reklama

Obezita jako epidemie 3. tisíciletí: Proč tloustneme a kudy vede cesta ven

Jak zhubnout, bývá jedním z nejčastějších předmětů ženských hovorů, ale ani mužům není téma obezity cizí. Bez přehánění lze prohlásit, že jde o epidemii 3. tisíciletí, záležitost rozpínavou a nebezpečnou. Proč obezita vzniká, který typ patří k těm záludnějším a kudy vede cesta ven?

Foto: iStock

Stále častěji vídáme trochu "rozměrnější" jedince, kteří mají co dělat s nadváhou či obezitou. Bohužel dnes už zdaleka nejde jen o záležitost dospělých, nadměrnými kily - se všemi neblahými důsledky - trpí v současnosti také stále více dětí. Kde hledat příčinu, jak vážné bývají následky a co s alarmující situací dělat?

Je to trochu paradox. S narůstajícími technologiemi, výraznějším pohodlím a mnohdy až přehnaným výběrem potravin klesá lidská přirozenost a základní potřeba "obyčejně" se hýbat. Lidé leniví a jejich lenost se často promítá nejen do životního stylu. Doplácí na ni i komunikace a mezilidské vztahy. Sdílení pocitů prostřednictvím emotikonů na sociálních sítích začíná být běžnější než vyjádření emoce tváří v tvář. 

Obezita jako nemoc století

Bez velkého přehánění lze prohlásit, že obezita je novodobou metlou lidstva a zdaleka nejde už "jen" o problém vyspělých států. Lidí trpících nadváhou nebo obezitou přibývá i mezi obyvateli některých tzv. rozvojových zemí.

Není dobré vnímat obezitu pouze jako zmnožení tuku v těle, protože jde o chronické onemocnění spojené s celou řadou vážných zdravotních rizik. Je nutné si uvědomit, že obezita je závažným rizikovým faktorem, který může mít na svědomí vznik a rozvoj mnoha somatických onemocnění. Neberme ji tedy na lehkou váhu, ale pokusme se svou tělesnou váhu udržet v rozumných mezích.

Riziko viscerálního tuku

Nejrizikovější oblastí v souvislosti s hromaděním tuku v těle je dutina břišní. Vviscerální (někdy nazývaný jako nitrobřišní) tuk, který se tu hromadí, je v porovnání s podkožním tukem daleko nebezpečnější. Vykazuje vyšší prozánětlivou aktivitu a ve vyšším množství utiskuje tělesné orgány. Zvyšuje riziko vzniku diabetu druhého stupně, nejrůznějších zánětů, aterosklerózy, srdečně cévních onemocnění a dalších závažných zdravotních komplikací.

Viscerální tuk bývá špatně měřitelný. Relativně dobrým vodítkem k určení jeho přibližného množství je pak obvod pasu. Přesáhne-li u mužů 94 centimetrů a u žen 80 cm, je zaděláno na problém. Opravdu nebezpečné jsou pak hodnoty nad 102 cm v pase u mužů a nad 88 u žen. 

Hruška versus jablko

Gynoidní typ obezity (tzv. hruška) je typický pro ženy. Charakteristické je ukládání podkožního tuku v oblasti hýždí a stehen, který ovšem nepředstavuje výraznější zdravotní riziko. Problém bývá spíše estetický a v konečném důsledku i psychický, kdy se žena ve svém těle necítí dobře, často se za něj stydí a izoluje se. Tento typ obezity se nehubne snadno, protože rozložení tuku bývá v tomto případě dáno z větší míry geneticky. Dobrou službu ale udělá aerobní cvičení typu svižná chůze, nordic walking, v zimě třeba běžky. 

Androidní typ obezity (tzv. jablko) bývá častější u mužů, přesto ani ženám se úplně nevyhýbá. Charakteristické je nepřiměřené ukládání tuku v oblasti břicha. Často se právě tady vyskytuje i alarmující množství výše zmiňovaného viscerálního tuku. Zdravotní rizika tohoto typu obezity jsou značná a v žádném případě by se neměla podceňovat. Výhodou je naopak snazší hubnutí než u typu hruška, protože v tomto případě lze mnohé ovlivnit změnou životního stylu.

Proč tloustneme

Na vzniku obezity se podílí celá řada faktorů. Svou roli samozřejmě hraje genetika, ale jen do určité míry. Zásadní je i vliv původní rodiny a samozřejmě celkový životní styl a psychický stav.

V lidském životě pak existují riziková období, která jsou pro vznik nadváhy či obezity citlivější. U žen je to v první řadě těhotenství a klimakterium, u dívek nástup puberty a přirozené hormonální změny. Tělesnou váhu ovlivňuje také míra stresu a snížení pohybové aktivity, třeba v souvislosti se založením rodiny nebo nástupem do důchodu.

Důležitou kapitolou je pak konzumace vysokého množství průmyslově zpracovaných potravin, sladkých limonád, energetických nápojů a podobně. Svou roli hrají i opakované nárazové diety s neblahým jojo efektem a celková uspěchanost současné doby, lidská izolace a známé "zajídání" emocí.

Cesta ven

Z rozjetého vlaku se vystupuje těžko, ale je třeba si uvědomit, že obezita je reálnou zdravotní hrozbou, ruku v ruce se sníženou schopností počít, psychické problémy nevyjímaje. Být tlustý totiž není "normální", přestože se nás o tom někteří pokoušejí přesvědčit. Modelky XXL, které jsou v současné době "trendy", by neměly sloužit jako příklad pro mladé, stejně jako druhý extrém, tedy vyzáblost.

Zachovat si zdravý pohled na věc, naučit se užívat selský rozum, nepodléhat módním výživovým trendům a mnohdy nesmyslným reklamám, chápat potřeby těla a porozumět jeho komunikaci je dobrým základem budoucího úspěchu. Eliminovat množství chemie v potravinách, omezit sůl a celkově očistit stravování spolu s očistou mysli je nejspíš jedinou cestou k dobrému zdraví a celkově větší fyzické a psychické pohodě.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama