reklama

Agresivita na školách: Boj s větrnými mlýny

Agrese, násilí a šikana. To jsou novodobé trendy, které doprovázejí zejména střední odborné školství. Bojuje se s nimi velmi těžko.

Rvačka
Rvačka | Foto: Profimedia.cz

Agrese, násilí a šikana. To jsou novodobé trendy, které doprovázejí zejména střední odborné školství. Bojuje se s nimi velmi těžko.

Antisociální poruchy chování mají příčiny genetické i způsobené vlivy prostředí. Obojí se často kombinuje. Na vině může být kouření matek v těhotenství - v případě, že čekají chlapce, jde o prokázanou souvislost. Jindy agresivitu způsobuje lehká mozková dysfunkce. Často bývá příčinou nevhodná rodinná výchova či společenská atmosféra. V neposlední řadě pak rozhoduje postoj pedagogů, kteří často bývají bezradní a váhají se zásahem do situace, kdy už je pozdě.

Celkově představuje agresivita školáků závažný společenský jev, který může přerůst do střetů se zákonem. Je prokázáno, že přibližně polovina dětí a dospívajících s antisociální poruchou bývá v dospělosti nějak narušena: chová se kriminálně, je závislá na drogách. Pravděpodobnost tohoto vývoje lze předpovědět už z chování dětí v mateřské školce.

Agrese od kolébky

Hněv a agrese jsou lidstvu dány do vínku. Projevují se už v kojeneckém a batolecím věku. Mezi třetím a šestým rokem věku začínají být patrné rozdíly mezi útočností chlapců a dívek. Míra agresivity roste v průběhu dospívání a rané dospělosti.

Agresivita je v průběhu života obvykle stabilní, lze očekávat, že jedinec agresivní v dětství se bude s vyšší pravděpodobností agresivně chovat i v dalším životě. Lidská osobnost je však neopakovatelná. Neexistuje tudíž univerzální řešení, na každého agresora platí jiný individuální přístup, respektující situaci, příčiny chování, věk a pohlaví agresora.

Závažné příznaky antisociálního chování

  • Agrese vůči lidem a zvířatům: ohrožování, zastrašování a vydírání druhých, spouštění rvaček, užití zbraně, fyzická krutost vůči lidem či zvířatům, krádež spjatá s konfrontací s obětí, včetně ozbrojeného vloupání, nucení druhých lidí k sexuální aktivitě; krutost vůči zvířatům je závažný příznak; dále je přítomna nápadná bezcitnost, surovost, citový chlad a otrlost.
  • Ničení majetku a zakládání ohně: cílem je způsobit vážnou škodu nebo jiné vážné poškození cizího majetku.
  • Podvádění nebo krádeže: například při vloupání do cizího objektu; časté lhaní: účelem je vyhnout se závazku nebo získat nějakou výhodu; krádež předmětu, jehož hodnota není zanedbatelná, aniž by přitom došlo ke konfrontaci s obětí.
  • Vážné porušení pravidel chování: proti zákazu rodičů zůstává nositel poruchy často v noci mimo domov už před 13. rokem věku, objevují se útěky z domova na dobu delší než 24 hodin a časté záškoláctví.

Obrana je obtížná

Zachytit šikanu a agresi včas a zlikvidovat je už v zárodcích vůbec není snadné. Proto se střední školy, kterých by se problém mohl týkat, snaží situaci řešit a patologické jevy minimalizovat. Vznikl tak projekt Žák a sociálně patologické jevy v kontextu střední školy. Jde o informační webové stránky o šikaně a agresi, které budou využitelné hlavně pro učitele odborných předmětů, výchovné poradce, vedení středních škol, pro ostatní pedagogy a částečně i pro rodiče žáků. Jejich cílem je primární prevence.

zdroj: sos-ub.cz, sosstezery.web.tiscali.cz, is.e-gram.cz

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama