reklama

Snář - výklad snů online

Zábava

pořádat ji: ztráta

Zaběhnout

narazíte na dvojníka

Zabít

člověka: vaši zdánlivě upřímní přátelé jsou falešní

přítele: přítel vám půjčí peníze, leč brzy je vrátíte

Zabloudit

jste na pravé cestě, abyste udělal štěstí

Zábradlí

nebuďte tak pyšný, neboť budete kárán

Záclony

krásné v domě: radost, majetek i uznání

rozprostřené po domě: povýšení

spálené, potrhané: smrt úrazem

vidět: úspěšné obchody

za nimi se ukrývat: pozor na podvod

Záda

mít ohnutá: jsi bez příčiny podlézavý

přerazit si: citelná ztráta

Zadek

vidět ženský: malichernostmi se zabývat

vidět svůj: zmatek v obchodech

Zadusit se

jste příliš bujný

Zahrada

procházet se hezkou zahradou: radost, zvětšení majetku, získání cti, dobré obchody

vidět ji s vysokým plotem: zamítnutí žádosti

vidět ji zanedbanou: falešnými rádci obklopen být

Záchod

vidět: závist vás pronásleduje

obsazený: vaše důvěřivost je zneužívána

znečistěný: čeká vás velké štěstí

být nucen čistit: vrchnost vás pronásleduje

spadnout do něj: čeká vás nesmírné štěstí

Zachránit

někoho: požehnání v obchodě

Zajetí

dostat se do: podvod

Zajíc

chytit ho: za manželku chtít lehké děvče

jíst ho: spokojenost

jíst ho pečeného: zlá pohlavní nemoc

hodit po něm něčím: žena se vám časem zprotiví

střílet ho: být šťastný

vidět ho: strach

Zakázat

něco: nepoužívejte cizích výrazů, kterým nerozumíte

Zákazník

vidět ho: buďte čilý, neboť ztratíte své výhody

Zakopat

něco: ztráta štěstí

Záloha

žádat ji: budete jednat se sprostým mužem

Zámečník

vidět ho: tisíce překážek vám zatarasují cestu

Zámek

mazat: sledování, překvapení

otvírat: krádež

rezatý: domácnost, kde nestojí o návštěvy

vidět na dveřích visací: nejste vítáni tam, kam chcete jít

zavírat: dovolená

Zametat

světnici: nemoc

Zamilovaný

být: zažijete malé zklamání

vidět je: budete prožívat radostné dny v rodině

Zamknout

něco: měl byste mít více energie

Zápach

silný: nevěrnost, proradnost, faleš

Zápalky

bohatství a poklady

Zápasit

starost o denní chléb vám otravuje život

se zvířetem: pozdě zjistíte podvod nevděčných lidí, kterým jste prokázal dobro

s cizincem: vlastní slabost vás učiní nešťastným

s dítětem: starost blížícího se stáří

s přítelem: smutek

Zápisník

ztratit: prozrazujete tajemství

Zarmoucený

být: přátelé přijdou

Zárodek

vidět: máte vždy nové myšlenky a úmysly

Záře

vidět ji jasnou: blahobytný život a štěstí

Zářit

vidět něco: smíte doufat

Zásnuby

dobré skutky dělejte z čisté lásky

Zastavárna

vaše svoboda je ohrožena

Zástěra

opásat se jí: co se vám zdálo trestem, stane se požehnáním

prát ji: čisté vědomí vám dodává odvahy

nalézt ji: za výkonnou práci budete bohatě odměněn

hedvábná: zpívejte a budete udiven, jak píseň zaplaší chmurné myšlenky

Zastřelen

být: jste beznadějně zamilován

Zastřelit

někoho: přítel vás pronásleduje

Zásuvka

vytažená: svatba nebo dědictví

Zasypán

být: budete se muset velice namáhat, abyste se dostal z hmotné tísně

Zatčen

být: bezdůvodně upadnete v nebezpečí

Zátka

to, co důležitého víte, dále nepovídejte

Zatmění

Slunce: válka, těžká doba

Zavařovat

musíte pamatovat na zlé časy

Zavazadlo

vidět: dostanete hosta zdaleka a patřičně ho pohostíte

Závaží

používat: v povolání očekávejte něco příjemného

Závěť

udělat: dosáhnete vysokého stáří

vidět: radost

Závin

jablkový: brzké nabytí ztracených sil

Zavináč

jíst ho: chraňte se před pitkami

Závodit

na koni: překonáte překážky

vidět jiné: nepodceňujte svoji práci

Závoj

kupujete zajíce v pytli

Závora

vidět ji hraniční: v nejbližší době narazíte na nějakou překážku

Závrať

pociťovat: jste vydán bezbranně na milost a nemilost svým útočníkům

Zazdít

něco: jste připraven učinit někomu bezpráví

sebe: budete okraden

Zázrak

vidět: oddáváte se těžkému klamu

Zázvor

v pytlíku: najdete peníze

Zbraň

nabíjet střelnou: připravte se k rozhodnému slovu

Zbrojení

vidět válečné: zlé znamení

Zbrojnice

vidět ji: válka a nepokoje

Zeď

hřbitovní: blízký pohřeb

vysoká: vyšetřovací vazba, vězení

zbořená: osvobození

Zedník

vidět ho: lenost škodu způsobí

Zelená

barva: zahanbení

Zelenina

vidět ji nebo jíst syrovou: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc

Zelí

jíst kyselé: žalost

nedobře vařené: zármutek

vytrhávat a vyhazovat: zbavíte se zármutku

Země

vidět ji černou: nepříjemnost, neštěstí, zármutek

kopat ji: stavba nebo pohřeb

vidět ji žlutou, sluncem zalitou: štěstí, úspěch, věrné přátelství

obdělávat ji: přírůstek do rodiny

padnout na ni: můžete dosáhnout výhry

padnout na ni a ucítit při tom bolest: pohroma a zmatek

mluvit s ní: velké bohatství

Zeměkoule

vidět ji: velká cesta, brzká šťastná svatba

Zemětřesení

cítit: změna

pouze v domě: velké daně

v domě a cosi se zlámalo: skrytá krádež

Zimostráz

předpovídá se vám vysoký věk

vidět zelený: pevné naděje

Zlatit

něco: příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato

nosit na sobě: těkavost, nestálost

platit jím: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech

rozdávat: svatbu chystat

rozpouštět: nebezpečí popálení

rýžovat: nebezpečí od zlých lidí

nalézt v zemi, odnést a schovat: křivé nařčení

vidět nebo mít: úspěch v započatých i probíhajících záležitostech

vlastnit zlaté a stříbrné zboží: máte okolo sebe lichotníky

vidět nebo přijímat zlaté mince: věrná láska a brzká svatba

ukrást: ztratíte úctu nebo milého, milou

dostat v prutech: nepříjemnosti, ztráta

vidět zlatou rybu: překážky v obchodech

objevit zlatý důl: jistá výhra

ztratit: budete okradeni nebo podvedeni v obchodech

Zloděj

vidět ho vstoupit: štěstí a jistota v obchodech

Zlomení

něčeho: rozejít se

Zmije

nemoc

být jí uštknut: zničené štěstí

hladit ji: varuje před nebezpečím, které vám hrozí

honit ji: stanete se závislí na jiných

chytat ji: překonáte všechny potíže

útočící: smutek, který na vás padne kvůli neštěstí nejbližších přátel

vidět ji: vaši nepřátelé jsou silnější než vy

zabít ji: předzvěst usmíření

Zmrtvýchvstání

vidět: vysvobození z bídy

Znamení

vidět ohnivé na nebi: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu

Známka

vidět, kupovat nebo nalepovat poštovní známky: nová známost

vidět nebo sbírat cizí poštovní známky: známost s cizinci

Znečištění

znečistit se: nevěra

být znečištěn a očistit se: dostanete se z nebezpečí

být znečištěn: zlá pomluva

Zneuctění

být zneuctěn: neštěstí ve všem

být veřejně zneuctěn: neštěstí a pokles v obchodech

Zpěv

slyšet: dobrá zpráva

slyšet s hudbou: útěcha v nesnázi

Zpěv|ák(-ačka)

slyšet: štěstí v podnikání

Zpívat

krásně: radost, veselí, chvála

krásně a náhle zmlknout: teskný život

krásně a změnit hlas: náhlé neštěstí, úraz

slyšet Gloria: nenadálé překvapení

libým hlasem: chvála

Zpovědník

vidět ho, jemu se zpovídat: nejasné obchody napravit

Zrno

ječné: nevtírejte se do cizích záležitostí

Zrzavý

lidi zrzavé vidět nebo se s nimi stýkat: člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní

vidět ho: zdraví, štěstí

Zřícenina

šplhat na ni: nebojácnost v každém nebezpečí

vidět ji: zarmoucenost, truchlivost, úpadek

spadnout z ní: utrpíte škodu

Zub(-y)

vylomený: ztráta zdraví

bezvadně čisté: splnění všech životních plánů a radost v manželském životě

bílé: starejte se o své zdraví, bez něj se nebudete cítit dobře

mít bolavé: starost

bolesti zubů: úspěch a štěstí v podnikání

být na jejich vyšetření: máte být rozvážnější při uzavírání nových obchodů

čistit si je: těžký boj o udržení svého majetku

dostat: dostanete dobrou odpověď, která vás rozveselí

drkotající: neúspěchy a nepříjemné zprávy od vzdálených příbuzných

falešné: svědomí vám ukáže pravou cestu

hořejší stolička : synové

dolejší stolička: dcery

trhat jinému: krádež

krásné a běloskvoucí: příbuzenstvo zbohatne

mít špatné nebo uvolněné: hmotné ztráty

mít pěkné: příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu

mít umělé: nepříjemné trápení, které budete muset zvládnout sami

mít vybité: náhlé neštěstí v rodině, stejně tak předzvěst smrti nebo vážné nemoci

nechat si plombovat: drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů

nechat si vytrhnout: budete vtaženi do problémů druhého

vytrhnout někomu druhému: budete těžit z tísnivé situace druhého

špatné: nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až když je pozdě

špičák zlomený: přítel onemocní

plombovat: vaše obchody budou díky vašemu společenskému nadání podporovány

pokryté zubním kamenem: chvilková zdravotní indispozice

přerostlé: nedejte se špatně ovlivňovat

mít sám falešné: dosáhnete zdánlivého zisku

vytrhnout si sám: falešná spekulace

trhat: těžká nemoc, která vám způsobí mnoho finančních potíží

vidět falešné u druhých: varování před nějakým podvodníkem

vidět pěkné u druhých: příslib zámožných přátel nebo známých

vidět u druhých špatné nebo uvolněné: nevýhodná známost nebo vztah

vidět zubaře při práci: přítel vám pomůže z prekérní situace

vypadávající: nemoc nebo zevní zábrany

vypadlý: smrt

vypadnou-li: dozvíte se o úmrtí

vidět vyžraný: nemoc

vidět vypadnout z úst: smrt

zlaté: nechlubte se svými úspěchy

ztratit: upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí

Zvěř

být pronásledován divokou zvěří: máte hříchy

honit divokou: pochvala

vidět hubenou: nemoc

jakákoli: štěstí u velkých osobností

lovit malou: zhoubný úmysl

lovit vysokou: úspěch v obchodech

lovit: chatrné zdraví nebo finanční ztráty

lovná: úspěchy v lásce a rodinné štěstí

řvaní divé zvěře: vášně

vidět tučnou: škoda

vidět lesní: úspěch v plánovaných záležitostech

zápasit s divokou zvěří: přemožení vlastních chyb

krmit: úspěch v obchodech

Zvěřina

můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec

uvidíte ve své společnosti zlé lidi a budete k nim bezmocný

Zvířata

divoká: směřujete k budoucímu neštěstí

domácí: klid a harmonie doma a spokojenost v lásce

hladit: varuje před účastí na nejistých projektech

krmit: štěstí a život v dostatku

krotit: neznámá osoba vás chce připravit o úspěch a sama se jím zdobit

mluvící: nedovolte, aby si z vás lidé tropili žerty

mnoho divokých, ale ochočených zvířat: vydáte se v nebezpečí

pasoucí se: jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáte příliš draze

velké množství zvířat: problémy a obtíže v zaměstnání

vycpaná: chcete si získat úctu, která vám nepatří

bojovat s divokými zvířaty: od velkého nebezpečí budete zachráněn

Zvon (zvonek)

jeho hlas silný: dlouhý život

jestliže s ním zvonila žena: obávejte se zlé pověsti

malý: co víte, nepovězte

padající: oheň

vidět : odvaha v podnikání

zvonek elektrický: vyrušení

zvonící: poplach

slyšet zvonit: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky, také úmrtí

kostelní: radostnou událost očekávejte

Zvonice

vidět ji: štěstí, moc, čest

Zvracet

dobrovolně a bez bolesti: obchod k zlosti

žluč: uzdravíte se

naschvál: spor o peníze v rodině

násilím a vodu, na které budou kolečka: budou vám ukradeny peníze

ve spaní: nařčení, ze kterého se těžko osvobodíte

Žába

slyšet ji kvákat: budete sklízet chválu a slávu

vidět ji v rybníce: obdržíte mnoho peněz, štěstí v obchodech, věrná láska

chytat ji nebo zabíjet: zabíjíte sami sebe, způsobíte si škodu

Žalm(-y)

zpívat nebo se modlit: nemine vás mocná ochrana

Žaloba

vést ji: neklid, nespokojenost

Žaludek

vidět: ztráta

Žaludy

sbírat: zisk, výhra

Žár

ohřívat se u něj: hádka s přítelem

Žebra

dolejší na levé straně zlomená: škoda od matky

hořejší jako by zesílila: ženy v domácnosti rozmnoží majetek

hořejší na pravé straně zlomená: škodu a posměch zaviní manželka

Žebrák

vidět přicházet do domu: mrzutosti

vidět ho prosícího o almužnu: veselost

odmítnout ho: bída, nouze, dokonce i žalář

vidět ho: budoucnost plná starostí

dát mu něco: úspěch v každém podnikání bez velké námahy

Žebrat

bída a nouze v rodině

Žebřík

zlepšení situace, k bohatství nebo dědictví přijdete, šťastné manželství

provazový: musíte bojovat proti odporům ze všech stran

Žebřiňák

píle vede k dostatku

Žehlička

vidět ji: mnoho namáhavé práce

Železnice

po ní jet: rychlejší postup v nějaké záležitosti

Železo

vidět žhavé: vřelá láska, návaly krve, rozčilování

kout: hádka, spor

Žena

hezkou vidět, zamilovat se do ní: štěstí, zdraví, bohatství

líbaná: zisk od líbajícího

mít ji, být ženatý: slabost, neduživost

vidět jich několik: trápení mít

neznámou ženu vidět nebo s ní mluvit: dělat si známosti

porodila hocha: porodí dceru

porodila dceru: porodí chlapce

středního věku, ani krásná ani nehezká: hojnost obilí

přistihnout ji a milence přemoct: zisk

přistihnout ji s milencem: velká ztráta peněz

s hezkými dlouhými vlasy: sláva a bohatství, šťastné spojení

s hnědými vlasy: nemoc

s černými vlasy: stísněnost na krátký čas

s červenými vlasy: pronásledování

stará s bílými vlasy: ztráta

slyšet se se svojí hádat: nepříjemnosti, utrpení

těhotná: dobré zprávy

vidět ji, v její přízni se nacházet: dostanete se do sporu

zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy: ztratí manžela

zdá-li se jí, že si hlavu přikryla: brzy se provdá

Ženich

vidět ho: věrnost i na dálku

vést ho k oltáři: radost v duši

vidět ho utíkat: úmrtí

tančit s ním: brzký sňatek

vidět ho mrtvého: dlouhé a šťastné manželství

vidět ho ležet: smrt

být jím nebo zamýšlet se oženit: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky

Žid

bít ho: zlé soudy

líbat ho: štěstí v lásce

mrtvý: neštěstí

přijmout od něho službu: neočekávané štěstí, úspěch ve všem

vidět ho, s ním se procházet: být podvedený, oklamaný

Židovka

líbat ji: štěstí v lásce

Žíla

pouštět žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí

velká: veliká úzkost

Žíněnka

ležet na ní: příjemné setkání

vidět ji: neklid

Žito

vidět: hojnost, bohatství

žnout nebo vázat: radost

jíst žitné zrno: dobrá zpráva

Žízeň

mít a pít čistou vodu: prospěch ve všem

mít a pít vodu nečistou: úzkosti a hořkosti

mít a do sytosti ji utišit: štěstí, sláva, bohatství

mít palčivou a nemoci ji utišit: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj

Žížala

černá: škodlivá žena nebo muž

do postele lezoucí: zlí lidé chtějí škodit

Žloutenka

nenávist

mít ji: bohatství, neočekávané štěstí

Žumpa

vidět ji nebo do ní spadnout: můžete očekávat nejrůznější nepříjemnosti

reklama
Nejnovější
reklama