reklama
  • Wiki
  • Vysvědčení

Školní vysvědčení je úřední listina, kterou dostávají děti a studenti jako důkaz o jejich schopnostech ve škole. Poprvé jej vidí na konci ledna v pololetí a podruhé za rok je obdrží na konci června. Kromě vysvědčení na Základní škole, je velmi důležité pro další profesní život maturitní vysvědčení.

Výsledky vzdělání ve škole jsou pro nás důležité. Podle toho víme, zda jsme chytří, průměrní nebo máme mezery ve vzdělání. Vysvědčení se rozdává na základní a střední škole. Podle školského zákona se výsledky v jednotlivých předmětech hodnotí slovně nebo klasifikačním stupněm. Číselná klasifikace se používá spíše na prvním stupní základní školy.

Na konci školního roku před prázdninami jsou děti zvyklé dostávat za vysvědčení malé dárky v podobě finančního obnosu, hračky nebo zmrzlinového poháru. V České republice se na vysvědčení klasifikují předměty: Český jazyk, Cizí jazyk, Dějepis, Občanská výchova, Zeměpis, Biologie, Matematika, Přírodopis, Fyzika, Chemie, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova. Jednotlivé předměty se liší na prvním stupni základní školy a na středních odborných školách.

Škola používá číselné hodnocení na stupnici od jedné do pěti, kdy při známce pět žák propadá a za jedničku je považovaný za chytrého. Těchto pět stupňů se používá takto:

1 - výborně
2 - chvalitebně
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Pětistupňový systém používají i na Slovensku a v Rakousku. Pokud bychom studovali v Estonsku, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Portugalsku a Rusku, je klasifikace obráceně. Za skvělé výsledky tam obdržíme známku pět - výborný.

Německo dokonce využívá stupňů šest, kdy nejlepší známku, kterou můžeme dostanete 1. Belgie, Brazílie, Finsko, Francie, Itálie, Mexiko, Řecko a Španělsko používají známek 10, kdy nejvyšší číslo je nejlepší hodnocení.

Ve Velké Británii, V Kanadě a USA se na vysvědčení setkáme s písmeny. V těchto zemích se tedy klasifikuje takto:

A - výborné (A+, A*)
B - chvalitebné
C - průměrné
D - nejhorší
E, F - neprošel

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Související články

reklama
reklama
reklama