo nepříliš vážná nemoc

vidět zesnulého: nečekané novinky

vidět ho: dlouhý život

vidět přítele, kterému se dobře daří: radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími

vidět vítat přítele: k slávě a poctám přijít

Příze

vidět ji: mnoho starostí

navíjet ji: být lakomý

odvíjet ji: máte sklony k marnotratnosti

rozmotat ji: ztratíte pochybnosti

mít ji: tajné pletichy

zamotat ji: milého nebo milou rozzlobit

Přízemí

bydlet v něm: povedete klidný a vyrovnaný život

Psát

učiníte důležité rozhodnutí

pěkně: obdržíte pochvalu

špatně: vaše prosba bude odmítnuta

obráceně: jednáte úskočně

vidět psát: půjdete do ciziny, ale vrátíte se zpět

Pstruh

chytat je: vychytralost

vidět v čisté vodě: radost a láska ozdobí váš život

jíst jej: obdržíte smutnou zprávu

Pšenice

vidět ji: čekají vás výhody, ale nevíte, jak jich využít

prší-li na někoho nebo na jeho dům: nadmíru velké bohatství

prší-li z oblak: veliké bohatství

ve snopech nebo vymlácená vezená domů: naděje na nalezení pokladu

Pštros

vidět ho: nepříjemné poruchy

mít ho, ale zmizel: penze nebo ztráta zaměstnání

strká-li hlavu do písku: zlé státní finance

když ho vidí žena: její syn bude na ministerstvu

z něhož spadlo peří: aféra na vyšších místech

Ptá|k(-ci)

černý, letící: smuteční oznámení

dravý: škoda

jeho hnízdo: manželství

ptačí lep: něco se na vás líčí

jeho nohy: akt, který bude vyřízen za dlouho

najít jeho peří: menší peníze

jíst jeho vejce: zhubnutí

ptačí zob: dobré srdce

jíst ho: peníze

lapat ho ve spaní: dostane se vám potřebné věci

vybírat jeho mláďata: zloději

vidět je oškubané: velký podvod v místě

více jich do domu přiletělo a odletělo: někdo v domě zemře

více jich do domu přiletí: větší návštěva hostů

Puding

připravovat: jste oblíben u dětí

jíst: zlé jazyky podrývají vaši pověst

Půdorys

vidět: budete stavět vlastní dům

Pudrovat se

važte si své pleti a chraňte ji

jiné vidět: zrada

Pudřenka

vidět ji: budete přelstěn

ze zlata: bohatství

Půjčit

něco: obdržíte nějaký dar

Půjčovna

jít do ní: špatné obchody

Puls

hmatat: horečka

Pumpa

vidět ji: příjemné překvapení

čistit ji: větší půjčka

rezavá: odepřená pomoc

Punčocha

na okně: dary

plést ji: pletky

svlékat ji: dobrý spánek

roztrhat: jste ve svém chování velice nedbalý

obléct: neúspěch vás nemůže sklíčit

hedvábná: jste lehkomyslný

Půst

upadnete do finančních nesnází

Puška

vidět hezkou: zamilovat se

jít s ní na lov: nevěra

střílet z ní: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk

nést ji: naleznete ochranu a pomoc

Puškvorec

zdravý žaludek

Putna

plná housek: budete oběšen

Pyramida

vidět ji: náboženské taje a mystérie

Pytel

lidé si nepřejí vaše štěstí

děravý: prodělek

plný: zlé časy

plný peněz: šťastná budoucnost

plný kostí: špatné obchody

těžký: lidé vás budou trápit těžkými úkoly

s ovocem: budete mít ztráty

s obilím: máte mnoho závistníků

prázdný: dobré časy

vidět muže s prázdným pytlem: zloděj přijde

Pytlák

nevěrnost

reklama
Nejnovější
reklama