reklama
 
  • Wiki
  • Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Při prohlídce mohou návštěvníci obdivovat zámecké divadlo s původními kulisami, duchcovskou knihovnu spravovanou Giacomem Casanovou a hrobku Albrechta z Valdštejna, v druhém patře jsou expozice městského muzea. Jedná se o národní kulturní památku spravovanou Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze.

Historie

Původně stávala v Mnichově hradišti tvrz, později renesanční zámek vybudovaný Václavem Budovcem z Budova, který získal v roce 1623 konfiskací po bitvě na Bílé hoře Albrecht z Valdštejna, slavný vojevůdce. Brzy ho přenechal svému synovci Maxmiliánovi z Valdštejna. V držení rodu Valdštejnů byl až do roku 1945. V roce 1690 se sem přestěhoval Arnošt Josef z Valdštejna a na přelomu století 17. a 18. došlo k velkolepé přestavbě podle plánů architekta Canevalleho. Tak vznikla barokní podoba zámku, která se dochovala dodnes. Byla postavena zadní část budovy, zámek zvýšen o jedno patro, přibyla nová tzv. hodinová věž, konírny, oranžérie a sala terrena. Neobvyklé je vnitřní uspořádání zámku – pravá strana, kde se nacházel původní renesanční zámek, má půdorys písmene L, nově přistavený objekt má půdorys písmene U.

Původní vnitřní výzdoba, která vznikla při přestavbě na počátku 18. století, byla zničena požárem v roce 1724. Novou výzdobou byl pověřen štukatér Mates Tollinger. V první polovině 18. století vznikl v zámku Zlatý kabinet a barokní zámecká kaple s bohatou vnitřní výzdobou, byla založena zámecká obrazárna. Výzdoba vnitřních prostor pokračovala i v dalším období. V roce 1833 došlo na zámku Mnichovo Hradiště k setkání tří panovníků – rakouského císaře Františka I., pruského prince Bedřicha Viléma a ruského cara Mikuláše I., kteří zde podepsali smlouvu o obnovení Svaté aliance. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn a od té doby je přístupný veřejnosti. V roce 1966 přešel pod správu Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje. Dnes jsou na zámku návštěvníkům k dispozici čtyři prohlídkové okruhy - Valdštejnské interiéry, „Setkání panovníků“ a zámecké divadlo, Hrobka Albrechta z Valdštejna v kapli Sv. Anny, Dětská prohlídka. Součástí zámeckého areálu je i zámecká zahrada, francouzský park, který přechází v anglický park.

Akce 2014

Během návštěvnické sezóny se na zámku koná řada zajímavých kulturních a společenských akcí – jarmarky, výstavy, divadelní představení koncerty, Hradozámecká noc, pohádková dopoledne atd.
30. 11. 2014 - 4. 1. 2015 Putování od adventu ke Třem králům - Adventní čas na SZ Mnichovo Hradiště

Otevírací doba a vstupné

Zámek je otevřen pro veřejnost v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích, od května do září každý den kromě pondělí. Základní vstupné do Valdštejnských interiérů je 110 Kč.

Kontakty

NPÚ - Státní zámek Mnichovo Hradiště
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 / 326 773 098
E-mail : [email protected]
www.mnichovo-hradiste.cz

Svatby

Na zámku Mnichovo Hradiště je možné prožít pohádkový svatební den. Civilní sňatky se odehrávají v obřadní síni nebo na několika místech pod širým nebem – v zahradě, ve francouzském nebo v anglickém parku. Termíny svatebních obřadů jsou vypsány na internetových stránkách zámku. Jako první je třeba zarezervovat termín a vyřídit formality na matrice Městského úřadu v Mnichově Hradišti. Poté se uzavře smlouva o pronájmu se správou zámku. Církevní obřady se odehrávají v kapli sv. Anny a domlouvají se s Farností Mnichovo Hradiště (tel.: 774 814 772, [email protected]).

Tipy na výlety

Český ráj
Příhrazské skály
Zámek Březnice
Zámek Hořovice
Hrad Karlštejn
Zámek Konopiště
Hrad Krakovec
Hrad Křivoklát
Zámek Mníšek pod Brdy

Související články

reklama
reklama
reklama