reklama

Snář - výklad snů online

Ďábel

bát se ho a utíkat před ním: získáte dobrého přítele

vidět ho: nenávist, podvod a muka

slyšet ho mluvit: dobrý a velký zisk

milovat ho: zlé

mluvit s ním: špatní lidé vás podvedou

Dalekohled

vidět poškozený: nejistota v materiálním ohledu

vidět nebo používat: příslib spokojené budoucnosti v bohatství

mít: hledíte vstříc pěkné budoucnosti

Dálka

dívat se do ní: šťastné bytí

Dáma

vidět jich více nebo s nimi hovořit: stanete se obětí pomluv

dvorní: marnivost a touha po bohatství

Daně

muset platit, obdržet daňový výměr nebo jinak mít co do činění s berním úřadem: budete hořce pociťovat, že si nejste sám sobě pánem

vybírat: velká starost

Daněk

pronásledovat ho: podrobení nepřátel

zabít ho: přemožení nepřítele

Dar

dostat: budete se potýkat s nepříjemnostmi

přijímat: šťastná změna

dary rozdávat: klid, spokojenost

Darebák

vidět ho: svatba

Dásně

mít bolavé: rozepře v domě

Datle

jíst: necháte se rád okukovat od žen

rozdávat: polibky dostat

Datlovník

vidět: nesnadná cesta

Dcera

vidět svou dceru smutnou: brzká svatba mezi nejbližšími přáteli

Dědeček

vidět ho: dožijete se dlouhého věku

Dědictví

dostat: bída a zármutek

Dehet

cítit: nemoc

Děkan

vidět ho mrtvého: proměna

vidět ho ve městě: nepříjemná věc

Dekret

obdržet: přijdete do nečisté společnosti

Delfín

vidět ho si hrát: neštěstí nebo i smrt

Dělník

vidět jich mnoho: štěstí

pozorovat je při práci: nespoléhejte na cizí pomoc

vidět utíkat: očekávejte oheň nebo povodeň

Dělo

vidět nebo z něj slyšet střílet: nepříjemnost

vypálit z něj: obdržíte neočekávanou zprávu z dálky

táhnout ho: proti pomluvám se budete bránit

Dělostřelec

veselá mysl

Dělostřelectvo

vyvarujte se nebezpečí

Depeše

telegrafická: zažijete rozrušení

Desátek

odvádět komukoliv: hojnost zboží a hmotných statků

Desatero

číst: nějaká prosba vám bude odmítnuta

Desátník

vidět ho: starost

Desky

krást: nebezpečí

vidět pěkné: smrt

Déšť

za svitu slunce: štěstí i slzy

vidět pršet krvavý: válka

prší-li na vás jen trochu: dostanete něco málo peněz

prší-li oknem do světnice: úroda

vidět prudký, ale bez větru a bouře: úrodný rok

vidět silný s větrem a bouří: hrozí vám nebezpečí

tichý: zisk

žene-li vítr do okna: někdo se násilím zmocní vašeho štěstí

zmoknout v něm: budete muset snášet různá protivenství

Deštník

nepoužít, nevšimnout si ho: budete hrubě vytrženi ze svého rozjímavého života

mít: blahobyt

kupovat hedvábný: škoda

roztrhaný: upadnete do zlého vlivu

jít pod ním: dostane se vám pomoci v tísni

Detektiv

jednat s ním nebo ho vidět: budete okraden

Děvečka

jednat s ní: bohatství

přijmout ji do domu: návštěva hostů

vidět ji neznámou: brzy se oženíte

vidět ji v domě: máte na někoho podezření stran krádeže

vyhnat ji z domu: žárlivost

Devět

číslo: pro ženu touha mít děti, pro muže touha založit rodinu

Dezertér

vidět ho nebo sám dezertovat: obdržíte zprávu z daleka

dopomoci mu k útěku: dostane se vám pomoci z nějaké těžkosti

Diadém

nasadit si: ztráta a onemocnění

Diamant

jíst: falešné štěstí

ztratit ho z prstenu: buďte rozumný a opatrný v každém jednání a podniku

ztratit: budete zarmoucen

být jím ozdoben nebo jej obdržet darem: v budoucnu dosáhnete velkých poct, též nabytí vzácného přátelství

Dílna

nacházet se v ní: pracovitost a pilnost

Diplom

dostat: rychlá pomoc či podpora

Diplomat

vidět ho: nebezpečného soupeře vyřadíte ze hry

podniknout diplomatickou cestu: důležité příznivé události se blíží

Díra

nepokoj

plazit se jí: dostanete se do nepřátelské společnosti

mít ji v šatech: nepozornost

spadnout do ní: nemoc

udělat ji: neštěstí

Diskuze

je možné pokusit se o zlepšení své existence, ale bez boje to nejde

Dítě

mít tlusté: dobrý rok

vidět si hrát: veselá mysl a spokojenost

přebalovat: štěstí

vidět upadnout: narušení a pokles obchodů

vidět: radost, zdraví, štěstí, šťastné manželství, úspěch ve všech záležitostech

vidět hezké, ale ne vlastní: dobré

nosit: lidumilnost

učící se: radost

novorozené, ještě nahé: budete kmotrem

vidět plakat: hanba

vidět u matčina prsu: těžká nemoc

vidět v kolébce: otcova radost

vidět v rukou kojné: pro těhotnou narození děvčete, jehož otec v krátkosti zemře, pro ostatní ženy nebezpečná nemoc

vidět vlastní: je-li mužského pohlaví, dobré, je-li ženského, zlé

nemanželské: trpíte zlými pomluvami

Divadlo

vidět: touha po zábavě

Divák

být jím na nějaké události: přijdete do veliké společnosti

Dívka

vidět ji: zažijete útrapy

vidět ji běžet: odhalení krádeže

líbat ji: svobodnému dobře, ženatému domácí mrzutosti

vést ji na procházku: čest

objímat ji: přízeň blízkých přátel

vidět ji plakat: přijdete do velkých rozpaků

rozmlouvat s hezkou dívkou: spokojenost a útěcha

laškovat s ní: zalíbíte se jiným

tančit s ní: radost

vidět ji tančit: štěstí v lásce

vidět ji v okně: odpor

vysvobodit ji z nebezpečí: při všech zábavách budete ctěn a milován od ženského pohlaví

vidět malou dívku sbírat klasy: štěstí

Divočák

vidět ho: někdo bezohledně zničí, co jste s námahou vybudovali nebo si pořídili

chytit nebo zastřelit: štěstí

honit ho: radost

být jím honěn: nepřátelé sledují vaše jednání, aby vám uškodili

Divoch

vidět ho: veselý život

Díže

vidět ji prázdnou: bída

vidět plnou: bohatství

mísit v ní chleba: požehnání

Dláto

chystáte se násilím dosáhnout svého cíle

Dlažba

můžete klidně vytrvat, vyhlídky vašeho podnikání jsou velmi příznivé

Dlaždice

vidět: svůj chléb si budete vydělávat těžce

Dlaždič

urovná se vám cesta

Dláždit

před domem: mnoho trápení

vidět dláždit silnici: brzy se zúčastníte pohřbu

Dluhy

dělat nebo mít: varování před falešnými přáteli

platit: zbytečné příjmy

být dlužen nebo vidět dlužníka: bohatství

Dlužník

setkat se s ním: jednáte podvodně

Dna

mít ji: ztrpčení života

Dobročinnost

prokazovat: učiníte něco pro své štěstí

přijímat: najdete silnou oporu v životě

Dobrý

být nebo konat dobro: blahobyt vás nemine

Dobytek

vidět tučný: úrodný rok

bít ho: nepřízeň

hnát ho na pastvu: radost

vidět hubený: drahota

vidět ho na kopci: nic dobrého

vidět ho hnát: nejednotnost

vidět ho pást se: máte před sebou mrzutosti

Doga

být od ní pokousán: váš nejlepší přítel vás podvede

vidět ji: máte dobré přátele, kteří vás mají rádi a ochraňují vás

Dojit

vidět: každá situace pro vás může být příležitostí ke štěstí

Dokumenty

nalézt: náhodný zisk

ztratit: nevole

Dolar

najít: dostanete dárek

vidět: čekejte větší obnos peněz

Domácí

budete zaskočen

jednat s ním: očekávejte ztrátu

Domovník

vidět ho: zisk a výhoda

Don Juan

bavit se s ním: být obelháván

ve snu muže: žena, které slepě důvěřujete, vás podvede

Dopis

číst: máte důvěru

vidět číst: výzva k opatrnosti

dostat: budoucí bohatství

dostat důležitý: dobrý začátek

pečetit: máte tajnost

psát: nedobré vyhlídky, nespolehlivost

roztrhat nebo roztrhaný vidět: zlá pomluva, opustíte dobrého přítele

spálit: dělání lehkomyslných kousků

otvírat cizí: nepříjemnost

nalézt: vdáte se za úředníka, oženíte se s úřednicí

vidět s černou pečetí: smutný případ

ztratit: obdržíte špatnou zprávu

rozlomit na něm pečeť: mějte se na pozoru před zloději

spěšný: očekávajte nebezpečí

Doplatek

muset platit: budete ošizen

Doprava

vidět dopravní prostředek: můžete očekávat dobrý postup

Dort

péci a jíst: radost

obdržet: nenadálá radost

darovat: musíte bojovat o lásku

Dostihy

překonání překážek

Doupě

vcházet do něj: uvidíte nástrahy svých přátel

tmavé a hluboké: úklady

bydlet v něm: velké změny

Doutník

kouřit: marné přání

Dovolená

dostat ji: nebudete se moci zúčastnit nějaké zábavy, na kterou se těšíte

Dovolit

někomu něco: starost, trápení

Dóza

vidět ji pěkně malovanou: hodně veselí

s hezkým portrétem: brzká milá známost

mít ji stříbrnou: dobré znamení

ztratit ji: budete nespokojený sám se sebou

Dráb

vidět ho běžet nebo jít do domu: velká úzkost

Dragoun

vidět ho: nesvornost

vidět ho na koni: radost

Drahokam

mít: dosáhnete velké pocty

nosit: jste pyšný

přijmout: vzrůst majetku

vidět: do pokušení se dostanete

ztratit: blízké neštěstí

koupit: užitek v obchodě

být o ně okraden: bude vám na cti utrháno a v lásce budete zklamán

Drak

vidět ho letícího: falešné štěstí

pouštět ho papírového: radost

vidět ho stoupat: postup, blahobyt

vidět ho padat: odporné poměry

vidět ho živého: zneuctění a ponížení

usmrtit ho: povýšení

být jím kousnut: štěstí a bohatství

Dráp

nebo pařát: budete omezováni a brzděni v nějakém podniku

Drát

vidět měděný: šťastný průběh obchodů

vidět smotaný: věrnost a přítulnost podřízených

nalézt: budete pronásledován neštěstím

překročit ho: ze všeho zlého šťastně vyváznete

Dratev

přičiňte se a dílo vám přinese užitek

Dravec

vidět ho: lstivost

být jím ohrožen: nebezpečí života

Dražba

být jí přítomen: nemoc

provádět ji sám: onemocnění a strasti

Drn

zelený: svatba

jít po něm: pohřeb

Drobky

vidět chlebové: hodně peněz

krmit drobky chleba ptáky: šťastný rodinný život

Drogerie

kupovat v ní něco: dostat dobrý nápad

vidět ji: chcete se někomu líbit, a to se vám také podaří

Drozd

černý: ztráta

Droždí

jíst: nemoc

Drůbež

krmit: brzké zasnoubení

vidět ve vodě: vaše přání se vyplní

kupovat: zlé znamení

Družba

být jím na svatbě: stojíte před rozhodující události

vidět ho: příslib určitých úspěchů

Družička

vidět ji při svatbě nebo při pohřbu: čekejte na zlepšení svého postavení

Drvoštěp

vidět ho pracovat v lese: bída

pomáhat mu: sám se lehkomyslností připravíte o dobré časy

Dřeváky

vidět nebo nosit: skromnost a domácí štěstí

mít je na nohou: jmění

Dřevník

nenechte se svést

Dřevo

házet na oheň: marnotratnost

vidět plout na vodě: rozbité naděje na štěstí

nést: do chudoby se dostanete

sbírat nebo na hromadě vidět: velká lítost, mnoho útrap

štípat: pracovitost a úspěch

vidět štípat: úmrtí

tesat: velká pocta

kupovat: zakrátko se ocitnete v nouzi

vidět nést na zádech: překvapení

prodávat: úroda

skládat z vozu: radost

vidět v lese nebo na louce složené na hromadu: dobrý zisk

sbírat v lese: očekávejte dny plné námahy

Dub

vidět hezký: výhody, bohatství a dlouhý život

milovat se pod ním: štěstí

vidět suchý: smutné poměry

vidět padnout: odvaha, chrabrost

poražený hlasem: nebezpečí smrti

Duběnky

najít nebo jíst: budete pomluven nebo zneuctěn

vyplivnout: mrzutost, nepříjemnost

Dudák

vidět ho: radost a veselost

slyšet ho: neočekávaná radostná zvěst

Dudy

slyšet hrát: veselost

hrát na ně: ve svém obchodování zažijete radost

Duha

vidět ji: usmíření s protivníkem

vidět ji proti východu slunce: pro nemocné a chudé dobré znamení

vidět ji proti západu slunce: pro bohaté dobře

Duch

vidět ducha nebo strašidlo: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí

vidět ho jít k východu slunce: štěstí

vidět ho obracet se k západu: převrat ve vašem štěstí

vidět ho černého: smrt

vidět ho krvavého: sejdete ze světa vraždou

Důchod

mnoho vydání

Duchovní

vidět duchovního jakéhokoli vyznání: nic dobrého vás nečeká

Dukát

dostat je: snášenlivost, radost

mít je nebo jimi platit: zvýšení úcty

najít ho: budete šťastný

vidět je tavit: ztráta finanční obezřetnosti

vidět: veselost nebo výhra

máte-li v kapse jen jeden: velmi dobré

Důl

vidět: vzrůst majetku

uhelný: s vdovou se oženíte

objevit zlatý: jistá výhra

stříbrný: velké úspěchy

Dům

lézt na něj: štěstí, vítězství

obývat malý: spokojenost se svým osudem

obývat pěkný velký: budete úspěšný v podnikání

vidět starý: staré známé nebo přátele znovu uvidíte

stavět: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo

stavět jinému: smrt přítele

vidět stavět: pracovitost

vlastní vidět hořet nebo bořit se: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé nebo milého

vlastní opustit: zisk, výhody

zbořený: odstranění překážky

stavět ze dřeva: mírnost vám škodí

vidět bez střechy: radost

bílit: radost

ovládnout cizí: škoda

vidět černý: smutek

okrášlený koberci: trápení

koupit: požehnání

mít malovaný: veselost

vidět nachýlený: velký úraz

prodat: ztráta na jmění

bořit vlastní: zisk

kropit vodou: zármutek

Důstojník

vidět ho: seznámíte se s hezkou dámou

potkat ho na koni: pýcha

Duše

budete mít co dělat s dobrými lidmi

Důtky

vidět kmitat se: vaše velká přímost vám udělá nepřátele

Dveře

vidět padací: nečekané štěstí

otevřené: návštěva hostů

zavřené: oklamání

zelené: přemožení nepřítele

skřípající: nepříjemná návštěva

vidět hořet: budete mít přátele

Dvojčata

vidět: dojde k osudové záměně

mít: veliká rodinná slavnost

Dvořan

vaše lehkomyslnost vás přivede do záhuby

Dvůr

knížecí: nástraha, úklady

nečistý: pomluvy, utrhání na cti

sítí potažený: bohatství

královský: budete se muset dostavit na úřad

Dýka

být jí proboden: smutná zpráva

vytáhnout ji na někoho: vítězství nad nepřáteli

vidět ji nebo mít: zprávy od přátel

vidět ji viset: máte hodně příznivců

hrát si s ní: ztráta oblíbeného předmětu

bojovat s ní: triumf nad protivníky

Dýmka

kouřit ji: učiníte překvapivý objev, že i doma může být útulno

vidět ji: předzvěst návštěvy starého přítele

nacpávat ji: následkem neslušného chování budete mít v domácnosti hádku

rozbít ji: pokoj od pronásledování

obdržet ji: máte před sebou obchodní nepříjemnost

darovat ji: odhalíte podvod

Dynamit

nové plány, životní projekty a nečekané naděje mají rozbít všechny překážky

vidět explodovat: dojdete velké vážnosti

Dýně

vidět ji: máte mnoho příznivců

jíst ji: nemoc

Džbán

mít nebo vidět: štěstí, radost, nebezpečí uniknete

plný vody: neštěstí

rozbít: smrt

pít z něj: neštěstí

nalévat z něj: nemoc

plný vína: svatba

Džber

vidět plný vína: dobrý příjem

vidět plný a nemoci ho vzít: úmrtí v rodině

dá-li velikost

doufal

dobrý rok

reklama
Nejnovější
reklama