reklama

Snář - výklad snů online

Babička

vidět ji chovat vnuka: rodinná radost

Bábovka

křest dítěte

Bačkory

povedete pohodlný život

mít na nohou: z něčeho budete mít potěšení

Bahno

jít jím: utrpí vaše pověst a vážnost

spadnout do něj: bohatství

brodit se v něm: tvrdé časy

zůstat v něm trčet: velké starosti

mít ho na nohách: nemůžete provést svůj plán

Bajka

číst ji nebo vyprávět: příkoří nebo urážka

Bakchus

rok se špatnou úrodou vína

Bál

vidět: budete přítomen svatbě nebo zásnubám

navštívit: zažijete velkou radost

tančit na něm: máte velmi dobré vyhlídky

maškarní: nejste čestný vůči svým přátelům

Baldachýn

pod ním stát: úcta a vážnost

Balet

vidět: klamání a podvod

Baletka

velká ztráta peněz

Balík

dostat poštou: dobré obchody

sukna: nepokoj mezi dětmi

vidět: důležitá zpráva

odeslat: příjemné překvapení

obdržet prázdný: nepříjemná zpráva

s penězi: budete konat nějakou cestu

Balkón

stát na něm: opětování lásky

vidět: marně se snažíte něčeho dosáhnout

Balón

vidět létat: vyvstanou vám nové povinnosti

vznášet se v něm: v něčem budete mít pomíjející úspěch

vidět stoupat: ujde vám zisk nebo výhra

Balzám

pro nemocného uzdravení, pro zdravého splnění přání

čichat jeho vůni: budete mít příjemný život

mít: zasloužit si chválu

Banán

jíst: sexualita se silněji probouzí

Bandita

vidět ho: pronásledování

Banka

procházet se v ní: budete mít větší nebo menší potíže a ztráty

být v ní zaměstnán: dosáhnete toho, po čem toužíte

vidět ji: klidný život vést

vidět ji destilační: nepříjemnost nebo neštěstí

hliněná prázdná: starost

plná: smutek

Bankéř

mluvit s ním: utrpíte ztrátu

vidět sebe jako bankéře: vyvarujte se spekulací, nepřinesou vám finanční výhody

Bankovky

vidět jich mnoho: čekají vás finanční ztráty

počítat: situace se zlepšuje

Bankrot

udělat: z obtížné situace se najde východisko

Bar

sedět v něm: navážete letmou známost

Bariéra

vidět ji: nečekaně se objeví překážky

velmi vysoká, přes kterou se nelze dostat: v určité záležitosti jste příliš optimistický

Barometr

vidět: podnik započatý s velkými nadějemi skončí fiaskem

Baron

vidět ho nebo s ním rozmlouvat: pýcha

Barva

vidět ji pěknou: dlouhý život

vidět ji v krabici: zisk a bohatství

pracovat s nimi: klamné naděje

míchat je: dobré obchody

Barvírna

radost

Barvíř

vidět ho jít: radost vás očekává

mít ho v domě: dlouhé mrzutosti

Barvit

nevěra

sukno: hojný užitek

vousy na holé bradě: velká škoda

roztírat barvu: dobré obchody

Bas

zpívat: milujete horké nápoje

hrát: činíte se směšným

slyšet zpívat: zármutek nad ztrátou

Basa

hrát na ni: upadnete do chudoby

vidět ji znějící: v budoucnu vás potká štěstí

vidět ji bez strun: nehoda, úraz, též protivenství vás potkat mohou

slyšet ji: štěstí

Báseň

přednášet ji: čeká vás blahobyt v rodině

slyšet ji přednášet: vbrzku vám nastanou spokojené časy

Basista

slyšet ho zpívat: hádka

Básník

vidět ho: nedůvěřujte své domýšlivosti

Baterka

tajní nepřátelé

Batolit se

nikam to nepřivedete

Bavlna

tkát ji nebo příst: cestování po dalekých krajinách

zboží z ní: nejistota v podniku

nalézt ji bílou: bohatství

nalézt ji červenou: nemoc

vidět ji v žokách: bohatství

Bavlník

bohatství

Bazalka

vidět ji kvést: radost a zdraví

sít ji: zármutek

Bazar

být na něm: musíte se snažit rozmnožit své vědomosti

Bazilišek

vidět ho: zármutek, truchlivost, získáte nového nepřítele

Bažant

jíst ho: zdraví a čest

vidět ho: radost

vidět ho zabitého: ztráta dobrého přítele

chytnout ho: nová láska se vloudí ve vaše srdce

Bažantnice

buďte opatrný v podniku

Bažina

uvíznout v ní: budoucnost plná starostí

vidět ji: započatý plán vám přinese pouze trápení, neúspěch a starosti

Bedna

vidět ji starou a rozbitou: budete mít obtíže ve všech záležitostech

vidět ji nebo mít naplněnou: příslib bohatství

nést ji: nepříjemné časy

Bednář

vidět ho při práci: hojná úroda

Bednění

vidět: budete přepaden a překvapen, ale zachováte si klid

Bedrník

vidět růst: radost nebo brzké povýšení v úřadě

Běh

o závod: předstihnete své konkurenty

vidět se běžet: obdržíte peníze

dosáhnout při něm cíle: šťastné podnikání

předběhnout někoho: onu osobu přežijete

Běhat

o závod: velká tělesná námaha

Běhoun

mnoho nepřátel

Bělice

jíst ji: tělesný neduh

Bělidlo

veselost

Běloba

usedlost

Benzín

vidět: vášeň, která lehce vzplane, ale právě tak rychle pohasne

hořící: veselá zábava je v dohledu

Beran

vidět ho: povýšení

prodávat ho: ztráta na majetku nebo škoda v úřadě

vidět ho běžet: budete něčím příjemně překvapen

vychrtlý: úmrtí někoho blízkého

běžící: radost

odřený: smrt

černý: vaše tvrdohlavost je příčinou špatného života

zabít ho: zármutek přítele

ztratit ho: újma na statku

Beránek

vidět ho skákat: budete mít radost z dětí

nalézt ho: dostanete počestnou manželku

Berla

jít s nimi: ztráta milého, neohrabanost v obchodech

vidět jiného s nimi jít: pomoc získat od neznámého přítele

biskupská: čest

nalézt ji žebráckou: neštěstí

chodit o ní: škoda

Besídka

sedět v ní: seznámíte se

Bez

černý: naděje na uzdravení ze starého neduhu

kvetoucí: brzké uzdravení nemocného

trhat jeho květy: dlouhý věk a početná rodina

Bezbožnost

buďte opatrný v řeči

Bezinka

veselá mysl a radostná zábava

Běžet

sám nebo vidět někoho: splnění přání, ke štěstí přijdete

a zůstávat na místě: budete se namáhat bezúspěšně

bos: tělesná slabost

a dosáhnout cíle: pro zdravého dobré

svobodně: čeká na vás daleká cesta

Bible

vidět ji nebo v ní číst: užitek

Bič

vidět: bude vám nactiutrháno

práskat jím: upřímností si získáte přátele

Bída

vidět ji: opovržení, pohrdání, posměch

Bidlo

zdlouhavému procesu jdete vstříc

Bílá

barva: nevinnost

Bílek

pít z vejce: budete obdarován

vidět: závist přátel

Biliár

hrát: pochybný podnik

vidět: nestálé štěstí

Biskup

vidět ho: přízeň od vysoké osoby

vidět ho při bohoslužbách: dobrá novina

mluvit s ním: šťastné pořízení ve vašem počínání

vidět na pohřbu: velké neštěstí

vidět ho v tanci: dobré znamení

Bít

někoho: pomluva

svou manželku: nevěra

bít se s cizími lidmi: pokuta

Bitva

domácí spor

vidět ji nebo se účastnit: tajná nepřátelství vám způsobí hodně rozčilení

námořní: nestálost v lásce

Blahopřání

obdržet: vaše přání se nesplní

Blahořečení

dobro bude odměněno

Blázen

být nebo mít pošetilé nápady: ocenění nebo uspokojivé bytí

slyšet ho mluvit: oklamání

vidět dvorního blázna: nevěrní přátelé vás oklamou

vysmívat se mu: budete pohnán k zodpovědnosti

mluvit s ním: jste podváděn

Blázinec

vidět nebo v něm být: velké neštěstí

Blaženost

pociťovat: spokojenost v rodině

Bledý

být: nemoc

Blecha

chytat je na sobě: své nepřátele překonáte

mít jich mnoho, trápit se jimi: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze

vidět je: uslyšíte nepříjemné

Blesk

vidět: hádka, nevole

být jím zasažen: těžká nemoc

vidět uhodit do domu: neštěstí

Blizna

starost a nouze

Blíženci

vidět je: radost

Bloudit

na cestě: velká starost

po lukách nebo v lesích: dobré

po skalách a údolích: zlé

Bludička

vidět ji: nenechte se svést z cesty

vidět a následovat: špatnými přáteli budete sveden

zahánět je: nebezpečí vzdorujete

Bludiště

procházet se v zahradním bludišti: zapletete se do mrzutých okolností

nacházet se v něm: dlouhodobé starosti

nalézt z něho východ: překonáte všechny překážky

Bluma

na stromě: vyvarujte se zlých lidí

jíst je: pomíjející nemoc

Blýskání

na časy: zklame vás nějaký přítel

Bob

trhat: zlé noviny, soudní oplétání a lži

jíst: hrozí vám vleklý neduh

Bobek

vidět kozí: nepatrná starost

sebrat kozí: spořivostí dojdete ke štěstí

jíst kozí: soužení

Bobkový list

trhat: zmařené naděje

Bobr

zabít ho: hněv

pronásledovat ho až do vody: nebezpečí

Boby

trhat: každý může očekávat zlou novinu

Bodlák

vidět jich více: zrada

Bohatství

nehoda na vodě

získat ho pomalu: hněv v krátkém čase

Bohatý

být: přijdete o peníze

vidět je nebo s nimi obcovat: zdařilé vykonání vašich věcí

Bohoslužba

navštívit ji nebo slyšet: obtížnou práci dostanete

Bohyně

uctívat ji: předsevzal jste si, že budete škodit jinému

Boj

přihlížet mu: osočí vás závistiví lidé

účastnit se ho: usmíření

Bojiště

vidět: budete zapleten do sporu

Boky

vidět: budete mít hezké děti

zranit si: zármutek, nemoc nebo ztráta dětí

Bolest

cítit: nějakou záležitost vidíte příliš černě

břicha: varování před nestřídmostí

uší: pýcha je dobrá, je-li oprávněná, ale je naším nepřítelem, nenajde-li něco, co by si mohla podmanit

zubů: budete velice utlačován

hlavy: budete zapleten do procesu

pozorovat na jiném: nehodu šťastně přemůžete

Bomba

nebezpečí, oblast ničení

vidět její explozi: neočekávaná událost

Bonboniéra

dobré obchody

obdržet ji darem: čeká vás klam

koupit ji: projdete krátkým utrpením

Bonbóny

jíst: lichá zábava nebo čtení

kupovat: promarníte peníze

Borovice

vidět ji: máte nepřátele, kteří chtějí podkopat vaši existenci

vidět ji urostlou: z něčeho budete mít radost

mít ji: bohatství

Borůvky

vidět: skromná domácnost

jíst: nemoc, nepřátelství s příbuznými

hlídat: budete mít mnoho námahy

nalézt: budete mít lehký zisk

Bos

chodit: zdravotní stav se lepší

chodit po kamenech a pociťovat bolest: v určité záležitosti se dočkáte obtíží

Boty

kupovat: dostáváte sliby

vidět: budete mít hodně pochůzek

obouvat: faleš

mít nové: zisk

mít malé: nemoc

obouvat roztrhané : veřejná ostuda

tančit v zablácených botách: rozpaky

dámské: nevole, hádka

Bouda

plná zboží: váda, svár

trhová: výhra, zisk

psí: od svých nepřátel budete ponížen

Boule

mít ji sám: obdržíte pozemek

Bourání

domu: naleznete lepší a jistější postavení

Bourec

pěstovat ho: příprava k budoucímu obchodu

vidět ho: věrní přátelé vám stojí nablízku

Bouřka

slyšet ji: vítězství nad vašimi nepřáteli a dobré poselství

skrývat se před ní: ujdete zlým nástrahám

utíkat před ní: nebezpečí

Box

podlehnout při něm: ztroskotání naděje

vidět sebe boxovat: těžký boj o plán

Brada

mít ji holou: starost

mít ji kadeřavou: radost

vidí-li žena podlouhlou: zisk

trhat si z ní chlupy: nedostatek

vidí-li žena svou: smrt muže

mít ji zarostlou: dobrá budoucnost

mít ji zrzavou: faleš

vidět bradu své ženy: posměch

mít ji šedivou: starost

Bradavice

mít ji: mrzutosti

řezat ji: zbavíte se nepří­tele

Brambory

koupit: máte nevděčnou práci

jíst: budete churav

loupat: zprostíte se útisku

vařit: obdržíte nevítanou návštěvu

velké: dobrý příjem

malé: nedostatek

kopat: úsilí, nevděčná práce

okopávat: námaha

vidět kvést: radost

Brána

životní cesta je přehrazena těžkostmi

projít jí: od nějakého člověka se vám dostane přátelského přijetí

vidět ji otvírat: brzký šťastný sňatek

zavřená: váš návrh bude odmítnut

vidět otevřenou: šťastně zakončíte svoji životní pouť

otvírat ji násilím: vynutíte si úspěch

Bránit se

jste člověkem činu

Brány

vidět: vaše poměry se uspořádají

pracovat s nimi: budete mít pořádek ve svých záležitostech

Bratr

loučit se s ním: konec zármutku

vidět ho zesnout: ztráta možného nepřítele

vidět ho ve vodě: dlouhý a šťastný život

Bratranec

přijde k vám návštěva

Bratrství

pít na něj s někým: věrné přátelství

vypovědět: radost

Brázda

vyorat ji: brzo zbohatnete

kráčet v ní: potká vás náhlé štěstí

upadnout v ní: budete mít v něčem překážku

Brčál

vidět nebo trhat: věrné přátelství

jíst: navážete nové přátelství

Briliant

ztratit: opustí vás osoba, kterou milujete

Brk

mít bílý: od falešného obvinění budete očištěn

psát jím: brzká dobrá zpráva

Brnění

v klidu strávíte zbytek života

nosit: hněv vám přinese mnoho nepříjemností

vidět rozbité: někdo si vás chce podmanit

lesklé: budete mít velkou radost

Brnkačka

vidět ji nebo na ni hrát: budete mít co dělat se závistí

Brod

nacházet se před ním: budete přepaden

přebrodit se přes něj: dojdete šťastně k cíli

Brodit se

vodou: škoda a pláč

Brokovnice

vidět ji nabitou: hádka ve společnosti

Broskev

jíst: setkání a sblížení s milou osobou

na stromě: upadnete v pokušení

rozlamovat: dobré majetkové poměry

darovat: budete dobře přijat v nové společnosti

pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení

utrhnout ze stromu nebo setřást: jste v lásce nedočkaví

Brouk

zabít ho: neúspěch

najít ho: zisk a úspěch

štípl někoho: závist

vidět ho: vaše skromnost vás učiní oblíbeným

vidět ho v zahradě: zloděj je nablízku

Brousek

musíte myslet na svůj prospěch

mít ho v domě: klevety

Brousit

nože: povedete ostré řeči

Brožura

vidět ji na stole: jste lehkomyslný

Brusič

vidět ho: mezi vás a blízkou osobu někdo třetí vnese svár

Brusinky

trhat je: obdržíte pozvání na venkov

jíst je: příjemné hodiny

Brusle

vidět druhé bruslit: vezměte si příklad z druhých

vidět: varuje před nešikovností

mít a jezdit na nich: marné snažení

Brýle

mít nebo používat: měníte se, ješitným se stáváte a posmíváte se

nosit: opatrnost před přáteli

nasazovat si je: změna v úřadě

vidět je na někom jiném: obdržíte čestnou funkci, ale střezte se lstivých přátel, abyste ji jejich přičiněním opět neztratil

Břečka

pít ji: očekává vás nemilá práce

Břečťan

vidět na zdi: upevnění vztahů

vidět: štěstí, láska, přátelství

vít z něho věnec: věrného přítele mít

Břeh

odpočívat na něm: spokojený život

jít po něm: touha po dálkách

Břemeno

být jím naložen: rychlé ukončení obchodů

ztratit: škoda na dobytku

nést na svých bedrech: starost, povinnost a těžký úkol

sundat ho: ulehčení v trampotách a starostech, někdy též náhlý a dobrý obrat v něčem

Břicho

bolí-li: zlé noviny

mít malé a hubené: zdlouhavý soud

mít oteklé: neštěstí a nepříjemnost

mít velké: zámožnost

mít prázdné: útrata

roste-li: čest

mít rozřezané: ztráta

Břitva

vidět ji nést: budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací

nést ji: úspěšné vyřízení nějaké záležitosti

koupit ji: mějte se na pozoru

Bříza

vidět ji nést: budete se muset vypořádat s těžkými úkoly nebo prací

nést ji: úspěšné vyřízení nějaké záležitosti

koupit ji: mějte se na pozoru

lézt na ni: čekejte příjemnou událost

Buben

vidět: musíte chránit své právo

tlouci: musíte se opravdově bránit

slyšet na něj tlouci: nepokoje a hádky

dětský: nemilost

Bubeník

novinky

vidět ho utíkat: oheň nebo jiná zlá příhoda

Bublina

mýdlová: budete prožívat krátké neštěstí

Bučení

špatná zpráva

Buddha

být jím osloven: nečekaná příznivá událost se chystá

vidět ho: obava ze sugestivního vlivu člověka, kterému nemůžete uniknout

Budík

slyšet zvonit: předzvěst nepříjemného překvapení

Budit

někoho: buďte opatrný, hrozí vám nebezpečí

Budka

telefonní: čeká na vás půvabná bytost

Budova

stavět ji: pracovitost

nastěhovat se do nové: přijdete do příznivých poměrů

vidět ji bořit: budete muset překonat mnoho překážek

vidět ji nedokončenou: vzrušující dny

hořící: zkažená radost

na spadnutí: přijdete do špatných řečí

Bufet

špatně jste uložili peníze a pozdě to poznáváte

Bůh

slyšet ho hovořit: radost

chválit ho: trápení

vidět ho nebo s ním mluvit: starosti a zármutek

vzývat ho: radost

Buchty

péci: obdržíte návštěvu

jíst: hádka a nepříjemnosti

krájet: nerozbíjejte své vlastní štěstí

vidět velké: štěstí v rodině

Buk

radost v krátkém čase

Buldok

najdete ochránce

Burza

vidět ji: budete mít hodně štěstí

navštívit ji: rychlejší průběh vašich záležitostí

vidět burzovní dům: budete dělat obchody, jistota v podnikání

Busta

vidět ji: odložte své chyby

Buvol

vidět ho: velká ztráta

Býk

buďte opatrný

být od něho potrhán: štěstí a láska

koupit jej: hádka

porážet jej: ujdete nebezpečí

zabít jej: čeká vás utrpení

vidět ho běžet: pronásledování

Byliny

hledat: budete se starat o zdraví své nebo bližních

kupovat: budete povolán k nemocnému, abyste o něho pečoval

vidět na louce nebo v zahradě: boží požehnání

zalévat nebo ošetřovat: dobré vychování dítek

požívat: konec neštěstí

sbírat: zdraví

požívat léčivé: budete mít dlouhý život

lisovat: budete potřebovat léčivé prostředky

cítit jejich vůni: ješitnost

Byt

dostat: brzy bude svatba

najímat: zisk

mít hezký: bezstarostné stáří

mít úzký nebo těsný: pohřeb v blízkém příbuzenstvu

provětrávat: nemoc

měnit: nemilé překvapení

vidět svůj v nepořádku: dojde k mrzutosti s blízkými přáteli

vidět svůj v ohni: sváry a křik

vidět zatopený: nemoc a úzkosti

reklama
Nejnovější
reklama