reklama

Psychická nestabilita člověka s následnými projevy v chování (třes celého těla nebo jeho částí, někdy i celkové zmítání, zrychlený dech, různé charakterické projevy slovní nebo v chování) se označuje v obecné mluvě jako hysterie. Má své místo i ve vědecké terminologii, ale v současnosti se již upouští od použití tohoto termínu v diagnostice. Je tomu tak vzhledem ke značně pejorativnímu významu, které bylo hysterii přisouzeno v běžné mluvě. Označení hysterka, hysterik, nebo celkově hysterie se totiž běžně užívá pro (téměř)jakákoliv anomální (vzrušená) jednání a vžilo se natolik, že je mnohdy používáno jako nadávka.

Až do pozdního novověku byla hysterie považována za čistě ženskou nemoc vznikající díky problémům dělohy - z toho pramení její název odvozený od řeckého slova hysteria (děloha) a dlouhou dobu byla i léčena skrze ženskou pohlavní soustavu. Slavný psychoanalytik Sigmund Freud poukázal na chybnost tohoto přístupu a existenci mužské hysterie. Když ve svém výzkumu zmínil francouzského hysterika, někteří jeho oponenti se snažili svést problém na "francouzskou degenerovanost", ale nedokázali zvrátit důsledky Freudových poznatků pro následující lékařství.

Vznik hysterických stavů má mnohé příčiny. Může jít o celkovou poruchu osobnosti (hysterická psychopatie), ale může jít i o výsledek dlouhodobě neuspokojivé životní situace, což je tak zvaná hysterická neuróza. Někdy se dostavuje pouze "hysterická reakce", ta nastupuje po nějakém silně zatěžujícím zážitku, nejčastěji drastickém, a to jak v psychickém nebo fyzickém slova smyslu. Za výjimečných okolností (válečné události, přírodní katastrofy nebo neštěstí jiného druhu) se můžeme setkat i s hysterií celé skupiny lidí najednou.

Psychické stavy, jež spadají do okruhu hysterie, pochopitelně zasluhují pozornosti lékařů, psychologů nebo psychiatrů, podle okolností - tedy podle toho, jakou silou onen stav ovládá člověka a jaké jsou příčiny jeho vzniku. Léčba hysterie je pak různorodá, od verbální péče a snahy racionálně vysvětlit různé zatěžující faktory a pomoci řešit je přes hypnotické působení odborníkem až po lehčí nebo silnější psychofarmaka, léky ovlivňující emotivní život člověka.

Související články

reklama
reklama
reklama