reklama

Základní škola

Na základní školu většina z nás vzpomíná v dobrém. A právě prvňáčkové jsou ti, co se do školy těší úplně nejvíc. Ke konci srpna rodiče nakupují výbavu do první třídy a vůbec školní pomůcky, aby dětem ve škole nic nechybělo.

Do školy kromě školní aktovky potřebujeme celou řadu obalů na sešity, propisky, pera, tužky i pastelky. Pro práci ve vyučovací hodině jde o nejdůležitější školní pomůcky. V České republice je na základní škole povinné devítileté studium, po kterém odchází děti na střední odborné školy, na gymnázia nebo na učiliště s maturitou.

Základní škola je první instituce, kterou nezletilý navštěvují. Školní docházka je v rozvojových zemí povinná a absence žáka se toleruje jen v případě nemoci nebo jiných rodinných důvodů. Absenci musí omluvit dospělý člověk a zákonný zástupce dítěte.

Základní škola v České republice sdružuje dva stupně. První z nich je od 1. do 5. třídy a druhý stupeň obnáší docházku do 6. až 9. třídy. Od druhého stupně mohou žáci základní školy přecházet na první ročníky gymnázia.

Školu může zřídit obec, stát, církev nebo soukromá osoba. Státní a církevní školy jsou bezplatné. Soukromé školy požadují po rodičích školné. V roce 2003 měla Česka republika 3 870 základních škol.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Jednotlivé dny se upravují podle toho, jak vychází datum na pracovní dny. Žáky čekají dvě pololetí a prázdniny. 1. pololetí začíná 1. září a je ukončené 31. ledna následujícího roku. 2. pololetí začíná 1. února a končí 30. června. Žáci jsou klasifikováni celkem čtyřikrát, z toho dvakrát na vysvědčení.

Základní docházka začíná zápisem. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem. Každá škola má určený seznam ulic, ze kterých je povinná přijmout každého žáka. Pokud není dítě dostatečně zralé, což se ukáže v den zápisu, dostává rok odklad.

Ukončení základní školy není žádnou speciální zkouškou. Děti dostanou poslední vysvědčení a odchází na střední školy, na které se díky přijímacím zkouškám dostaly.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama