reklama

Domácí násilí

V České republice začíná být domácí násilí vnímáno jako závažný společenský problém, ale stále je pro oběti těžké, aby otevřeně o svých zážitcích mluvily. Stále totiž přetrvává ve společnosti mnoho předsudků, které nahrávají pachatelům a odvracejí pozornost od skutečného problému. Od 1. ledna 2009 vešel v platnost zákon č. 273/2008 Sb. "Oprávnění vykázat násilnou osobu z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí"

Charakterizace domácího násilí.

Jedná se o chování mezi blízkými lidmi, kdy je jedna osoba ubližuje opakovaně druhé. Mezi tipy domácího násilí patří fyzické ubližování, jako facky, škrcení, kopance, dále hovoříme o tzv. psychickém týrání, kdy se nejčastěji používají nadávky, urážky, vyhrožování, odepírání spánku nebo potravin, vydírání sebevraždou, ponižování. Sexuální násilí zahrnuje nucení k sexu až k případnému znásilnění. Sociální izolace znamená pro oběť zákaz kontaktu s druhými lidmi, neustálá kontrola telefony,nezdravá žárlivost. K poslednímu tipu patří ekonomická kontrola, kdy má člověk omezený přístup k financím, kontrolují se výdaje a oběť musí prosit o peníze na běžné potřeby.

Jak poznat domácí násilí?

Nejedná se o jednorázovou akci, ale dlouhodobě se opakuje. Probíhá v soukromí a kromě dětí beze svědků. Útoky se postupem času stupňují, kdy se jednotlivé napadení překlopí až v pravidelné násilí. Období agrese se střídá obdobím klidu, což se někdy pojmenovává jako období líbánek, kdy se útočník za vše omlouvá, chová se hezky a oběť po určitou dobu rozmazluje a obletuje. Mezi nejčastější omluvu patří to, že se útoky už nikdy nebudou opakovat, a že se agresor změní. Oběti se chovají ustrašeně a často se snaží maskovat modřiny a jiné známky násilí.

Faktory doprovázející vznik domácího násilí.

Závislost násilné osoby
Nezvládání rodičovských povinností
Finanční závislost na partnerovi
Zdravotní postižení či jiné omezení
Vynucená sociální izolace
Péče o děti v rámci mateřské dovolené
Vyšší věk a bezmocnost seniorů
Přechod z aktivního života do důchodu

Obrana před domácím násilím

Pokusit se násilí okamžitě zastavit. Pokud selže soukromí pokus ozastavení agresora, vyhledejte okamžitě pomoc. V momentě aktuálního napadení, volejte okamžitě policii. Při zranění vyhledejte okamžitě lékaře a žádejte zápis do zdravotní dokumentace. Řešte problém hned bezprostředně po napadení, dokud máte sílu. V případě odkládání řešení, bude docházet sebevědomí a najít řešení bude o to těžší.

Kde hledat pomoc?

státní instituce
www.mvcr.cz - Ministerstvo vnitra
www.policie.cz - Policie ČR
www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.justice.cz - Ministerstvo spravedlnosti ČR, Soudy, Státní zastupitelství

další místa:

www.donalinka.cz - nepřetržitá telefonická pomoc 251511313
www.azylovedomy.cz - adresář azylových domů
www.capld.cz - linky důvěry
www.obcanskeporadny.cz - seznam občanských poraden
www.epusa.cz - úřad státní správy a samosprávy ČR
www.amrp.cz - adresář rodinných poraden
www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí o.s. - praktické rady
www.gaudia.cz - Program sociální inkluze násilných osob, pomoc lidem, kteří mají problm s agresí, či řeší konflikty

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama