reklama

Češi se nebojí. Hlavně pod peřinou

Češi rádi riskují. Hlavně v posteli, a to hned od začátku sexuálního života. Už při prvním styku nepoužívají  žádnou formu ochrany proti HIV/AIDS ani jiným pohlavně přenosným chorobám. 

Foto: Profimedia.cz

Češi rádi riskují. Hlavně v posteli, a to hned od začátku sexuálního života. Už při prvním styku nepoužívají  žádnou formu ochrany proti HIV/AIDS ani jiným pohlavně přenosným chorobám.  

První sexuální zkušenost v rámci nezávazného vztahu mělo 21 % mužů a 8 % žen. Čtvrtina z těch, kteří měli nechráněný pohlavní styk, uvedla, že nepřemýšlela nad riziky, které to přináší. 

Jeden z deseti svého rozhodnutí později litoval, jak ukázal výzkum společnosti Durex. Celých 47 %  dotázaných přiznalo, že riskovali z toho důvodu, že byli přesvědčení o tom, že jejich partner žádnou pohlavní nemoc nemá. Přitom uznali, že si tím rozhodně nemohli být jistí.

Více než polovina Čechů (52 %) zároveň cítí, že by potřebovali vědět více o viru HIV. Nedostatečná osvěta v této oblasti je zvlášť zneklidňující, když si uvědomíme, že v ČR žije přibližně 1600 HIV pozitivních osob,  a 2020 obyvatel České republiky tomuto onemocnění již podlehlo. Výskyt nemoci je nejvyšší v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. 

Kritické hodiny: přijdou draho

Měli jste románek na jednu noc s neznámým „cizincem"? Partner vám oznámil, že je HIV pozitivní? Poranili jste se o injekční jehlu na lavičce v parku? Stali jste se obětí znásilnění a nyní máte strach, zda jste se nenakazili virem HIV? Nejdřív budete muset přečkat dva až tři měsíce nejistoty a pak si nechat udělat test v nejbližším AIDS centru nebo v některém z dalších testovacích míst.

Pokud od "podezřelého" nechráněného styku ještě neuběhlo 72 hodin, je tu stále šance rozvoji HIV infekce zamezit prostřednictvím tzv. postexpoziční profylaxe HIV. Jedná se o podávání protivirových léků, tedy stejných, jaké užívají i HIV pozitivní pacienti. Podání těchto léků je však poměrně drahou, nejistou a rizikovou záležitostí.  Nemusí totiž vždy zabránit přenosu HIV infekce.

O postexpoziční profylaxi HIV lze zažádat v AIDS centrech.  Zde také odborníci posoudí, zda je podání léků opravdu nezbytné.
Pokud nejde o znásilnění či jiný trestný čin (bodnutí infikovanou jehlou), hradí toto preventivní opatření plně samotný žadatel. Je třeba počítat s úhradou minimálně 15 000 až 30 000 Kč. Podávání léků nezabrání stoprocentně infekci, jen sníží riziko přenosu.

Jak se chránit? 

Pokud došlo ke kontaktu s HIV, ochrana spočívá zejména  v řádném ošetření poranění včetně dezinfekce a v podávání antiretrovirotik, která se obvykle užívají po dobu jednoho měsíce.
 
Prostřednictvím těchto opatření lze snižovat i riziko infekce po pohlavním styku s nakaženou osobou. Účinnost ochrany je však nižší. Antiretrovirotika jsou trvale k dispozici v regionálních AIDS centrech.

Mezi nejčastější způsoby přenosu HIV patří pohlavní styk, heterosexuální, homosexuální  i  bisexuální. Přenos krevní cestou  ve zdravotnických zařízeních je dnes prakticky vyloučen vzhledem k povinnému vyšetřování krve od dárců a nutnosti důsledného dodržování zásad dezinfekce a sterilizace. Významnou roli však stále hraje šíření infekce mezi injekčními toxikomany.

Riziko přenosu HIV infekce z matky na dítě existuje v průběhu těhotenství, především pak během porodu.   Za přirozených podmínek se toto riziko pohybuje kolem 20 - 25 %. Nebezpečí přenosu HIV infekce přitom existuje i při kojení. Při využití všech současných možností léčby antivirotiky a způsobu vedení porodu lze riziko nákazy snížit pod 2 - 3 %.

Od nákazy k nemoci

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít řadu let žádné zdravotní obtíže. Toto období označujeme jako bezpříznakové nosičství viru HIV. I v tomto období však může nakažený člověk přenést infekci na další osoby, i když sám vypadá a cítí se zcela zdráv.
U většiny „HIV pozitivních" dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10-15 let po infekci virem HIV. Na rozvoj nemoci má vliv celá řada faktorů, zejména úroveň obranyschopnosti organismu, životní styl člověka či jeho výživové návyky.

Každé, i lehké onemocnění představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu. Je velmi důležité u nakažené osoby infekci HIV co nejdříve prokázat, aby se mohla včas zahájit léčba, která má šanci rozvoj onemocnění výrazně zpomalit, prodloužit tak život a zlepšit jeho kvalitu.

KDE JSOU AIDS CENTRA?

Najdete je při infekčních odděleních krajských nemocnic (Praha - FN Na Bulovce, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Brno, České Budějovice, Plzeň). Na těchto pracovištích jsou také odborníci, kteří mohou v případě nutnosti poskytnout konzultaci.

Jelínek: Bilesová měla být hrdinka, sportovci jsou pod tlakem, chodí i výhrůžky smrtí | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama