reklama

Jak vůně ovlivňuje sebevědomí?

Vůně dokáže uchovat vzpomínky a podle posledních výzkumů působí silně i na lidskou sebedůvěru a představu o vlastní atraktivitě.

Foto: Profimedia.cz

PŘÍSTUP SE LIŠÍ!

V Anglii lidé spotřebují průměrně 5,6 deodorantů na osobu za rok, zatímco v ČR jsou to jen 2 deodoranty. V Rusku je spotřeba ještě více než o polovinu nižší. Průměrný Rus si za rok koupí jen 0,7 deodorantu.

Vůně dokáže uchovat vzpomínky a podle posledních výzkumů působí silně i na lidskou sebedůvěru a představu o vlastní atraktivitě.

Lidský tělesný pach hraje důležitou roli ve vnímání nás samotných ostatními lidmi. Vůně se začaly používat již ve starověkém Řecku a v Egyptě před tisíci lety k potlačení přirozeného tělesného pachu. Relativně málo se toho doposud vědělo o psychologických efektech jejich užívání na lidskou sebedůvěru a vnímání vlastní atraktivity. 

Jsme jako zvířata?

Důležitost čichového smyslu ve vzájemných sociálních vazbách a chování mezi zvířaty je známým faktem. Naproti tomu u primátů, a zvlášť u člověka, byl čich v minulosti považován za méně důležitý smysl.

Vědci se v posledních dvou desetiletích snaží tento názor vyvrátit. Výzkumy ukazují, že pach ovlivňuje lidské chování více, než si mnozí z nás mysleli.

Již od útlého věku identifikují děti po čichu matku, čichový aparát pomáhá při vytváření prvních vazeb u prepubertálních dětí a svou roli hraje i při reprodukčním chováním v pozdějším věku. Pach lidského těla podává informace o ovulačním cyklu, dominanci či genetické spřízněnosti jedinců.

Když nám druhý nevoní

Kromě vlivu na samotné uživatele parfémů ovlivňuje jejich využívání skrze nositele i jeho okolí, zvláště silný vliv pak má na vztahy, sexuální přitažlivost a významně působí při pracovních pohovorech.

Zajímavý výzkum realizovali vědci na fakultě biologie Univerzity v Liverpoolu ve Velké Británii ve spolupráci s AXE. Provedli slepé testování, při němž zkoumali vliv používání deodorantu na lidské chování a sebedůvěru.

Jasný výsledek

Mužští účastníci experimentu dostali buď aerosolový sprej s obsahem parfému a antimikrobiálních složek, nebo totožný sprej bez aktivních složek. Během několika následujících dnů byly sledovány účinky experimentu na obě skupiny na základě měření sebedůvěry a vnímaní své vlastní atraktivity.

S testovanými muži byla po dvou dnech používání natočena krátká videa, v nichž se měli vžít do role, kdy se představují atraktivní ženě. Přestože ženy mezi skupinami nevypozorovaly rozdíly v atraktivitě jejich členů na základě fotografií, ty samé ženy při zhlédnutí videí s testovanými muži uváděly skupinu, která používala aktivní sprej jako atraktivnější.

--------------------------------------------------------------------------------

Jaké parfémy máte rádi?

Hospoda v Obecním domě bere dech. Prozkoumejte další "neznámé" části ikonické stavby | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama