reklama
  • Wiki
  • Zámek Konopiště

Zámek Konopiště se nachází v rozsáhlém parku blízko města Benešov a je znám především jako sídlo následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, který zde žil se svou rodinou na přelomu 19. a 20. století. Romantická zámecká stavba je cílem tisíců návštěvníků od nás i ze zahraničí. V nabídce jsou tři základní prohlídky (jižní křídlo, severní křídlo a soukromé pokoje) a také doplňkové expozice (střelnice, muzeum sv. Jiří, zámecké skleníky v Růžové zahradě a výstava pohádkových bytostí). V nabídce jsou i večerní kostýmované prohlídky.

Historie

Nedaleko města Benešova byl na konci 13. století pravděpodobně pražským biskupem Tobiášem z Benešova založen opevněný hrad se čtyřmi branami, válcovými věžemi a padacím mostem. Velmi brzy přešel hrad Konopiště na dlouhou dobu do majetku Šternberků.
V 17. – 19. století se pak tady střídala řada vlivných šlechtických rodů (Hodějovští z Hodějova, po bitvě na Bílé Hoře na krátkou dobu Albrecht z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lobkovicové a další). Hrad byl postupem času stavebně upravován a přetvářen.
V 18. století se proměnil v barokní rezidenci. V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d´Este, od r. 1896 následník císařského trůnu. Arcivévoda nechal zámek přestavět v historizujícím stylu a kolem něj nechal vytvořit krajinářský park. V těsné blízkosti zámku byla založena Růžová zahrada se skleníky. Do interiérů přenesl nový majitel své rozsáhlé sbírky, které zdědil a sám ještě rozšířil. V roce 1914 se stal obětí atentátu, který rozpoutal první světovou válku.
V roce 1921 převzal zámek Konopiště československý stát a zpřístupnil ho veřejnosti. Za druhé světové války byl na Konopišti hlavní štáb jednotek SS. Po válce byl zámek opět zpřístupněn veřejnosti a stále si zachovává podobu, kterou mu vtiskl František Ferdinand d´Este.

Příběh zakázané lásky

Ke Konopišti se váže romantický příběh zakázané lásky právě posledního majitele a jeho manželky. František Ferdinand d´Este byl synovcem rakouského císaře Františka Josefa a jeho následníkem. Žofie Chotková pocházela ze starého šlechtického rodu, ale její rodina byla téměř bez majetku. Krásná a inteligentní dívka zaujala arcivévodu pravděpodobně v době, kdy sloužil v Praze. Zamilovali se do sebe a začali se tajně scházet. Oba věděli, že jejich sňatku nebude rodina a společnost přát. Po čase se jejich vztah prozradil, když v jedné z hádek arcivévoda vykřikl, že Žofie je jeho nevěsta. Pak sebral odvahu a požádal císaře o povolení k sňatku a byl ochotný se vzdát trůnu. Císař mu dal roční lhůtu na rozmyšlenou, protože předpokládal, že během té doby zamilovanost přejde, což se nestalo. V roce 1900 slavil pár svatbu a jejich manželství bylo velmi idylické. Oba zemřeli při sarajevském atentátu.

Akce 2014

Na zámku Konopiště se po celou návštěvnickou sezónu koná řada zajímavých akcí. Velmi oblíbené jsou netradiční prohlídky zámku s průvodcem v historickém kostýmu. Letos uplyne 100 let od poslední slavnosti Božího těla na Konopišti, které se arcivévoda František Ferdinand d´Este s rodinou zúčastnil. Letošní výroční slavnost, kterou bude celebrovat Mons. M.J. Pojezdný, opat Strahovského kláštera, by měla tuto událost připomenout. 26. 6. 2014 se bude na Konopišti konat přednáška Tak nám zabili Ferdinanda autorů stejnojmenné knihy.

Otevírací doba a vstupné

Zámek Konopiště je otevřen návštěvníkům od dubna do září denně kromě pondělí, v říjnu a listopadu o víkendech, ve všední dny pouze pro objednané skupiny. Zámek Konopiště nabízí několik návštěvnických okruhů a možností prohlídek:
Návštěvnické okruhy s průvodcem (Jižní křídlo, Severní křídlo a Soukromé pokoje), základní vstupné 140/210 Kč.
Doplňkové expozice bez průvodce (Střelnice, Muzeum sv. Jiří, Skleníky, základní vstupné 30 Kč).
Jednotné vstupné na večerní prohlídky s průvodcem v dobovém kostýmu dle stanovených termínů 220 Kč.

Svatby na zámku

Svatba na zámku Konopiště je nezapomenutelnou životní událostí. Správa zámku zajišťuje termín obřadu a pronájem svatebních prostor (salónek, kapli, obřad je možný uskutečnit i venku). Hudební doprovod si musí snoubenci zajistit sami. Úřední náležitosti a organizaci obřadu obstarává matrika Městského úřadu v Benešově (tel. č. 317 754 219, [email protected])

Kontakty

Správa státního zámku Konopiště
Konopiště 1
256 01 Benešov
tel: +420 317 721 366
[email protected]

Tipy na výlety

Klášter Sázava
Žleby
Rozhledna na Pepři
Hvězdárna Ondřejov
Klášter Sázava
Hrusice – Památník Josefa Lady

Související články

reklama
reklama
reklama