reklama

Psycholog

Psycholog je označení odborníka, který se věnuje klinického psychologii, vědce, který provádí výzkum nebo akademika, který vyučuje na univerzitě. V běžné řeči „psycholog“ označuje člověka, který se dobře vyzná v lidech a dokáže je odhadnout. Základní rozdíl mezi psychologem a psychiatrem spočívá v tom, že psycholog nepředepisuje psychofarmaka (látky měnící duševní stav jedince). Psycholog pacientům pomáhá psychoterapií nebo psychologickým poradenstvím. Cílem psychoterapie je, aby u pacienta došlo k hlubším osobnostním změnám. Poradenství vyhledávají lidé, kteří se v určité fázi svého života nacházejí v obtížné životní situace (manželská krize, stres v práci, problémy ve škole). Účelem není vyléčení odlišných způsobů chování jako u psychoterapie, ale překonání a odstranění potíží. Problematice dětské psychiky se věnuje tzv. dětský psycholog.

Časté psychické problémy, u kterých pomáhá psychoterapie

-deprese, ztráta životní motivace, hledání smyslu, uzavřenost ve vlastním světě
-fobie, fobické stavy (např. klaustrofobie, sociální fobieagorafobie)
- impulzivita, nestálost v partnerství, zvládání agrese
- nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů, problém s intimitou ve vztahu
- panické ataky
- partnerské problémy, partnerské krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra
- problémy v mezilidských vztazích
- psychosomatické potíže
- traumatická událost v životě (např. šikana nebo znásilnění)
- úzkost a strach, úzkostná povaha
- závislosti - závislost na alkoholu, závislost na drogách, gambling

Problémy, které pomáhá řešit dětský psycholog

- vývojové otázky, specifika různých věkových skupin
- schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí
- psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost)
- ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
- poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
- potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
- problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana)
- situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci
- poradenská činnost v oblasti profesní orientace a volby povolání
- podpora rodinám se zdravotně postiženým dítětem
- krizové situace, podpora v náročných životních situacích

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama