reklama
 

Čechám dnes vládne alkohol. Kolik toho vypijete?

Šok! Každý desátý Čech je závislý na alkoholu, tvrdí poslední průzkum. Patříte k alkoholikům i vy?

Foto: Profimedia.cz

Silné emoce, dramata, násilí. Alkohol, který takto působí, dokonce bere zdraví i životy. Přesto si Češi bez něj neumějí představit ani den a ještě jeho působení zlehčují.

Není ani důležité, zda jeden každý Čech včetně kojenců vypije 9, 10 nebo 15 litrů čistého alkoholu za rok - ten nejmenší údaj samozřejmě pochází od výrobců lihovin.  Důležitá jsou jiná čísla. Například že  podle údajů Českého statistického úřadu roční spotřeba alkoholu v ČR za posledních 70 let vzrostla téměř trojnásobně.  A další čísla jsou stejně otřesná.

Desetina závislých

Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se v jejich okolí nacházejí lidé, kteří mají problém s alkoholismem, a téměř tříčtvrtinová část veřejnosti je pak toho názoru, že jsou Češi k alkoholu příliš benevolentní.

Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP. Podle něj je pro většinu Čechů pití alkoholických nápojů zejména vítaným doplňkem různých společenských událostí či občasným zpestřením všedních dnů. Nadpoloviční populace nicméně zastává názor, že alkoholismus v ČR je závažným celospolečenským problémem, který se navíc dále rozmáhá až do úrovně epidemie.

Téměř desetina obyvatel České republiky pak musela vinou nadměrné konzumace alkoholických nápojů vyhledat odbornou pomoc. Za znepokojující lze označit zjištění, že 2,1 % rodičů uvedlo, že jejich děti mají s nadměrnou konzumací alkoholu výrazné problémy. Právě dětské pijáctví je u nás nejvíc zlehčované a přitom nás odsouvá za hranice Evropy kamsi na Východ.

Opilci útočí

Poměrně výrazný počet domácí populace pak přiznává, že nadměrné požívání alkoholických nápojů je v jejich případě spojeno s agresivním chováním a fyzickými útoky, přičemž výjimkou není ani napadení partnera či dětí.

Zkušenost s útokem opilého člověka si pak prodělala téměř polovina obyvatel České republiky. Za abstinenty, tedy za lidi, již ze zásady odmítají pít jakékoliv alkoholické nápoje, se v tuzemsku označuje pouze pětina domácí populace.

Názor, že pití alkoholu v České republice je závažným celospolečenským problémem, zastává nadpoloviční většina respondentů (59,8 %), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Epidemie závislosti

Téměř dvě třetiny respondentů (52,9 %) souhlasí s názorem celé řady předních lékařů a odborníků, kteří tvrdí, že alkoholismus, respektive závislost na alkoholu, se v ČR stává epidemií.

Výrazná většina, 74,5 % dotázaných, je toho názoru, že vztah Čechů k pití alkoholických nápojů lze charakterizovat za příliš tolerantní a benevolentní.

Více než třetina respondentů (39,6 %) uvádí, že v jejich bezprostřední blízkosti existuje osoba, která má problémy s alkoholismem, který je definován jako chronické recidivující onemocnění postihující daného jedince po fyzické i psychické stránce. Výrazným aspektem alkoholismu je i negativní vliv na blízké osoby, zejména pak rodinné příslušníky.

Závislost na alkoholu je obecně považována za jednu z nejvážnějších a nejvíce destruktivních závislostí.

Skutečnost, že nadměrná konzumace alkoholických nápojů vedla až k vyhledání odborné pomoci, přiznává 6,9 % respondentů. Faktickou závislost na konzumaci alkoholických nápojů uvádí téměř desetina dotázaných (9,5 %).

Bez flašky to nejde

Známý fakt, že alkohol může vyvolat silné emocionální reakce, potvrzuje i 11,2 % dotázaných, u nichž jeho nadměrná konzumace vyvolává agresivní chování.

Své partnery či potomky v opilosti pak napadlo 5,7 % dotázaných.

Z průzkumu společnosti SANEP vyplynulo ještě mnoho dalších zajímavých informací. Na konec jsme si však nechali jako třešničku na dortu tohle:

Za pravidelné pijáky alkoholu, u nichž je riziko alkoholismu či jiných zdravotních obtíží mnohonásobně vyšší, se označuje 26,1 % dotázaných. Za alkoholiky, pro něž je alkohol každodenní nutností, se považuje 11,6 % respondentů.

Přitom si 58 % dotázaných neumí představit, že by se konzumace vzdalo.

ZLÝ PÁN, DOBRÝ SLUHA

Největšímu počtu dotázaných (54,5 %) alkohol občas zpříjemňuje život. Pro 7,1 % je pití alkoholu jak příjemnou záležitostí, tak i možným zdrojem problémů. Za jednoznačně škodlivou záležitost pak považuje alkohol 6,1 % dotázaných. Za pomyslného ničitele partnerských a rodinných vztahů označuje alkohol 5,7 % respondentů. Časté zpříjemnění života přináší konzumace alkoholických nápojů 3,6 % dotázaných. Zdrojem problémů je pak alkohol pro 3,3 % respondentů. Jako původce finančních problémů vnímá alkohol  2,2 % dotázaných. Kariéru pak alkohol zničil 1,8 % dotázaných a 1 % respondentů znemožňuje alkohol najít a plnohodnotně vykonávat jakékoliv zaměstnání.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama