reklama

Snář - výklad snů online

Kabaret

být v něm: povedete nepříjemné hádky

Kabát

nosit nebo vidět: získáte důstojnost

oblékat si nový: ukončení dřívějších starostí

oblékat si příliš velký: zármutek

roztrhat: rozchod

ztratit: dostanete se do bídy

mít černý na pohřbu: dědictví

dostat nový od cizího: budete šťastný

nosit úzký: najdou si vás nesnáze

mít plný skvrn: utrhání na cti

vidět prát: obdržíte pracovitou hospodyni

mít roztrhaný: nedbalost

mít zlatem vyšívaný nebo kožešinou lemovaný: bohatství

dostat od muže: dědictví

dostat od ženy: šťastné manželství

světlý: jste zneuznáván

černý: vyniknete v povolání

velmi drahý: bohatství

oblékat: radost, požitek

svlékat: bída a chudoba

koupit: chudoba

Kabel

toužíte po dobré zprávě a také ji brzy obdržíte

Kačer

střílet ho ve vodě: láska

Káď

vidět: čistota při práci výhodou

Kadeřník

vidět ho nebo s ním mluvit: nehoda nablízku

Kadidelnice

vidět ji: obdržíte radu

Kadidlo

vidět: budete obklopen lichotivci a zrádci

Kahan

rozsvěcovat: rozsudek

zhasnout: jiným zkazíte dobré vyhlídky

vidět rozsvěcovat: zamilujete se

vidět zhasnout: chladná láska

vidět rozsvícený: odpor

Kachna

divoká: nezapomeňte na své přátele

vidět ji letět divokou: radostná zpráva

vidět ji hezkou: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost

chtít ji chytit: ztráta

vidět ji plavat: překonání zlých pomlouvačů

střílet ji nebo chytat: zlé pomluvy

jíst ji pečenou: dostanete hezkou pannu

vidět je domácí na svém dvoře: budou o vás rozšiřovat klevety

vidět je na vodě: klepy a zlé řeči o vás rozšiřované brzy pominou

Kajuta

vidět se v ní: svojí vratkostí to nedopracujete daleko

Kaktus

špatné ošetření vám přinese škodu

Kalendář

vidět nebo mít: dostáváte se k lepšímu životu

Kalhoty

nosit černé: hoře obklopuje vaše srdce

nosit bílé: budete spravedlivým a lidé vás budou chválit

nosit roztrhané: budete mít hanbu

obléknout: nejvíce vám škodí pocit méněcennosti

svléci: chraňte své zdraví

spravovat: váš příjem se ztenčí

ztratit: škoda na jmění

mít úzké nebo krátké: obdržíte účet od krejčího

Kalich

vidět: uzdravení, ale neštěstí

Kamélie

hluboce vás dojme píseň

Kamenec

pít: neštěstí

Kameník

následkem své škody se stanete opatrným

Kamenolom

budete odměněn mírem duše

Kameny

nosit na hromadu: bohatě se oženíte

mít v truhle: starost

někdo hází na vás: škoda

vidět: nemoc

jít přes ně: statek nebo panství

házet: budete původcem hádky

otesávat: mzda za vaše zásluhy vám nebude odepřena

vozit na stavbu: neodkládejte dále své podnikání

mlýnský: vynutíte si štěstí lstí

Kamera

nemyslete si o sobě tak mnoho

Kamna

ohřívat se u nich: přítele vysvobodíte z nesnází

schovat se za ně: nad něčím pocítíte žalost

vidět je nebo v nich péci: smutná budoucnost

žhavá: mnoho úspěchů

bez ohně: budete postrádat nejpotřebnějšího

postavit: nepříjemnosti ve stáří

vidět velmi pěkná: pohodlný život

topit v nich: spokojený domov

spálit se o ně: vaše sebedůvěra zakolísá

Kamzík

buďte opatrný

Kanál

vidět nebo v něm být: klamné štěstí v obchodě

prolézt: snažíte se ukrýt

spadnout do něho: ztratíte oporu

zapáchající: jste podezříván z nečestnosti

čistit: lidé si od vás příliš mnoho slibují

opravovat: snažíte se marně o zlepšení svého postavení

s krysami: nízkost, někdo vás chce připravit o čest

Kanape

panstvo přijde

ležet na něm: oddech nebo rekonvalescence

Kanár

slyšet ho: prázdné lichotky

mít ho v kleci: budete stižen touhou po svobodě

vidět ho létat: milá zpráva

Kancelář

soudní nebo advokátní: potkají vás úřední záležitosti

Kancléř

potkat ho: čest

Kandidát

vidět ho: vaše očekávání se dočká brzkého splnění

být jím: váš strach lze vysvětlit

Kanec

vidět ho: budete před nepřítelem utíkat a strach mít

vidět ho, jak setbu ničí: s přítelem se dostanete do sporu

skolit ho: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí

vidět ho utíkat: vyvázli jste z nebezpečí

chytat ho: radost a přízeň

Kanón

vystřelit z něj nebo vidět vystřelit: nepříjemnost

vidět z něj kouli: smutek

Kapela

vidět ji: radost a věrní přátelé

Kapelník

veselé časy

Kapesník

nevole, hádka

hedvábný: jste zamilován

Kapitán

potkat ho: moc

Kapky

padající ze střechy: dobré znamení

dešťové padající na vás: podvod

vidět: budete prolévat slzy

Kaplan

štěstí a velkomyslnost

Kaple

být v ní a modlit se: útěcha

vidět ji zavřenou: budete mít starosti v lásce

Kapoun

vidět ho ve snu: smutek

vykrmený: skromný život

Kapr

jíst ho: zlepšení zdraví

vidět ho: přijdete do lepší společnosti

Kapradí

ve vašem srdci se skrývají jedovaté myšlenky

Kapucín

vidět ho: usilujete o dobrý způsob života

Kapusta

vidět jíst kapustu: nenadálý smutek

vidět ji: lidé vás budou pomlouvat

sázet ji: klid vašeho života nebude rušen

jíst ji: musíte se dostat přes kamení, abyste dosáhl úspěchu

trhat ji v zahradě: dobré hospodářství

vidět jí mnoho: rozmnožení vašich statků

Kára

táhnout ji nebo v ní sedět: velké radosti

Karabáč

vidět ho: zlost

Karabina

střezte se zlé hádky

Karafiát

trhat: uspokojení marných myšlenek

vidět: získáte nového přítele

Karavana

všechny překážky šťastně překonáte

Kardinál

štěstí a blahobyt

Kartáč

očekávejte nepříjemné

vidět: veselí

čistit s ním oblek: hrubé zacházení

čistit s ním hlavu: budete mít hosty

na boty: držte se pevně a budete mít úspěch

Karty

hrát: počítejte s hádkou, v lásce žádné velké štěstí, pozdní svatba

hrát a mnoho červených mít: šťastné manželství a hodně dětí

hrát a mnoho vysokých mít: příznivé vyhlídky, bohatá nevěsta

dělat s nimi kouzla: budete oblíben

vykládat: nepříjemné novinky

nechat si vykládat: překvapující zpráva vás vyvede z klidu

vidět je hrát: osvobození z nebezpečenství

koupit: nevěrnost v domě

Kasa

mít ji nebo vidět: nevýhodné obchody

vidět ji otevřenou: dluhy

vykrádat ji: snadno dosáhnete svého cíle

Kasárna

vidět: bezpečně se cítit

Kaše

krupičná nebo z mouky: pro chudého štěstí, pro bohatého mrzutost

Kašel

mít: vaše tajemství bude vyžvaněno

Kašna

spadnout do ní: pomluvy, ustrašená budoucnost

koupat se v čisté: uniknout nebezpečí

nabírat z ní vodu: uděláte dobré obchody

vidět ji s krásnými ozdobami: dostanete pěkné dárky

Kaštan(-y)

jíst je: žárlivost vám způsobí mrzutost

vidět: radost

vidět stromy: pospěšte vyplnit své předsevzetí

Kat

vidět ho: nemoc

vidět se jím: povýšení

Káva

mlít ji: mrzutost, nepříjemnost

vidět ji nebo pražit: neštěstí a pronásledování

pít ji: utrhání na cti

rozlít ji: mrzutost

vařit ji: kmotrovství

Kavalír

vaše čest je v nebezpečí

Kavárna

nacházet se v ní: neštěstí známých nebo příbuzných

Kaviár

vidět jej: ocitnete se v nemilosrdných rukou

jíst: zmařená radost

Kavka

vidět ji letět: špatné novinky

slyšet ji krákat: ztráta reputace

Kazatel

poslouchat ho: domácí svár

Kazatelna

vidět ji nebo stoupat na ni: projevení úcty

stát na ní a kázat: není každý dobrým vzorem, kdo se za něj vydává

vidět na ní stát jiné lidi: někdo vás chce obalamutit

a na ní kněz: poznání vlastních slabostí vám prospěje

Kbelík

nebo nádobu na vodu vidět: potěšení, útěcha

Kdoule

zármutek se končí, ale tím i vaše síla

Kejklíř

vidět ho: pomluva

být jím: podvodem nezbohatnete

Kelímek

vidět: máte v sobě zlato a drahokamy, ukažte tyto poklady lidem

Kilometrovník

vidět nebo upadnout přes něj: sepište závěť

Klacek

uhodit jím: urážka

uhodit se jím: úraz

vidět jich víc: radost

Kladivo

pracovat s ním: dobrý chod živnosti

vidět nebo mít: musíte snášet násilí, těžké práci podlehnete

Klanět se

ponížení, škoda

Klarinet

trpíte dlouhou chvílí

Klas(-y)

sbírat: dobré obchody

vidět: radost

svazovat: rozepře

nakládat na vůz: bída a velká voda

žnout: tajní nepřátelé

šlapat po nich: váš plán bude zničen

drobit jej: nerozhazujte cenný majetek

Klášter

vidět: klidné a šťastné stáří

vcházet do něj: bohaté požehnání

Klavír

mít nebo na něj hrát: hádka, roztržka mezi přáteli

slyšet ho: nepříjemné klevety

vidět: mnoho hluku pro nic

Klec

vidět prázdnou: brzy se zbavíte starostí

vidět v ní ptáky poletovat: ztratíte zápůjčku

s dravými zvířaty: váš nepřítel vám již brzy nebude škodit

s ptáky: vysvobození od útrap

vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí

Klečet

vidět sebe: ponížení

Klekátko

vidět ho: prosba

v kostele: ujdete nástrahám svých tajných nepřátel

Klempíř

pozorovat ho při práci: domácí nepokoj

Klenba

vidět se pod ní: chytrostí rozmnožíte svůj majetek

Klenot

vidět: ješitnost vám přinese utrpení

nosit: vaše čest bude chráněna

koupit: budete mít neštěstí

obdržet darem: někdo vás chce podvést

nosit: pro ženy zámožnost, pro muže pronásledování

Klenotník

neoddávejte se klamným nadějím

Klep

změníte místo pobytu

Klepadlo

pílí postoupíte

Klepat

sám: uklidňující zpráva

slyšet: znepokojující zpráva

Kleště

vidět: podryjete své štěstí

pracovat s nimi: obdržíte pomoc v nouzi

uchopit: budete vydrážděn k zlosti

být jimi skřípnut: člověk, od kterého byste to nejméně očekával, s vámi bude jednat nepřátelsky

Klíč

nalézt: ujdete nepříjemnostem

ztratit: mnoho nesvárů v rodině

kovat: šťastný poměr bude narušen

otvírat jím dveře: upadnete v podezření

hledat: nemáte žádný pořádek ve svých věcech

zvedat ze země: zisk

Klih

vařit nebo vidět: pomluvy vám způsobí mnoho nesnází

Klika

točit jí: obdržíte špatnou zprávu

Klinika

buďte připraven, neboť zpráva, kterou dostanete, vás rozruší

Klisna

bohatý zisk

Klít

budete mít nevoli

Klížit

něco: oživíte staré přátelství

Kloboučník

ztratíte výhodu, kterou vám přítel štědře nabídne

Klobouk

mít na hlavě nový pěkný: úspěch, štěstí, váženost

nosit starý roztrhaný: počítejte s nepředvídanými okolnostmi, strádáním a neštěstím

vidět: dostanete se do dopravní zácpy

větrem odnesený: ztrátu nenapravíte

čistit: vinou jiných utrpíte škodu

nasadit si: máte před sebou cestu

ztratit: dejte si pozor na přítele

sebrat ze země: budete pozván na návštěvu

vidět svůj na cizí hlavě: nevypínejte se a buďte skromný

černý: úspěch odmění vaši snahu

bílý: smutná bude vaše mysl

zdravit s ním: vaše hrubost bude kárána

plovoucí po vodě: vášeň vás zničí

letící vzduchem: vaše myšlenky směřují do dálky

Klouzat

někdo vám postaví léčku a vy do ní padnete

Klozet

vidět se na něm: klepy vás obklopují

Klubko

vidět: mnoho starostí a málo úspěchu

Klystýr

úspěch v obchodech

dostat: bohatství

Kmotr

stát se jím: nové povinnosti

vidět ho: dar obdržíte

Knedlíky

dělat nebo jíst: pomluvy způsobí škodu

Kněz

vidět ho nebo s ním mluvit: uklidnění pro nemocné nebo zamilované

Kniha

učit se z ní: získáte pozornost

číst užitečnou knihu: potichu spekulovat

vidět ji hořet: ztracená radost

vidět ji: hodně štěstí v lásce

vidět modlitební knížku: útěcha v utrpení

detektivní román: zažijete vzrušující dobrodružství

číst v ní: čest a moudrost

koupit ji: dozvíte se novinky

obdržet ji darem: příjemná zpráva

vidět ji vázat: váš blahobyt se zvyšuje

Knihovna

vidět ji: potřebujete dobré rady

mít ji: pílí dosáhnete cíle

Knír

chcete vynikat a imponovat silou

Kníže

mluvit s ním: pozor na závist

vidět ho na koni: sklony k marnotratnosti

vidět ho: pocta

Knoflík

vidět: volte lepší společnost

utrhnout: ztratíte se v mnoha věcech, které vám přinesou jenom mrzutost

Koberec

vidět: nebuďte tak hloupý a nedejte se lidmi podvádět

Kobliha

jíst ji: povrchnost vás připraví o šlechetné srdce

Kobylky

vidět jich hejna: drahota a zlé časy

Kocour

bílý, strakatý: žhavá láska

černý: žárlivost

Kočár

jet v něm: pýcha předchází pád

vystupovat z něj: ztráta úcty a úřadu

vidět ho: neštěstí

Kočí

vidět ho: rozepře, hněv

Kočka

být od ní pokousán nebo poškrábán: do špatných rukou se dostanete

mít ji: mrzutost a nástrahy, zrada v lásce, podvod od služebnictva

vidět ji: faleš číhá okolo vás

černá: čeká vás nezdar v povolání

bílá: lidé vám lichotí

krmit ji: budete nevděkem odměněn

hrát si s ní: důvěřujete příliš záludným lidem

jíst ji: rozvrat v manželství

uhodit ji nebo zabít: zločinec bude učiněn neškodným

mít jich mnoho kolem sebe: jste obklopen nevěrnými přáteli

slyšet ji vřískat: nepříjemné události

Kočkodan

vidět ho: nemoc

Kohout

vidět ho bojovat: nepříjemnost v manželství

slyšet ho kokrhat: ztráta, neštěstí

vidět ho: oblíbenost u krásného pohlaví

vidět ho snášet vejce: neočekávané dědictví

chytat ho: upadnete do hádky

Kojná

mít ji: trampoty, mrzutost

vidět ji: mladé ženě těhotenství, jiným pozvání ke křtu

být jí: za svoji námahu sklidíte nevděk

vidět ji, jak kojí dítě: je možné očekávat velký úspěch v současné situaci

Kokarda

nosit ji: odvaha a čest

vidět ji: nechlubte se cizím peřím

Koktat

musíte být rozhodnější

Koláč

péci: štěstí a blahobyt, jiným prospěšný budete

Kolébka

vidět ji: provedl jste neopatrnost, snažte se, abyste chybu napravil

Kolek

vidět: lidé vám přijdou na lež a budete těžce pykat za slova, která jste nerozvážně vyslovil o svém bližním

Koleno

vaše budoucnost stojí na hliněných nohách

na nich klečet nebo lézt: potupa

mít oteklé: nemoc, těžkost, ztráta

rozbité mít nebo vidět: chudoba, pokles obchodů

klouzat se po nich: někdo vás chce podmanit

Kolika

mít ji: nemoc v rodině

Kolo

vidět: dostanete se v životě daleko

točící se: rychle dojdete k cíli

zlámané: náhle vás postihne nehoda

vidět dělat kolo: budete jiným nápomocen

slyšet klapat mlýnské: brzký zisk máte před sebou

vidět otáčet: stálost v lásce

dostat se pod něj: jste podváděn

Kolo (jízdní)

vidět nebo na něm jet: hrozí vám malá nehoda na ulicích

kupovat: budete sportovat

Kolo štěstí

vidět: neštěstí nebo ztráta

Kolos

hrozí zkáza

Kolotoč

vidět nebo na něm jet: zažijete zmatky

Kolovrat

vidět: štěstí dosažené pílí

Komár

vidět létat mnoho komárů nebo much: máte nepřátele a budete od nich pronásledován, zakusíte zármutek a urážku

Komedie

vidět ji hrát: pohrdání, urážky

Kometa

vidět ji na nebi: drahota, války a jiné trápení

Komín

tovární: naleznete dobrý výdělek

vidět kouřit: dostanete se dále, zachováte-li si veselou mysl

u domu a oheň z něho: získáte dobré místo

bez ohně: ztratíte své místo

Kominík

vidět ho: vysvobození z nebezpečí

Komnata

vidět ji: čeká vás těžký rok s následky

Komora

na harampádí: objevíte tajemství a budete bohatý

Komorná

vidět ji nebo s ní mluvit: zlé zprávy, dostanete se do sporu

Komorník

dobré zaopatření, mnoho práce

Kompas

vidět: otevře se vám širý svět

Koňak

pít: nebuďte nestřídmý

Koncert

účastnit se ho: smutek, ztráta příbuzných nebo přátel

Konev

vidět kropicí: pozor na marnotratnost

pít z ní: radost

Kongres

účastnit se ho: vyznamenání vás očekávají

Konkurs

účastnit se ho: bohatství nebo pýcha

Konopí

příst: přičinlivost v domácnosti

vidět vázané: brzké spojení

Konopka

vidět ji nebo slyšet zpívat: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných

Kontrakt

uzavřít: nepouštějte se do nejistých podniků

Konvalinky

vidět: obdržíte dárek od milé osoby

Konvice

pít z ní: dobré poselství

Kopaná

hrát ji: nepřemáhejte se v práci

dívat se na zápas: účast na sportovních akcích

Kopec

vidět: štěstí se poddá samo

Kopí

vidět nebo nést: hádka, spor, zbytečná ná­maha

Kopírovat

zažijete velkou změnu

Kopretiny

ctnost je ve vaší blízkosti, dejte pozor, abyste ji nezapudil

Kopřivy

vidět: učiníte neprozřetelný výrok

trhat: budete jednat ukvapeně

sednout si do nich: budete pomlouván

Kopule

vidět ji na věži ve slunci se lesknout: velkomyslnost přítele

Kopyto

dozvíte se něco příjemného

vidět kopyta do střevíců: očekávejte peněžní a majetkový zisk

Korbel

vidět plný: navštíví vás veselá společnost

vidět prázdný: lidé vám chtějí uškodit

rozbít: vaše vášeň zasluhuje pokárání

Kord

ranit jím do krve: máte neznámého přívržence

dostat se jím do nebezpečí života: budete zahrnut dobrodiním

bít jím neznámého: štěstí v obchodech

dostat jím ránu: služba od přítele

přijmout z ruky vznešené osoby: budete poctěn

vidět zlomený: nepříjemnost

ztratit: chudoba

Kornout

vidět jich mnoho: nevěrnost, proradnost

Koroptve

vidět: stavíte vzdušné zámky

střílet: budete zaskočen

jíst: zchudnete

vidět jich mnoho: zdánlivé štěstí

Korpulentní

být: množení majetku

Koruna

vidět sebe korunovaného: truchlivost

vidět ji: k bohatství a slávě spějete

vidět ji na hlavě: budou na vás činěny nájezdy

nosit ji: bude vám záviděno

z květin: nezkažená radost

z drahokamů: budete příjemně překvapen

Korunovace

vidět ji: zisk

Koryto

přijdete do společnosti hýřilů

Kořalka

vidět ji nebo pít: společná radost

Kosa

vidět ji: nebudete mít žádné těžkosti

Kosit

jste chráněn před starostí

Kost

ohlodávat: starost s obživou

vidět: dostanete mnoho práce

lidská stehenní: smrt dítěte

ze zvířete: špatný obchod

lámat je: ztráta přátel a milých

pálit je: smutek vás očekává

polknout rybí: musíte bojovat s překážkami

Kostel

modlit se v něm: štěstí, radost a pokrok ve všem dobrém

vidět: zamýšlíte činit ochranu před zlem a zlými lidmi

vidět zbořený nebo jeho ruiny: blížící se neštěstí

vidět farní nebo do něj zajít: požehnání

vidět se v něm: najdete utrpení, ale také útěchu

slyšet v něm zpívat: přání se vyplní

vidět hořet: upadnete do bídy

jít kolem něj: zavdáte podnět k ošklivým pomluvám

Kostelník

vaše rodina se množí a radost vládne v domě

Kostka

hrát s ní: pronásledují vás starosti

vyhrát s ní: nepřátelství, hádka

dlažební: neměli byste být tak bezcitní

zdvihat dlažební kostku: dočkáte se těžkých soužení

Kostnice

vidět ji: úmrtí

Kostra

vidět ji lidskou: nebezpečně onemocníte

vidět zvířecí: hádka kvůli maličkosti

Koš

s květinami: štěstí v lásce

prázdný: ztráta

uzavřený: dozvíte se nějaké tajemství

plést: musíte hodně vytrpět

Košile

vidět prát nebo žehlit: oblibu získáte

vidět: nastávající blahobyt

mít ji roztrhanou: úspěch

svlékat si ji: zmařené naděje

oblékat ji: zůstanete chráněn nepříjemného

šít ji: štěstí v lásce

prát ji: domácí štěstí

ušpiněná: chraňte svou čest

noční: brzký sňatek

Koště

vidět: rozepře v domácnosti

mít nové: špatní přátelé

mít staré: setkání s dobrými přáteli

koupit: špatné svědomí

postavit do kouta: ztratíte své postavení

mést s ním: chudoba

létat na něm: nezabývejte se pověrčivými myšlenkami

Kotel

vidět: budete požívat pohostinství

Kotva

házet ji: velké nebezpečí

vidět ji: splněné naděje

Koudel

budete mít co činit s hrubým hlupákem

Koule

vidět ji letět do domu: ocitnete se v nebezpečí

být jí zasažen: budete potřebovat lékařskou pomoc

hrát si s ní: dobré vyhlídky

dělat sněhové: škoda

házet sněhové: činíte bezpráví svému příteli

Koupat se

ve vaně: budete oproštěn od nemoci a překonáte starosti

ve volné přírodě: přivedete si bohatou a hezkou paní nebo ženicha

v řece: síla a vytrvalost

v kalné vodě: starost, nebezpečí ohně

ve vodě velmi studené: velké potíže tělesné

ve vodě teplé: blahý život a požitek

oblečen: budete dědit

Koupit

něco: marnotratností k potížím

dobře: návrat zámožnosti, navažte nové přátelství

Kouř

zdánlivé štěstí

vidět stoupat přímo z komína: domácí mír a štěstí

vidět se roztahovat: nějaká zdánlivě těžká věc dá se lehce provést

černý: hádky a překážky

vidět v domě: roztržitost

Kousnutí

od psa: bude vám ukřivděno

od hada: máte nepřátele a závistníky

do ruky nebo nohy: nemoc člena rodiny

od člověka: kdo vás kousl, ten vám učiní bolest, aniž by chtěl

vyhnout se kousnutí psa nebo nebezpečného hada: vyvoláte žárlivost

Kovadlina

vidět ji: stálá práce, jisté příjmy

tlouci na ni: vaší práci se daří špatně

Kovárna

domácí štěstí

Kovář

jste tvrdý, ale spravedlivý

Kovat

vidět nebo sám kovat: mnoho práce

Koza

dojit ji: čest

mít je černé: nesnáze, obtíže

mít je bílé: štěstí, dobré obchody

zabíjet je: lajdáckým hospodařením upadnete do bídy

mít jich mnoho: bohatství

Kozel

vidět ho: výhra, zisk

vidět ho skákat: bezvadný kousek vykonáte

být jím potrkán: hádka

vidět ho, jak se pase: naleznete nepřítele

vidět rohatého: chtějí se s vámi vypořádat

Kožešina

budete mít velký majetek

koupit ji: nemoc

Kožešník

vidět ho: široký a pohodlný je váš názor na život

Krabice

zahrabete své štěstí

Krádež

odhalit: ztracený majetek znovu nabudete

učinit: budete mít mnoho úspěchů

Krahujec

máte být okraden

Krajáč

budete se musit zabývat příjemným překvapením

Krajan

nečekaně vás navštíví přítel a přinese vám dobrou novinu

Krájet

obdržíte pozvání

Krajina

vidět pěknou: máte naději na příjemné, pěkné hodiny

vidět pustou: vaše budoucnost je nejistá

Krajky

vidět: musíte být opatrný a nesmíte jíst příliš horká jídla

paličkovat: chraňte svou dobrou pověst

Král

vidět ho: velké štěstí

Králík

jíst ho: zdraví a vysoké stáří

vidět ho: slabost

zabít ho: budete podveden

bílý: radost

černý: smutek

Královna

vidět ji: vaše přání se splní

Krám

s novými zákazníky: jste chválen a vaše povolání prospívá

vstoupit do něj: v blízké budoucnosti vám hrozí ztráty

zavřený: musíte překonat velké potíže

jít kolem: nepodlehněte pokušení

Kráva

vidět ji nebo vlastnit: úspěch v podnikání

dojit ji: štěstí a zdraví

vidět je dojit: štěstí neopustí váš práh

vidět je pást se: bohatá žeň

hubená: bída

Kravata

sundávat si ji: před nachlazením se chraňte

vázat ji: bolení v krku

vidět ji: ješitnost přináší srdcebol

Kravín

vidět: změna bytu, pro svobodného změna v lásce

být v něm: z nemoci vyléčen budete

Krb

vidět: vaše plány se splní

rozdělat v něm oheň: milujete marně, neboť vaše láska není pozorována

zhasnout v něm oheň: nemáte tušení, že vás někdo zbožňuje

Krejčí

vidět ho pracovat: získáte majetek

nechat si od něj brát míru na šaty: snažíte se někomu zalíbit

jeho dílna: dobré obchody

Kreslit

něco: požíváte velké úcty

vidět někoho: děláte plány do budoucna

sebe: jste oblíben

krajinku: váš majetek se bude menšit

jiného: nová známost

nechat se kreslit: přírůstek v rodině

Krev

vidět: máte příčinu k veselosti

vidět jí mnoho: válka

červená: spokojenost

prolévat: přílišná horlivost škodí

pít: toužíte po milé osobě

plivat: lidé vám chtějí ublížit a poškodit vaše dobré jméno

koupat se v ní: utrpíte velkou ztrátu

zvířat vidět: váš obchod půjde dobře

vidět na jiných: nemoc v rodině

vidět nést: zlé

sbírat: dobré

sražená a shnilá: těžká nemoc

vidět svoji na zem kanout: dobré

zachytávat ze zvířete: velké obchody

krvácet: v truchlivost upadnout

Krk

vidět dlouhý hubený: nevolnost

pěkný: brzké zasnoubení

mýt si: zdraví

odseknout: úklady o vaši existenci

mít malý a tenký: neštěstí

mít oteklý: štěstí

vidět oteklý: dobré znamení

mít velký a silný: štěstí

Krmit

divoká zvířata: budete velkomyslný

domácí zvířata: blahobyt v domě

Krocan

chytit ho: zisk

Krokodýl

vidět ho: před zlými lidmi se mějte na pozoru, máte falešné přátele

Kropenka

stýkáte se s příjemnými lidmi

Kroupy

vidět padat: pomíjející nebezpečí

slyšet bít do oken: domácí nesváry

Krtek

vidět ho: ke škodě přijít

Krucifix

ztroskotané naděje, špatná žeň

Kruh

kolem měsíce: hanba a potupa

Krupobití

neštěstí a nemoc

Krůta

vidět je: upadnete do bídných poměrů

Kružítko

vidět: nevyjdete celý život z okolí, z něhož jste vyrostl

Krysa

vidět je: lidé vás klamou falešným přátelstvím

chytat je: mějte se na pozoru

zabíjet ji: zvítězíte nad svými odpůrci

jíst ji: budete-li při této zkoušce silný, budete mít ve všem úspěch

Křeč

dbejte, aby vaše zdraví netrpělo

Křeček

vidět ho ve snu: dosáhnete blahobytu

Křemen

co začnete, má vyhlídku na úspěch

Křepelka

vidět ji: zpráva z dálky

slyšet ji: nějaké přání se vám splní

jíst ji: máte rád skromné hosty u tabule

Křeslo

vidět: příjemný, veselý život

Křest

přijdete do dobrých poměrů

Křída

velká ztráta peněz

Křídla

mít a létat: pro všechny dobré

Křik

slyšet: budete vystaven pomluvám

Kříž

květinami vyzdobený: domácí štěstí

mít na hlavě: pomluvy

vidět: smutek

u cesty: radostné poselství

převrácený: najdete východisko z těžké situace

zahalený: smrt si přijde pro oběť

nést: špatné pomluvy

vidět jej nést: váš zármutek je přechodný

klečet před ním: budete také jednou vysvobozen ze svých bolestí

Křižovatka

vidět se na ní: nemáte pevného rozhodování

Křoví

ukrývat se v něm: velké nebezpečí

odstraňovat křoví nebo keř: překážky v lásce budou odstraněny

prodírat se jím: štěstí a radost

Kufr

vidět: brzká cesta

balit: změníte své chování, a stanete se tak příjemným

Kuchař(-ka)

vidět ho nebo ji: zbytečné výdaje

Kuchyně

slyšíte-li zlé jazyky, uzavřete své uši

vařit v ní: vypůjčíte-li si peníze, také je včas vraťte

Kukačka

vidět ji nebo slyšet: radost, dobré zdraví

Kukátko

dívat se jím: změnit se

být jím pozorován: jste vystaven pronásledování

vidět: brzy se dočkáte příjemného překvapení

Kůl

vidět špičatý: chraňte zavčas své výhody

vtlouct do země: nedělejte si starosti, neboť dosáhnete, čeho si přejete

Kulečník

vidět nebo hrát: pochybné podnikání, nestálost

Kulhat

vaše dobrá pověst je ohrožena

vidět kulhavého: zakusíte opovržení

Kůň

houpací: příchylnost k dětem

hřebec s kobylou: svatba v okolí

hřebec s hříbětem: pro ženu ovdovění

jezdecký: čeká vás spěšný obchod

sbírat výkal divokého koně: peníze

Kuna

zabít ji: od nesnází se osvobodíte

zastřelit ji: dobré obchody s cizinou

vidět ji: chraňte se před zloději

Kuňkání

slyšet: vidíte-li lidi, kterým se dobře daří, myslete také na ty, kterým se daří špatně

Kupec

vidět ho: úspěšné obchody

Kupka

sena: příznivé majetkové poměry

Kuplířka

vaše upřímnost nebude splacena stejnou mincí

Kupovat

něco: máte marnotratnické sklony

metrové zboží: budete se hádat

potraviny: obdržíte dopis

Kůra

léčebná studenou vodou: klamete sám sebe

ze stromu: přírůstek majetku

Kurník

vidět ve snu: dobré vyhlídky

vidět na něm žebřík: blahobyt

Kuře

vidět: urážku očekávejte

Kuše

napínat ji: strach, nesnáze

polámat ji: dobrá budoucnost

Kutna

vidět ji: spokojenost, blaženost

Kůže

komplikované obchody

mít nebo vidět černou nebo tmavou kůži: přáteli nebo příbuznými opuštěn a zrazen budete

vydělávat ji: všichni jsou zlí

vidět vydělávat: nepodlehněte svým starostem

stáhnout ji: lidé vám chtějí škodit

krájet ji: lidé se chtějí s vámi hádat a chtějí zničit váš klid

kupovat: lidé vás zneužívají

kočičí: dostanete zpět ztracený majetek

Kužel

točit jimi: ztratíte brzy svou ostýchavost a zvítězíte nad odpůrci

Kuželky

hrát: mrzutost, neštěstí

vidět padat nebo mít: velká ztráta v obchodech

stavět: pokoušejte se znovu o štěstí

Kvartet

naleznete dobrou společnost

účinkovat v něm: dobře vycházíte se svými přáteli

Kvasnice

vaše práce bude mít zdařilý výsledek

Květák

vidět: sláva a prospěch

jíst ho: blahobyt

Květinářství

vidět: tíseň, která brzy přejde

Květiny

vidět: stanete se brzy ženichem nebo nevěstou

vidět hezké: mnoho radosti zažijete

mít na klobouku nebo nést v ruce: smutná zpráva

rozhazovat: budete bezstarostný

sázet: dobré dílo vykonáte

sbírat a vázat: brzké spojení očekávejte

utrhnout: své štěstí si pokazíte

obdržet darem: věrné přátelství

pěstovat: peníze a čest

vidět uvadat: utrpíte ztrátu

vonné: nevěřte lichotníkům

páchnoucí: utrhání na cti vás nesmí přivést z rovnováhy

Kvičení

slyšet: obdržíte špatnou zprávu

Kvočna

vidět ji: štěstí a požehnání

na vejcích: činíte si neplodné starosti

Kýchat

slyšet: stálé zdraví

Kyrysník

vidět ho: vzbudíte závist, nepřízeň

Kyselé

nebuďte mrzutý

Kýta

jakákoliv: potěšení

Kytara

hrát na ni nebo ji slyšet: veselá společnost

Kytice

vidět ji: radost, spokojenost

růží: rychle se dostavuje úspěch a léčí útrapy minulosti

reklama
Nejnovější
reklama