reklama

Střední škola

Gymnázium, odborná střední škola s maturitou nebo učiliště s maturitou? Žáci v deváté třídě základní školy opouští tento vzdělávací institut a přesouvají se na různé střední školy. Někteří se na střední školu dostanou bez přijímacích zkoušek, jiní je musí absolvovat. Střední škola trvá tři nebo čtyři roky podle svého zaměření a výsledné kvalifikace studentů.

Do středních škol spadá i osmileté gymnázium, na která přechází žáci již po prvním stupni základní školy. Tedy místo šesté třídy vstupují do prvního ročníku osmiletého gymnázia. Školy poskytují buď všeobecné vzdělání nebo odborné střední vzdělání na učilištích. Seznam veškerých středních škol je k dispozici na stránkách www.stredniskoly.cz

Gymnázia, odborné školy a čtyřletá učiliště jsou zakončená maturitní zkouškou. Novinkou je po čtyřech letech studia složení státní maturity.

Gymnázium

Škola, která poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium připravuje studenty na vysoké či vyšší odborné školy.

Střední odborná škola

Patří mezi další druhy středních škol v České republice. Poskytuje střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Délka studia je zpravidla čtyři roky. Studenti pak následně po ukončení studia odchází k odborným činnostem ekonomickým, zdravotnickým, technicko-hospodářským, pedagogickým a k mnoha dalším oborům. Stejně tak mohou studovat vyšší odborné a vysoké školy.

Střední odborné učiliště

Škola poskytuje střední vzdělání zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Délka studia je tři roky a absolventi získají výuční list. Lze dále pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončené maturitní zkouškou. V České republice se najdou i učiliště čtyřletá, která poskytují úplné vzdělání s maturitou.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama