reklama

Snář - výklad snů online

Váček

najít prázdný: nevděk

najít s penězi: žádný zisk

Váha

přesným výpočtem dosáhnete zisku

manipulovat s ní: dobrý chod obchodu

Válec

vidět: točíte se stále okolo jednoho mínění, ale pamatujte si, že až jich uslyšíte víc, teprve přijdete k pravému poznání

Válka

táhnout do ní: s vrchností budete mít co do činění

Vana

vidět ji: budete potřebovat léčebnou kúru

koupat se v ní: štěstí

Vánoce

slavit: zúčastníte se příjemné slavnosti

Vánoční stromeček

vidět: šťastný rodinný život

obdržet pod něj dárky: jste oblíben

nadělovat pod něj: budete šířit štěstí kolem sebe

Vápno

vyhlídka na vysoké výdaje

Varhany

hrát na ně: obdržíte dobrou zprávu týkající se vaší existence

vidět: ztratíte-li štěstí, zůstane vám alespoň útěcha

slyšet hrát: svatba nebo křest

Vařit

očekávejte velkolepou slavnost

Váza

s květinami: nevěšte hlavu, štěstí se blíží

rozbít ji: snášenlivost je vám prospěšná

obdržet ji darem: vaše bohatství se množí

Vázanka

nosit ji: zapletené záležitosti

vázat ji: úspěch v těžkých obchodních případech

Včelín

vidět: velmi vysoký zisk

Včely

vidět sbírat med: dostanete dobrou radu

být od nich bodán: brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli

vidět pracovat: budete se dobře mít

vidět rojící se na stromě: posílení lásky a věrnost

vidět se rojit: popletené záležitosti

vidět: dobré znamení

Vdávat se

potíže, neštěstí, chudoba

Vdov|a(-ec)

i vám nastanou dobré časy, doufejte v ně

Večeře

trýzní vás neklid

dělit se o ni s druhým: jste vinen tím, že druzí trpí

jít na ni: okolnosti nejsou vašim podnikům příznivé

jít na ni s jiným: upřímní přátelé, štěstí v kruhu rodinném

Vědec

vidět ho nebo s ním mluvit: budete podveden

Vědro

plné vody: dobrý chod obchodů

prázdné: výhra v loterii

jít s ním ke studni: vaše píle bude odměněna

Vejce

jíst: otcem se stanete, a dojdete tak štěstí

mít: výhra, domácí pohoda

najít: budete ženichem nebo nevěstou

vidět rozbité: ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerem, přítelkyní nebo partnerkou

rozbít shnilé: dostanete se do zlých řečí

nechat spadnout: nesvornost

vidět nebo koupit: úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život

žluté: vážná nemoc

červené: hněv, požár, úmrtí přítele

obdržet velikonoční: vyznání lásky

darovat velikonoční: věrné přátelství

jíst velikonoční: zisky

Vějíř

vidět: velká neslýchaná láska

Velbloud

vidět ho: čeká vás neobvyklý zážitek

Veletrh

vidět: budete mít konkurenci

Velryba

vidět ji: špatná událost

Vemeno

vidět kravské: požehnání, dárek

Věnec

dělat: pracovitost

nést: projevení úcty

vidět na pohřbu: dědictví nebo ztráta existence

vavřínový: získáte úctu

ošklivý, ze zeleného listí: splnění přání

dostat z dubového listí: vyznamenání

z klasů na hlavě: vyznamenání

z myrty: svatba

mít z fialek na hlavě: ctihodný úřad

Verš

dělat je: učiníte své lásce něco milého

číst je: jste samolibý

slyšet je deklamovat: jste milovníkem divadla

Věřitel

vidět ho nebo jeho návštěvu očekávat: dobré, ale obtížné obchody sjednáte

Veselost

neklid, nepokoj

Veslovat

vaše práce je požehnána

Vesnice

vidět ji zarostlou trávou: zármutek

vidět ji v dálce a blížit se k ní: úřad

Vesničan

navštívit chudého vesničana: o úctu přijdete a zakusíte pohrdání

vidět ho mluvit: veselé dny přijdou

vidět ho zámožného: štěstí

Vesta

zamýšlíte zavést mnoho novot

Vetešník

vidět ho: ve vaší blízkosti je lhář, který si přeje vaši škodu

Větev

velká: díky své dovednosti získáte úspěch

suchá: nehoda vám hrozí od rodiny

zelená: štěstí a požehnání

Veverka

být jí pokousán: pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti

vidět ji: pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě

Vězeň

vidět ho: uvedete falešné přátele do domu

Vězení

být do něj veden: štěstí, zdraví

být v něm: útěcha od přátel, povýšení

být z něj propuštěn: nemoc, smrt

vidět: získat klid

Věž

vidět kostelní nebo na ni lézt: dobré vyhlídky do budoucnosti

Vidle

na hnůj: pro hospodáře užitek

Vidlička

mít ji nebo vidět: budete oklamán

Vikýř

vidět: vyvarujte se požitku lásky, neboť následky jsou trpké

Víla

vidět ji nebo s ní mluvit: velké štěstí ve všem

Vinárna

neplýtvejte silami

Víno

pít jablečné: lehce onemocníte

Vinobraní

přijdete do povznesené nálady

Vinohrad

vaše štěstí je na výši, ale snažte se, abyste jej tam udržel

Vlajka

nést ji: úctu získáte

vidět ji vlající: nebezpečí, blížící se neštěstí

Vlak

expres: velká změna

Vlast

opustit: jdete vstříc nejisté budoucnosti

Vlasy

nosit cizí: nemoc nablízku

česat: štěstí v obchodech všeho druhu, spory dojdou rozřešení

mít dlouhé: budete vážený a oblíbený

mít hezké černé: zdraví

mít rozcuchané: rodinné rozepře

nechat si stříhat: vyhnete se nepříjemnostem

mít šedé: starostmi budete obtížen

ustřihnout: ulehčení od starostí

ztratit: zažijete zlé časy

nosit vlasy své milenky nebo milence: věrná láska

mít nebo vidět bílé: radost

červené: faleš

mazat olejem: zdraví

mrtvého: štěstí

Vlečka

nosit ji: stýkáte se s pyšnými lidmi

vidět jiného ji nosit: ponížení

Vlk

vidět ho ve snu: budete velmi nenáviděn

slyšet ho výt: ze všech stran budete tísněn

zvítězit nad ním: máte nepřítele na život a na smrt

být jím pronásledován: překonáte své nepřátele

Vlna

zpracovávat ji: jste dobře vychován a lidé vyhledávají vaši společnost

kupovat ji: vše se vám daří

česat ji: namáhavá práce s odpornými lidmi

Vnitřnosti

vidět: radost a láska

Vnoučata

vidět: překvapující uspěchy odmění dlouhou námahu

Voda

studená: štěstí

svěcená: zdraví

kalná: překážky

vidět ji vařit: máte žhavý temperament

slyšet ji vřít: budete odsuzován

jít po ní: zvládnete všechny překážky

pít ji teplou: nemoc

pít ji studenou: zdraví

koupat se v ní: očistíte se od nějaké výtky

brodit se v ní: zachráníte se z nějakého nebezpečí

potopit se v ní: budete velmi utlačován

spálit se vařící: nepozorností utrpíte škodu

pít ji dešťovou: chvála

Vodopád

vidět: těžké zklamání vás učiní moudrým

Vodotrysk

jdete vstříc příjemnému životu

Voják

vidět ho nebo s ním obcovat: naděje na živobytí

Vole

mít nebo na jiném vidět: nestřídmost vede k nemoci

Volit

někoho: musíte se dotázat svého svědomí

vidět jiné: dbejte přesvědčení jiných

Voňavka

vidět ji: uvedete se do přízně nějaké osoby

čichat ji: budete zklamán

Vosa

vidět ji: obdržíte nepříjemnou zprávu

odhánět ji: nepředpokládaný rozchod

být od ní bodnut: zažijete zklamání

Vosk

jste příliš uzavřený

pečetit s ním: máte tajnosti

žlutý: závist vás chce připravit o to nejlepší

bílý: nemusíte se starat

hníst: jste příliš povolný a utrpíte tím velkou škodu

vidět tavit: utrpíte ztrátu

vidět hořet: smutek

Vous

černý a pěkný: dobré zdraví

červený: falešní přátelé

dlouhý: výhra, štěstí

Vozka

vidět ho: zlost a roztržka

Vrabec

vidět jich mnoho: zkáza

střílet je: jste sám sobě a jiným užitečný

vidět je létat: obdržíte plané přísliby

chytat je: budete mít neočekávaná setkání

slyšet je švitořit: uslyšíte ošklivé klepy

Vrah

vidět ho: nezapleťte se do zlých dobrodružství

Vraník

falešní lidé vám chtějí způsobit škodu

Vrány

slyšet krákat: dostanete špatnou zprávu

vidět: úmrtí

Vrásky

vidět: velké starosti vás připravují o spánek

Vrata

uzavřít: buďte na svůj oblek opatrnější

otevřená: dostanete se kupředu, ale svou chamtivostí utrpíte škodu

otvírat násilím: kdo je dnes sluhou, bude zítra pánem

Vražda

být jí svědkem: jste jen hříčkou vyšších mocí

Vrba

vidět ji nad vodou: leží před vámi stín, pochováte štěstí

Vřed

vidět: píle nepomůže, neboť se úspěch stejně nedostaví

na noze: někdo vám škodí v povolání

na zádech: vaši nepřátelé nezvítězí

na ruce: starejte se o svůj zevnějšek

v obličeji: páše se na vás podvod

Vřesoviště

vidět suché: jsou zmařeny všechny naděje

vidět zelené: poslední paprsek naděje

Vši

mít a zabít: zlým nástrahám uniknete

vidět nebo mít: peníze dostat

Vůdce

vidět ho: rozhodnost vám pomůže kupředu

Vůz

vidět nákladní: čilý pohyb v obchodech

vidět vůz nebo vozík: špatné poměry

jídelní: příslib výhod z cesty, kterou sami podnikáte nebo někdo jiný k vám

jíst v jídelním voze: v nějaké uzavřené záležitosti můžete spojit příjemné s užitečným

Výbuch

velké továrny s následným požárem: předzvěst prospěšné události

vidět: nervózní neklid, který ale rychle opadne

Vyděděn

být: úmrtí v rodině

Výdělek

hledat: úspěch v obchodě

nalézt: zůstaňte, kde jste

Vydra

chytit ji: dobré obchody

Výheň

blahobyt

Výhled

krásný: štěstí a spokojenost

omezený: nejistá budoucnost, mnoho překážek

Vyhnanství

něco změníte a hodně na to doplatíte

Výhoda

získat ji: daleko to v životě přivedete

Výhra

získat ji: očekávejte příjezd přítele

Výhrůžka

dostávat ji: strach z budoucnosti

Vychovatel(-ka)

vidět ho nebo jím být poučován: bohatými vědomostmi získáte štěstí

Výkal

vidět lidský: zlato do domu

šlápnout do lidského: neočekávaný, značný majetek

nalézt lidský: zklamání

mazat se lidským: budete potupen

jíst lidský: nebezpečná nemoc

Vylepšovat

něco: šetrnost zlepší vaši situaci

Výloha

jste nerozhodný

Vyměnit

navážete nové přátelství

Vynalézt

něco: ztráta peněz

Výprask

dát: škodami se člověk učí

obdržet: těžké nedostatky v obchodě

Výprodej

vidět: utrpíte ztrátu v procesu

Výr

vidět ho: chraňte se před špatným okolím

Vyrážka

mít ji: vaše zdraví je v nebezpečí

vidět ji na druhých: starosti vás tíží

Výročí

dojdete velkého uznání

Vyřezávat

ze dřeva: dovedností získáte úspěch

Výskat

neštěstí a truchlení

Výslech

slyšet svůj: odkryjete krádež

slyšet výslech jiného: prozradíte své myšlenky

Výstava

vidět ji jubilejní: neukojitelná žádost

Vystěhovat se

brzký obrat

Výstřel

slyšet: zamilujete se

Vysvědčení

obdržet: uslyšíte pravdu

rozdělovat: vaše vědomosti vám získají přátele

Vyšívat

s velkou námahou musíte chránit svůj domov před starostmi, ale podaří se vám to

Výtah

cizí síla vám pomůže kupředu

Výtažek

mnoho trampot

Vytí

slyšet psí: ohrožuje vás živelná pohroma

Vyúčtovat

něco: zklamané naděje

Vývrtka

vidět ji: dočkáte se velikého překvapení

Vzácnost

vidět: štěstí se vás drží, ale vy jej nevidíte

Vzducholoď

vidět: vroucné přání se vám splní

letět v ní: vaše odvážné plány nebudou splněny

Vznešený

být: své ctnosti předpokládejte u všech lidí a své chyby považujte jen za své nedostatky

Vzpoura

zvítězíte nad nepřáteli

Vzrušení

překážky

reklama
Nejnovější
reklama