reklama

Sexualita

Pojem sexualita nezahrnuje pouze pohlavní styk, jak si někteří lidé mohou chybně myslet. Oblast lidské sexuality je souborem více aspektů, které autoři definují různě. Fyziolog Jared Diamond například člení sexualitu na pět složek:
1) Genderový vzorec, který vypovídá o konkrétní podobě feminity a maskulinity jedince a jejich vnějších projevech prostřednictvím příslušné genderové role.
2) Reprodukce, tedy rozmnožovací schopnost.
3) Pohlavní identita, jež se týká základního prožitku příslušnosti jedince k mužům nebo ženám.
4) Vzrušivost a fyziologické mechanismy, které se vztahují k sexuální aktivitě a k funkcím pohlavního ústrojí.
5) Sexuální orientace, jejíž určení závisí na objektu, k němuž je člověk sexuálně přitahován.

Jednoduše řečeno sexualita zahrnuje obecný postoj jedince k sexu, romantické a sexuální fantazie, masturbaci, dětské sexuální hrátky, pocity ze změn probíhajících v našem těle (v pubertě), homosexuální city, zamilovanost, dotyky, petting a další druhy intimní blízkosti.

Puberta a pocit studu

Mnoho lidí se stydí nebo je v rozpacích kvůli některým aspektům své sexuality. Např. mladým lidem v pubertě začne vadit, když je někdo z rodiny vidí nahé, jiní se stydí ptát na změny, které v těle právě probíhají. Dívky mohou být za rozpacích z první menstruace a chlapci z noční poluce. Stud se však týká i romantických citů. Dospívající se stydí za to, že se zamilovali nebo že mají sexuální fantazie. Většina se jich stydí za masturbaci. Mladí mají obecně problém hovořit o intimních záležitostech a mohou být v při takových rozhovorech v rozpacích. Stud v oblasti sexuality je však v tomto věku normální.

Pocit viny

Mladí, kteří mají pocit viny, aniž by něco špatného udělali (např. chlapci se mohou cítit vini za noční poluce), by se měli zamyslet nad tím, proč vinu cítí. Často to bývá proto, že nějaká důležitá osoba v jejich životě (rodič atd.) nebo skupina (náboženství, společnost jako taková) je nějak ovlivnila. Dříve společnost nahlížela na sexualitu velmi negativně, např. touha u žen byla považována nečistou. Doba se změnila a s ní i postoje lidí. Sexualita je většinou vnímána bez předsudků, ale stále existuje mnoho skupin či lidí, které ji vnímají jako hrozbu nebo nebezpečí. Rodiče mohou děti velmi ovlivnit v jejich budoucím přístupu k sexualitě. Pokud třeba neustále napomínají své malé dítě, když si sahá na pohlavní orgány, může to v něm později vyvolat pocit, že intimní partie jsou "špatné" a "špinavé" a v pubertě vyústit v pocit viny za masturbaci.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama