reklama

Pětina lidí zažívá v práci šikanu. Týká se to i vás?

S pojmy mobbing či šikana se setkáváme stále častěji. Jaké jsou jeho projevy, důsledky a kdo mu nejčastěji padne za oběť?

Foto: Profimedia.cz

S pojmy mobbing či šikana se setkáváme stále častěji. Jaké jsou jeho projevy, důsledky a kdo mu nejčastěji padne za oběť?

Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický ale i fyzický stav poškozeného. Jeho projevy nemusejí být na první pohled zjevné. Začínají totiž pozvolně například okřikováním či zesměšňováním dotyčné osoby, ale časem se mohou vyvinout až ve fyzické ubližování. Podle nejnovějšího šetření má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost téměř pětina osob starších 15 let (19 %).

Častěji se jedná o ženy a mladší osoby do 29 let věku. Problém mobbingu již také není záležitostí osob s nejnižším vzděláním, ale naopak se přesouvá do kategorie vzdělanějších (především středoškoláků s maturitou).

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současné době označit:

  • nedoceňování pracovního výkonu vedoucího postupně ke ztrátě sebevědomí,
  • zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci,
  • neustálou kritiku práce,
  • nebo pomlouvání a zesměšňování postiženého v rámci pracovního kolektivu.

Řešení je výpověď?

Více než dvě pětiny šikanovaných osob (45 %) jsou některé z forem mobbingu vystavovány jednou týdně či ještě častěji, a to téměř ve třech pětinách případů (59 %) po dobu delší než jeden rok. Polovina postižených měla snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji oznámením skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému, případně vedení či managementu firmy nebo podniku. Druhým nejčastějším řešením bylo dání výpovědi z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání.

Problematikou existence a rozsahu mobbingu v rámci české společnosti se ve svém posledním reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK.

Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku populace starší 15 let. Vzorek dotazovaných se skládal výhradně z respondentů, kteří pracují a kteří díky tomu mohou mít se zkoumanou tématikou případné osobní zkušenosti (celkově se jednalo o 648 osob). 

Zažili jste mobbing či šikanu na vlastní kůži? 

Diskutuje s námi po článkem...

Girstlová: Mnoho rodičů udělalo z dětí manažery čehokoliv. Umět řemeslo je hodnota | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama