reklama

Proč bereme drogy?

Drogy člověka nejdřív připravují o peníze. Pak mu mohou zničit mozek, tělo i duši, a nakonec mu vzít i všechny blízké. Proč vlastně lidé drogy berou?

Drogy člověka nejdřív připravují o peníze. Pak mu mohou zničit mozek, tělo i duši, a nakonec mu vzít i všechny blízké. Proč vlastně lidé drogy berou?

Drogy nejsou problémem novodobé společnosti, provázely lidstvo od nepaměti. Byly a jsou dodnes například neodmyslitelnou součástí rituálů různých etnických skupin.

Tolik možností..!

Už malé děti mají rády takové hry, které jim na chvíli změní vědomí - třeba lechtání nebo válení sudů z kopce. Člověk prostě hledá "jinou realitu".

Na výběr toho máme spoustu: opiáty (např. heroin), kanabinoidy (např. marihuana), různá sedativa a hypnotika (jako třeba Oxazepam či Diazepam), stimulancia (typu pervitinu), haluciogeny (LCD), těkavé látky (např. toluen) a samozřejmě také alkohol a tabák.

Vybrat by si mohl každý, ale přesto se většina lidí závislými nestane.

Co člověk, to důvod

Jaké konkrétní důvody vedou člověka, aby sáhl po droze? Těchto důvodů je podle odborníků ve skutečnosti tolik, kolik je samotných uživatelů.

Lidé totiž užívají drogy například proto, aby se lépe poznali, aby zahnali stres, aby utišili bolest, umělci, aby si přivolali múzu. Jindy, například u alkoholismu, se jedná o touhu "netrhat partu" nebo napodobovat nějaký "hrdinský" vzor.

Někteří citliví lidé chtějí za každou cenu poznat své vlastní nitro a sahají po halucinogenní droze. Velmi populární v současnosti je vzít drogu, aby člověk zahnal úzkost, únavu, depresi.

Častá je také snaha "léčit" zábrany a trému nebo zvýšit svůj výkon, což bývá případ víkendových drog, jako je extáze. A někteří lidé skutečně sahají po droze, aby unikli nudě a beznaději.

Nuda nejen v Brně

Aspoň zpočátku užívání dokáží konzumentovi drogy velmi rychle a hlavně bez fyzické námahy poskytnout stav změněného vědomí, které s sebou nese rozkoš a slast. Takový prožitek patří k základním lidským potřebám.

Podle rozšířeného mýtu však lidé propadají návykovým látkám proto, že se prostě nudí, nebo aby zapomněli na své problémy. Důvody jsou podle odborníků však složitější.

Podle mnoha výzkumů po drogách sahají častěji dívky. Snáze totiž podléhají nátlaku okolí, dokonce i v případě, kdy vědí, jak riskantní je takové chování.

Dívky také ve větší míře podléhají depresím a užívání drog mají podle svých slov spojeno se snahou dosáhnout lepší nálady.

Po příčinách braní drog je dobré pátrat, konečná a vyčerpávající odpověď však nejspíše neexistuje. Zkušenost se závislými nicméně ukazuje, že to pro úspěšné "vyléčení" ani není nutné. Mnohem důležitější je, aby věděli, proč chtějí přestat.

Prokop: "Neviditelné" aspekty českého selhání. Za best in covid nemůže jen Babiš | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl, Blahoslav Baťa
reklama
reklama
reklama