reklama

Matka neplatí na dceru, dluží mi už 150 tisíc korun. Co mám dělat? Advokátka radí

Řešíte neplnění vyživovací povinnosti druhým rodičem, chcete vědět, na co máte nárok, pokud vám nájemník přestane platit, nebo vás zajímá, co všechno může ovlivnit vyměření výživného? Na otázky čtenářek a čtenářů Žena.cz odpovídá v právní poradně advokátka Kateřina Dlouhá.

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

AdvokátkKateřina Dlouhá zodpovídá otázky čtenářek a čtenářů, na které se jí v rámci speciální poradny Žena.cz ptali v uplynulém týdnu. 

V článku najdete mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

  • Druhý rodič nepracuje a dluží na výživném. Jak mám postupovat?
  • V bytě mám nájemníka, který přestal platit. Jak postupovat, aby zaplatil dlužnou částku?
  • Manžel přišel o práci (OSVČ), nepřispívá mi ani na děti, ani na hypotéku. Mám nárok na nějaké dorovnání v případě rozvodu? 
  • K narozeninám jsem dostala auto a jsem jeho vlastník. Když budu žádat o navýšení výživného, bude soud zjišťovat moje majetkové poměry? 
  • Máme střídavou péči, manželka přestala najednou pracovat a žádá po mně peníze. Má na to nárok?

Jsem v insolvenci, 30. dubna jsem byl propuštěn ze zaměstnání, na nájem potřebuji 7000. Bude mi něco platit úřad práce, než seženu nové zaměstnání?

Dobrý den, na základě Vámi sdělených informací nelze poskytnout podrobnou odpověď. Na Úřad práce ČR se zcela jistě přihlaste jako uchazeč o zaměstnání, v opačném případě byste si musel hradit odvody na zdravotní pojištění. Pokud jste v předchozích minimálně 12 kalendářních měsících byl řádně zaměstnán, měl byste mít (za splnění dalších podmínek) nárok na podporu v nezaměstnanosti, o kterou si můžete zažádat na příslušném Úřadu práce ČR. Případně je možno žádat i o různé dávky státní sociální podpory či pomoc v hmotné nouzi, budete-li splňovat příslušné podmínky. Mohla by se na Vás případně vztahovat ochrana před výpovědí z nájmu bytu na základě opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (zákon č. 209/2020 Sb.).

Matka neplatí na dceru, dluží již 150 000 Kč. Nepracuje, nic nemá. Dá se s tím něco dělat? Otec.

Dobrý den, pokud matka nemá žádné příjmy ani nevlastní majetek, lze předpokládat, že by nebylo úspěšné ani exekuční vymáhání výživného pomocí exekutora či soudního vykonavatele.

Neuvádíte, za jak dlouhou dobu matka dluží na výživném pro dceru, musím tak současně upozornit, že každá měsíční dávka výživného se promlčuje ve standardní lhůtě tří let od její splatnosti (tedy výživné, které mělo být uhrazeno např. k 15. 1. 2017 bude 16. 1. 2020 promlčené). Výjimkou je výživné, které bylo splatné před 31. 12. 2013, u něhož je promlčecí lhůta deset let od jeho splatnosti, jestliže bylo přiznáno soudním rozhodnutím. Pokud je výživné promlčené, můžete ho vymáhat, ale matka by mohla úspěšně vznést námitku promlčení. Neplnění vyživovací povinnosti může být trestným činem. Lze tedy na matku podat rovněž trestní oznámení. Doporučuji Vám též sledovat osud návrhu zákona o zálohovaném výživném, díky kterému byste mohl mít nárok na vyplacení zálohovaného výživného, a to za předpokladu, že byl podán návrh na exekuci a podáno trestní oznámení na neplatiče.

Kateřina Dlouhá

Kateřina Dlouhá

  • absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009.
  • v průběhu své koncipientské praxe na téže fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku a získala akademický titul doktor práv (JUDr.).
  • profesní zkušenosti získala v předních pražských advokátních kancelářích, a to nejdříve jako advokátní koncipientka a posléze jako advokátka.
  • je členem Unie rodinných advokátů
  • www.akkd.cz

Biologický otec dlouhodobě neplní vyživovací povinnost, vždy začne hradit, až když dostane podmíněný trest, momentálně má třetí podmíněný trest, tři roky je proti němu vedena exekuce, celkem dlužná částka překračuje 100 tisíc. Když byl zaměstnaný, exekutor nic nevymohl, teď podniká a situace je stejná. Je nějaká další možnost, jak se domoci peněz pro mé dítě? Děkuji.

Dobrý den, nezmiňujete, zda otec skutečně nemá příjmy, majetek, nebo zda je zatajuje. Pokud žádný majetek ani příjmy nemá, je situace poměrně bezvýchodná. Pokud příjmy/majetek zatajuje, můžete spolupracovat s exekutorem, upozornit jej na skutečnosti, které jsou Vám známy apod. Doporučuji Vám též sledovat osud návrhu zákona o zálohovaném výživném, díky kterému byste mohla mít nárok na vyplacení zálohovaného výživného.

Jsem rozvedená jeden rok. Výživné na dvě děti (7 a 5 let) dostávám 3000 Kč celkem na obě děti, pravidelně každý měsíc. Souhlasila jsem s tak malou výší, abych dostala děti do své péče a nešly do střídavé. Problém je, že jsem momentálně bez práce na úřadě práce a už mně bude končit podpora v nezaměstnanosti. Práci si zatím nemohu sehnat, jsem s dětmi doma. Tím pádem budu mít jediný příjem alimenty. Už teď vím, že mně to nebude stačit. Jaké mám možnosti? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, doporučuji obrátit se na Úřad práce ČR dle místa Vašeho bydliště a požádat o dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavky na děti), případně též o dávky pomoci v hmotné nouzi. Nezmiňujete výdělkové a majetkové poměry otce dětí, nelze tedy určit, zda dohodnutá výše výživného odpovídala poměrům v době rozhodnutí. Pro soudní zvýšení výživného je třeba, aby od posledního rozhodnutí došlo ke změně poměrů na straně povinného (např. navýšení příjmů) či na straně dětí.

Typicky se náklady zvyšují s věkem dětí, a obecně proto platí, že po dvou letech od posledního rozhodnutí o výživném je nárok na zvýšení odůvodněný. S ohledem na Vaši aktuální situaci bych doporučila oslovit orgán sociálně právní ochrany dětí s žádostí zprostředkování dohody rodičů o zvýšení vyživovací povinnosti otce, a to třeba jen dočasně, na dobu, po kterou budete bez práce. Pro otce by případně mohlo být schůdnější (než hradit vyšší výživné k Vašim rukám) převzít např. některé platby na děti či jinak materiálně děti zabezpečit (zakoupit obuv apod.). Nepodaří-li se s otcem dohodnout, můžete se pokusit o zvýšení výživného soudně.

Mám ve svém bytě nájemníka, který mi bez předchozí dohody přestal platit nájem. V SMS mi psal, že prý nepracuje z důvodu koronaviru, ale měl by už mít domluvené jiné zaměstnání. Nájemní smlouva mu končí v červenci a oznámila jsem mu, že nebude prodloužena. V bytě chce bydlet můj syn. Jak mám postupovat, aby se nájemník vystěhoval a následně zaplatil částku ze smlouvy o nájmu? Nejsem a ani si nemůžu dovolit dělat mu charitu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, jde-li o smlouvu na dobu určitou, skončí nájemní vztah uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Ve smlouvách bývají leckdy ujednání o automatickém prodloužení nájemní smlouvy o další období, neoznámí-li jedna ze stran ve stanovené lhůtě, že nemá na prodloužení zájem či neučiní-li jiné smlouvou předpokládané kroky. Je tedy třeba řídit se primárně tím, co máte sjednáno ve smlouvě.

Činíte-li kroky vedoucí k ukončení smlouvy/jejímu neobnovení, je nezbytné činit tak prokazatelně (ideálně písemně doporučeným dopisem adresovaným nájemci). Při skončení doby nájmu je nájemce povinen byt vyklidit a předat pronajímateli. Neučiní-li tak, máte možnost obrátit se na soud s žalobou na vyklizení. Současně upozorňuji, že na Váš případ bude zřejmě dopadat opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (zákon č. 209/2020 Sb.), podle kterého pronajímatel nemůže v ochranné době nájem bytu jednostranně ukončit z důvodu prodlení s hrazením nájemného způsobeného mimořádnými opatřeními v důsledku epidemie koronaviru, nájemce je však povinen hradit zálohy na služby. Dle Vámi uvedených informací by však měl nájemní vztah skončit uplynutím doby a výpověď podle všeho nebude nutná.

Nastoupila jsem do zaměstnání 1. 3. 2020, jsem ve zkušební době, bohužel nastala situace, kdy jsem musela vzít ošetřování na syna kvůli uzavření škol. V práci mezitím propustili některé kolegyně, teď mi volají z práce, že mám nastoupit, jenže se obávám, že chtějí, abych ukončila ošetřování, nastoupila do práce a dají mi výpověď. Můžou to udělat? Nebo jestli můžu i nadále zůstat na ošetřovačce a chodit do práce jen některé dny? Kolik dnů v měsíci je povoleno? Dítě do konce června bude doma, kvůli uzavření druhého stupně školy. Děkuji.

Dobrý den, zaměstnavatel Vás nemůže nutit, abyste v případě, že čerpáte ošetřovné na dítě, nastoupila zpět do zaměstnání. Ošetřovné je možné čerpat i jen některé dny v měsíci, můžete se tedy na ošetřovném např. střídat s otcem dítěte. Pracovní poměr lze ve zkušební době zrušit, a to kteroukoli ze stran, bez uvedení důvodu, bez výpovědní doby a bez odstupného. Pracovní poměr v takovém případě končí dnem doručení písemného zrušení ve zkušební době, nebo k pozdějšímu datu, které je ve zrušení uvedeno. Zaměstnavatel nemusí čekat, až nastoupíte zpět do práce. Současně upozorňuji, že o dobu, po kterou čerpáte ošetřovné, se zkušební doba prodlužuje.

Manžel přišel o práci (OSVČ), nepřispívá mi ani na děti, ani na hypotéku. Já pracuji, všechno platím a zároveň se učím s dětmi. Mám nárok na nějaké dorovnání v případě rozvodu? 

Dobrý den, pokud jste manželé a nemáte nijak upraven zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů, jsou Vámi vydělané finanční prostředky součástí společného jmění. Stejně tak, pokud jste hypoteční úvěr čerpali společně za trvání manželství na nemovitost ve společném jmění manželů, bude tento závazek součástí společného jmění. Splátky hypotéky tak nebude v budoucnu možno jakkoli vypořádávat. Při vypořádání společného jmění však soud přihlédne mj. k tomu, kdo a jak se přičinil o nabytí a udržení majetku. Pokud manžel nepřispívá na děti, můžete žádat výživné na děti, a to i zpětně. Soudy většinou považují za rozhodný okamžik ukončení společného soužití. Soud bude posuzovat výdělkové a majetkové poměry povinného rodiče v rozhodné době, důvody, pro které se ocitl bez příjmů, a při zohlednění všech kritérií určí výši výživného.

Je mi 20 a chtěla bych se zeptat, jestli mohu žádat výživné zpětně za svoji nezletilost. Popřípadě za jaké období. Děkuji.

Dobrý den, záleží, zda byl podán návrh na stanovení vyživovací povinnosti ještě v době Vaší nezletilosti, zda bylo výživné určeno soudním rozhodnutím, či jaká byla dohoda mezi Vašimi rodiči, a dalších aspektech, které ve svém dotazu nezmiňujete. Dávky výživného se před 1. lednem 2014 promlčovaly ve lhůtě 10 let, bylo-li výživné přiznáno soudním rozhodnutím, tedy pro výživné za každý kalendářní měsíc běží promlčecí lhůta, která činí 10 let. Od 1. 1. 2014 je promlčecí lhůta pouze tři roky. Záleží tedy na dalších okolnostech, které ve svém dotazu nezmiňujete a kterými se je nezbytné zabývat.

K narozeninám jsem dostala auto a jsem jeho vlastník. Když budu žádat o navýšení výživného, bude soud zjišťovat moje majetkové poměry? Může tato movitá věc nějak ovlivnit vyměření výživného? Předem děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den, ano, soud má v případě výživného povinnost zjišťovat majetkové poměry obou rodičů, které následně zohledňuje při stanovení výše výživného. Vlastnictví automobilu může mít vliv na stanovení výše výživného. Velmi bude pochopitelně záležet i na hodnotě takového vozidla. Rozhodně doporučuji sdělit soudu též, že jste si automobil nezakoupila sama, ale obdržela jste ho darem. Současně upozorňuji, že dar může být předmětem daně z příjmu, a doporučuji proto věnovat pozornost i tomuto aspektu.

Chtěla bych se zeptat, zda je v pořádku, že soud vypočítal výši výživného i z daňových bonusů na děti, které započítal jako příjem. Není to v rozporu se zákonem? Neměl by daňový bonus na dítě patřit dítěti na jeho potřeby? Nepřijde mi to fér, když můj manžel má na sebe napsané naše dvě děti a z bonusu na ně mu bylo vyměřeno výživné pro dítě z předešlého manželství. Předem děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den, výše výživného se vypočítává z čistého příjmu povinného, což je příjem i s odpočtem na poplatníka, případně děti a manželku. Postup tedy není v rozporu se zákonem.

Chci se zeptat, neboť jako důchodce nemohu vnučce pomoci. Je sama s dcerkou čtyři roky a bohužel od nového roku nemá zaměstnání. Předtím pracovala po třech měsících jako prodavačka a ve zkušební době skončila. Bydlí v pronajatém bytě a nyní je tedy zcela bez prostředků. Na úřadu práce, kam doložila nájemní smlouvu, jí sdělili, že nyní ještě jí nemohou nic zaplatit. Ani žádný příspěvek v hmotné nouzi. Je to vůbec možné? Malá má astma, tak nyní nepřichází v úvahu nastoupit do školky. Děkuji Vám.

Dobrý den, pro posouzení případného nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi bych musela mít k dispozici více informací. Vaší vnučce by však měli stran jejích nároků poradit pracovníci příslušného úřadu práce.

Byl jsem zaměstnán na dobu určitou s jednou prolongací. Letos mně měla být změněna na dobu neurčitou. Nebyla a zaměstnání mi bylo ukončeno s poukazem na dobu určitou. Stalo se tak 31. 3. 2020, v době koronavirové krize a na nemocenské po pracovním úrazu. Je toto jednání v souladu se zákoníkem práce? Děkuji za informaci.

Dobrý den, ano toto jednání je v souladu se zákoníkem práce. Pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou skončí uplynutím doby, nedohodnou-li se strany na jejím prodloužení, nebo není-li zaměstnanci přidělována práce i po uplynutí doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána. Sama pracovní neschopnost nemá v případě pracovní smlouvy na dobu určitou vliv na trvání/ukončení pracovního poměru. Neuvádíte však všechny okolnosti, bylo by třeba zabývat se podrobněji důvody, pro které k prodloužení pracovního poměru nedošlo, lze však předpokládat, že pracovní poměr nebyl prodloužen (též) z důvodu krize způsobené pandemií koronaviru a bude obtížné doložit případnou souvislost s pracovním úrazem.

Máme střídavou péči (50 na 50), manželka přestala najednou pracovat a žádá po mně peníze. Má na to nárok? A na kolik má nárok?

Na straně matky došlo ke změně poměrů. Bude záležet na důvodech, pro které matka nepracuje, na úsilí, které vyvíjí za účelem zajištění příjmu, na jejích majetkových poměrech, aj. Nedohodnete-li se na úpravě poměrů k dětem, může se matka obrátit na soud a žádat o určení nové výše vyživovací povinnosti. Zda soud případnému návrhu matky vyhoví, či nikoli, bude záležet na zhodnocení konkrétních tvrzení a důkazů. V rámci snahy o dohodu se můžete pokusit financovat dočasně (do doby, než si matka najde nové zaměstnání) některé náklady na děti, které dříve hradila matka, vybavit děti potřebným ošacením, obuví a mít tak kontrolu nad tím, že Vámi - nad rámec dosud stanoveného výživného - poskytnuté finanční prostředky půjdou přímo na potřeby dětí. S žádostí o zprostředkování takové dohody se můžete obrátit i na příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. Doporučuji písemnou formu.

Dobrý den chtěla bych se zeptat - s přítelem jsme šli od sebe, máme spolu tři děti, v listopadu jsme měli soud ohledně dětí. Bohužel jsem mu je nechala v péči, jelikož já neměla bydlení ani práci, a do toho jsem zjistila, že jsem těhotná. Dali mi, že mám platit alimenty ve vysoké částce, a bohužel jsem je neměla a ani nemám z čeho platit. Mám osm týdnů do porodu a teď mi dali aspoň podporu v nezaměstnanosti, ale expřítel mě už udal za neplacení. Mohu se zeptat, zda se to dá nějak řešit přes soud, aby mi snížili alimenty? Popravdě bych byla raději, kdybych děti měla u sebe v péči, ale to už mi soud asi nepovolí nebo aspoň do střídavé péče, zda by byla možná v mém případě. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, píšete, že Vám bylo vyměřeno vysoké výživné, výživné však soud nejspíše stanovil v návaznosti na Vámi doložené příjmy a majetkové poměry. Neplacení výživného může být trestným činem, doporučuji tedy hradit výživné alespoň v minimální výši - dle Vašich možností, když soudně stanovené neodpovídá Vašim stávajícím možnostem. Můžete se pochopitelně domáhat snížení výživného, a to i zpětně, např. od okamžiku kdy došlo ke snížení Vašeho příjmu. Současně budete mít teď novou vyživovací povinnost k dalšímu dítěti, což je sama o sobě skutečnost, kterou je třeba ve výživném zohlednit. Budete na mateřské a posléze rodičovské dovolené, tedy lze předpokládat pokles příjmů. Samozřejmě můžete žádat soud též o změnu výchovného prostředí a svěření dětí do Vaší péče či péče střídavé. Neuvádíte, jak jsou děti staré, ale s největší pravděpodobností bude pro soud důležitý i názor dětí na případnou změnu výchovného prostředí. Doporučuji záležitost konzultovat s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Jsme nesezdaní rodiče a dva roky již spolu nežijeme. Máme spolu jedno dítě, má čtyři roky. Je v mé výlučné péči. Vzájemné problémy jsme však schopni řešit smírně a ústní dohodou. Během dvou let jsem se několikrát ocitla v situaci, že jsem měla nárok na přídavky na dítě, ale nemohla jsem je pobírat údajně kvůli soudem neurčenému výživnému. Zjistila jsem si, že nesezdaní rodiče před soud nemusí. Existuje, prosím, nějaká možnost, ať už sepsáním nějaké smlouvy, nebo čestného prohlášení, se kterou bych na sociálce uspěla? Jedná se jen o co nejjednodušší prohlášení ohledně výživného. Soud pro nás nepřichází v žádném případě v úvahu, to raději necháme věci, tak jak jsou. Děkuji předem za Vaši odpověď.

Dobrý den, domnívám se, že by mělo být postačující sepsání dohody rodičů, kterou sjednáte svěření dítěte do Vaší péče a v jaké výši bude otec hradit výživné. Na této dohodě bych doporučila ověřit vaše podpisy. S ohledem na ustanovení § 908 občanského zákoníku rozhodují soudy u nesezdaných rodičů toliko v případech, kdy se rodiče nedohodnou. Tímto bych i argumentovala při podání žádosti o přídavky na děti. Případně požádejte o sdělení, jaký dokument (vyjma rozsudku soudu, který v těchto případech zákon neumožňuje vydat) bude pro příslušný orgán dostačující.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama