reklama

Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Provozovatelem služby www.zena.cz je společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 47, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1274, tel.: + 420 233 07 1111, e-mail: redakc[email protected].

Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby Aktuálně.TV sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama