reklama

Je pro mě bezpečné se nyní nechat očkovat? Lékař odpovídá na vaše dotazy

Je očkování vhodné pro každého? A co když mám zdravotní komplikace už nyní? Na otázky čtenářek a čtenářů Žena.cz odpovídá ve speciální poradně lékař Josef Štolfa.

Foto: iStock / Aktuálně.cz

Praktický lékař a učitel na lékařské fakultě UK, Josef Štolfa, odpovídá na otázky čtenářek a čtenářů, na které se v rámci speciální poradny Žena.cz ptali v uplynulém týdnu.

V článku najdete mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

  • Již několik let se léčím na astma a CHOPN. Jsem očkovaná na pneumokoka. Mám se nechat očkovat proti chřipce? 
  • Může člověk po vyléčení onemocnění koronavirem prodělat tuto nemoc znovu? Pokud ano, může potenciální vakcína proti covid-19 zabránit znovu propuknutí nemoci?
  • Nechal byste se očkovat proti covidu-19? A co taková vakcína bude obsahovat? 
  • Měla bych se nechat očkovat proti chřipce, když jsem po operaci karcinomu prsu, uzliny bez nálezu?
  • Jak je to s očkováním u autoimunitních onemocnění?
  • Byla jsem dlouholetá kuřačka. Mám si nechat dát vakcínu proti pneumokokům?

Je mi 69 let, vážněji jsem neměla ani angínu ani chřipku, pouze nachlazení, a to velice zřídka. Bojím se nechat očkovat, jak na chřipku, tak na covid-19, až bude vakcína. Pane doktore co byste mně doporučil?

Pro vakcinaci proti sezonní chřipce platí obecná doporučení, která při dosažení věkové hranice 65 a více let toto očkování doporučuji. Vycházejí z předpokladu, že zranitelnost osob v této věkové kategorii, a pravděpodobnost nákazy chřipkou s možnými vážnými následky je vyšší. Závažnými následky mohou být například onemocnění srdečního svalu, záněty plic, které mohou vyústit až ve fatální komplikace. Nicméně i zde platí, že při rozhodování o případné vakcinaci je třeba vzít v potaz individuální zdravotní stav a nastavení každého konkrétního člověka. Vezměte v úvahu také skutečnost, zda v případě onemocnění chřipkou budete mít kolem sebe osobu, která se o vás postará, nebo zda budete schopna postarat se sama o sebe, a také to, jestli ve vašem okolí nemáte blízkou osobu, která by vaším případným chřipkovým onemocněním mohla být postižena více. Stejně tak nevylučuji, že konkrétní situace vaše a vašich blízkých umožňuje vakcinaci proti chřipce pominout.

Je očkování proti klíšťové encefalitidě bezpečné a vhodné? Má nějaké vedlejší účinky?

Každá používaná očkovací látka prošla všemi fázemi klinického výzkumu a byla uznána jako bezpečná. Skupina osob obecně odmítajících očkování bude samozřejmě tvrdit něco jiného, ale jako profesionál jsem i díky letitým zkušenostem s aplikací vakcíny proti klíšťové encefalitidě přesvědčen nejen o její bezpečnosti, ale především o její účinnosti. Očkování mohu doporučit především osobám, které se častěji vyskytují v lesích a travních porostech, ale nejenom tam. Vedlejší účinky za léta aplikace prakticky nepozoruji, kromě občasného místního zarudnutí v místě vpichu, které většinou nejpozději do dvou dnů zmizí.

Ví se už, co všechno bude obsahovat vakcína proti covid-19 a z čeho byly jednotlivé složky získány?

Musel bych být vědec či alespoň prognostik, abych uměl vaši otázku přesně zodpovědět. Předpokládám, že principiálně se struktura vakcíny nebude strukturálně lišit od současně aplikovaných vakcín proti jiným onemocněním. V tuto chvíli nejsem schopen poskytnout uspokojivou odpověď.

Již několik let se léčím na astma a CHOPN. Jsem očkovaná proti pneumokoku. Mám se nechat očkovat i proti chřipce? Je mi 73 let.

Plicní, respektive průduškové onemocnění je pro vás významným přitěžujícím faktorem v případě jakéhokoli infekčního onemocnění vašich dýchacích cest, chřipku nevyjímaje. Být na místě vašeho registrujícího praktického lékaře, očkování proti chřipce vám budu jednoznačně doporučovat.

Mám dilema, zda se nechat letos očkovat proti chřipce. Zatím jsem se očkovat nikdy nenechala. Letos jsem o tom začala vážně uvažovat. Radila jsem se s doktorkou na plicním, kam docházím pro dušnost, a nedoporučila mi to ani obvodní lékařka. Objednala jsem se na očkování proti pneumokoku. Jsem 70+, bydlím na venkově a chodím jen nakupovat.

Nesdílím plně názor lékařů, jichž jste se na očkování ptala. Zvláště jste-li sledována nebo léčena pro dušnost. Ať už je původ vaší dušnosti v plicích, nebo srdíčku, očkování proti chřipce vám jednoznačně doporučuji. Chřipková epidemie sice bývá horší ve velkých centrech, ale venkovu se nevyhýbá a následky chřipky pro vás mohou být opravdu vážné.

Jakou nanoroušku byste doporučoval a případně jaký UV čistič a sterilizátor?

Na tomto místě se mohu vyjádřit pouze v obecné rovině. Kvalitní roušku z nanovláken lze jednoznačně doporučit, samozřejmě za předpokladu, že i tuto roušku budete používat pouze po určený čas. Žádná rouška vás neochrání po dobu delší, nežli k jaké je určena, i rouška z nanovláken v nejlepší kvalitě vás může ochránit do maximální doby blížící se 10 hodinám. Nejde-li o ochranu v rámci výkonu profese ve zvýšeném riziku, ochrání vás poměrně dobře i jakákoli jiná rouška, kterou budete správně používat. Obdobně u používání respirátorů, UV čističe a sterilizátory v běžném domácím prostředí nemohu doporučit.

Chtěl bych se zeptat, zda jste viděl dokument: Pravda o vakcínách (dokument 2020). Případně jaký máte na informace ve videu názor? 

Podobných materiálů jsem viděl a četl mnoho. Jejich základní spojnicí je odmítavý postoj k očkování jako takovému, bez rozdílu směrování vakcinace vůči jednotlivým chorobám. Zcela v duchu tohoto zaměření děsí diváka (čtenáře) otřesnými sděleními o "jedech" ve vakcínách, ať už má na mysli příměs rtuti či buňky z potracených plodů. Očkování má za základní příčinu autismu a mnoha dalších onemocnění, které by podle autorů nikdy nevznikly, nebýt očkování. Děsí rovněž nepravdivou informací o tom, že děti v USA mají být očkovány vakcínami až proti 60 chorobám. Zjevně zneužita a překroucena je fráze sdělující, že "…neočkované děti mohou být v kolektivu dětí očkovaných zdrojem epidemie některých onemocnění…" Takže ano, video jsem viděl, dokument s diskusí četl. 

Jak jsem uvedl, oba materiály jsou vysloveně tendenční a jednoznačně deklarují škodlivost očkování. S touto tezí se naprosto nemohu ztotožnit, a to ani při svém poměrně liberálním přístupu k otázce vakcinace. Každou vakcínu nebo léčivo, které do těla vpravujeme, aplikujeme především pro její pozitivní účinky, které jsou v moderní medicíně opřeny jednak o řádný a dlouholetý výzkum, ale zejména pak o letitou zkušenost, která jednoznačně prokazuje, že v drtivé většině se projeví benefit podaného léčiva nebo vakcíny, tedy účinky žádoucí a potřebné, které převládnou nad možnými účinky nežádoucími, vedlejšími. Každé léčivo nebo vakcína je materiál, který není tělu vlastní. Proto jej náš organismus zpracovává a reaguje na něj. Účelem podané látky je zprostředkovat pozitivní efekt, který příznivě ovlivní buď průběh samotného konkrétního onemocnění a nebo v případě vakcinace bude zabraňovat propuknutí nebezpečné nemoci. Žádné léčivo ani vakcína není taková, aby bylo možné stoprocentně zabránit výskytu možných nežádoucích účinků. Avšak ty jsou raritní, zatímco obecný pozitivní efekt, zejména vakcinace, je masový a pozitivně ovlivňuje miliony lidí. Tuto léty prověřenou skutečnost videomateriál i dokument naprosto pomíjí a soustředí se na zdůrazňování nebezpečnosti očkování. Zvlášť videozáznam působí i díky své poměrně profesionální technické úrovni a emotivním sdělením až demagogicky a útočí na iracionální část lidského vnímání. Racionální část by pak člověk ovlivněný tímto materiálem začal používat až teprve v případě, kdy jeho neočkované dítě buď zemře, nebo bude těžce zdravotně handicapováno z důvodu propuknutí onemocnění, proti němuž mohlo být očkováno. Proto informace obsažené v těchto materiálech odmítám.

Nechal byste se očkovat proti covid-19?

Svým dotazem mi míříte do slabin. Pokud je mi známo, vakcína proti viru SarsCov-19 je ve stadiu zrodu, a proto s ní ani nemohou být žádné zkušenosti. Jako praktický lékař se při své práci a rozhodování opírám nejen o nejnovější vyvinuté prostředky, jako je například vámi dotazovaná vakcína, ale také o zkušenost s nimi. Ty zatím nemáme. Moje odpověď tedy zní: rozhodně bych před aplikací hodně přemýšlel, četl a ptal se kolegů, a pokud bych byl vystaven obrovskému a četnému kontaktu s možnou nákazou, pak zřejmě ano.

Je mi 33, mám astma a endometriózu. Znamená to pro mě, že mám sníženou imunitu? Jsem hubená a snažím se jíst zdravě, chodit ven a sportovat. Děkuji moc.

Na základě vámi uvedených dvou diagnóz nelze stanovit názor, že máte sníženou imunitu. V případě, že netrpíte dalšími chorobami, sportujete, nemáte nadváhu a netrpíte na častá sezonní onemocnění, pak je vysoce pravděpodobné, že váš imunitní systém je v pořádku.

Je mi 49 let, jsem diabetička - diabetes 1. typu od 2 let - tedy 47 let, před 13 lety jsem prodělala infarkt myokardu - žiji s 1. stentem, 2 roky se léčím se sníženou funkcí štítné žlázy, vysoký cholesterol (rodinné zatížení) snižuji speciálními 14denními injekcemi úspěšně. Vzhledem k tomu, že pracuji "ve službách" - jsem knihovnice - a kontakt se širokou veřejností mám každý den, požádala jsem svoji lékařku o očkování proti chřipce. Bohužel jsem se před týdnem dozvěděla, že vakcínu už nemá. Vzhledem ke svým diagnózám patřím "do ohrožené skupiny", jsem si jista, že očkování proti chřipce je pro mne vhodné. Jak si mohu vakcínu, po zkušenosti s lékařkou, pro sebe získat? Mám strach.

Jsem přesvědčen že vakcína proti chřipce je pro vás potřebná. Je pravda, že vakcín při zvýšené poptávce vlivem epidemické situace není dostatek. Objednávají se dlouho předem a vzhledem k výrobnímu procesu to ani nelze jinak. Mohu vám doporučit pouze cílený dotaz - žádost o vakcinaci i u ambulancích specialistů, kde jste sledována. Především u diabetologa, internisty i endokrinologa. Vakcíny by měli aplikovat rovněž a ve vašem případě o její potřebnosti není pochyb.

Měla bych se nechat očkovat proti chřipce, když jsem po operaci karcinomu prsu, uzliny bez nálezu? Operace byla provedena dne 27. 3. 2020 a pro zjištění MRSA stafylokoka a nehojení se operační rány, hnisání, opakovaně provedena revize operovaného místa. A doposud se pooperační rána zhojuje. Zbývá, aby se uzavřely ještě asi dva čtvereční cm. Bylo mi aplikováno do této doby pět chemoterapií a bude aplikována ještě jedna, poslední. Stejný dotaz mám k očkování proti covidu-19. 

Ve vašem případě spatřuji potřebnost vakcinace proti chřipce zejména z důvodu aplikované chemoterapie, která vás může vůči chřipkovému onemocnění oslabit. K očkování proti viru SarsCov-19 bych byl ve vašem případě zdrženlivý.

Jak je to s očkováním u autoimunitních onemocnění? Mam tři - od dvou let se léčím s onemocněním štítné žlázy, autoimunitní thyreoitidu s hypothyreózou (vrozenou), od osmnácti mám ulcerózní kolitidu, před pěti lety mi zjistili autoimunitní onemocnění jater - primární biliár i cirhózu. Jednou jsem se nechala naočkovat proti chřipce a týden mně bylo hrozně špatně, následně jsem chytla dvě chřipky za sebou, měla jsem tak ošklivý průběh, který jsem ještě nikdy neměla, od té doby jsem se očkovat nenechala. Teď přemýšlím o té vakcíně na koronavirus, zároveň z ní mám i strach, co si o očkování myslíte vy?

Vaše individuální reaktivita na podanou očkovací látku proti chřipce v minulosti byla bouřlivá a neadekvátní. Vzhledem k vašemu nepříznivému nastavení imunitního systému mohu pouze doporučit být ve vztahu k možné vakcinaci proti viru SarsCov-19 velmi obezřetná.

Je mi 68 let, můj praktický lékař mi doporučuje očkování proti chřipce a zápalu plic. Před patnácti lety jsem absolvovala léčbu rakoviny prsu. Nejsem si jista, zda to očkování není velký zásah do organismu. Snažím se žít zdravě s každodenním relaxsportem. Neberu žádné léky, jen vitaminy.

Některé aspekty, které bych zde napsal v odpovědi na váš dotaz, jsem již zodpověděl v odpovědích výše. Vyléčená rakovina prsu před léty vás ve vztahu k riziku nákazy chřipkou významně nelimituje. Sportujete, nemáte potřebu užívat medikamenty, pak moje stanovisko vůči vašemu očkování proti chřipce bude poměrně liberální, a to takové, že z vašeho dotazu a mé následné představy o vaší osobě necítím výraznou aktuální potřebu vakcinace.

Mám 66 roků, do 50 let jsem kouřila 30 až 50 cigaret denně. Tzn. 16 let nekouřím, netrpím na chřipky ani angíny, pouze běžná nachlazení, avšak i s dráždivým kašlem. Mám si nechat dát vakcínu proti pneumokokům? Mám pocit, že pokud bych se střetla s covidem-19, měla bych těžší průběh. Neberu žádné léky.

Pokud byste se střetla s covidem-19, jak píšete, mohla byste mít těžší průběh především proto, že vaše průdušky a plicní tkáň je postižena letitým kouřením. Očkování proti pneumokokům by vám mělo zmenšit riziko těžkého průběhu především pneumokokového onemocnění, ale nenarušilo by tím pádem váš dýchací systém tak, aby vás případná nákaza virem SarsCov-19 postihla významně. Očkování proti pneumokokovi vám doporučuji.

Pokud se rozhodnu nechat se očkovat proti covidu, napřed podstatně sníženou dávkou, je pravděpodobné, že i případné nežádoucí účinky budou snížené úměrně tomu, jak byla dávka snížena? Dá se očekávat, že případná nežádoucí reakce bude významně nižší, než když si nechám aplikovat plnou dávku? Jinak chápu, že ochranný účinek této oslabené dávky bude samozřejmě také nižší.

Vámi uvedený princip, který v podstatě odpovídá pojmu "desenzibilizace", fungovat může, ale nemusí. Jestliže jste v minulosti na léčbu injekčními přípravky nebo na vakcinaci odpovídal reakcemi, které nebyly zcela bez imunitní odpovědi, pak nelze jednoznačně předpovědět, zda reakce byť na malou dávku bude bouřlivá či jen mírná. V případě vakcinace vám tento přístup rozhodně nedoporučuji. Může vás významně poškodit, ale zároveň vás naprosto neochrání.

Doporučil byste očkování proti chřipce ženě (72 let) s chronickým zánětem ledvin, pokud jako reakce po aplikaci injekce na paži byla červená oteklá skvrna 15×10 cm? Onemocnění chřipkou prodělala před čtyřmi lety (po 18 letech), v dalším roce očkování, reakce na kůži byla rovněž, ale menší než po druhém očkování letos.

Ve vašem případě bych se o očkování podrobně pobavil s vaším praktickým lékařem. Z důvodu onemocnění ledvin je u vás očkování proti chřipce velmi vhodné, vzhledem k možným reakcím je třeba opatrného přístupu a delšího sledování po případné aplikaci vakcíny. V případě že se u vás vlivem opakované aplikace místní reakce kůže zmírňují, lze předpokládat, že i letošní aplikace proběhne bez závažnějších komplikací.

V odborných kruzích se stále diskutuje na téma, zda člověk po vyléčení může tuto nemoc prodělat znovu v krátkém časovém horizontu. Pokud je tu reálná šance, že ano, myslíte si že může potenciální vakcína proti covidu-19 zabránit znovupropuknutí nemoci řekněme v horizontu jednoho roku?

Váš dotaz je namístě. Imunitní protilátková odpověď na virovou infekci, a to i na infekci virem SarsCov-19, probíhá jednak na lokální úrovni, slizniční, a pak na úrovni celkové reakce imunitního systému. Slizniční protilátky velmi záhy (v řádu týdnů) vymizí a ochrana na lokální bázi, zdá se, nadále není. Protilátky vzniklé především po středně závažném nebo závažném průběhu v těle přetrvávají podstatně déle, předpokládá se, že minimálně v řádu měsíců, protože se ovšem jedná o nový kmen z koronavirové rodiny, nejsou s ním dlouhé zkušenosti a nelze vyloučit ani jeho vznik ne zcela přirozeným vývojem, pak se k otázce následné imunity lze vyjádřit pouze velmi mlhavě. Molekulární struktura viru, která je odlišná například od viru chřipky, dává předpoklady, že možná vakcína, která bude vyvinuta, by mohla mít delší ochranný časový horizont. Nicméně přesněji vám v tuto chvíli nejsem schopen odpovědět, ale velmi za váš dotaz děkuji.

Mrtví nestojí Babišovi ani za komentář. Já z lidí hlupáky dělat nebudu, říká Mucha | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama