reklama

Nespravedlnost? Holky ve škole hodnotí lépe než kluky!

Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci. Je třeba ovšem brát v úvahu, že dosažená jednička na vysvědčení se obsahem významně liší podle toho, zda jde o gymnázium nebo třeba o průmyslovku.

Foto: Profimedia.cz

Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci. Je třeba ovšem brát v úvahu, že dosažená jednička na vysvědčení se obsahem významně liší podle toho, zda jde o gymnázium nebo třeba o průmyslovku.

To jsou jen některá obecná zjištění projektu Vektor, k nimž dospěla společnost Scio na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků středních škol. Celkově je projekt zaměřen na srovnání úrovně středních škol, takže jeho výsledky odpoví i na další otázky. Například: Na které školy chodí nejlepší žáci? Kde v základních vzdělávacích předmětech nejvíce během studia nejvíce pokročí? Jak se který žák zlepšil či zhoršil v průběhu studia?

Šikovný projekt

Vektor umožňuje každé zúčastněné střední škole srovnání výsledků s ostatními zúčastněnými, a to jak na začátku středoškolského studia, tak v jeho závěru. Školy rovněž zjistí, jak se změnilo pořadí každého žáka mezi vstupním a výstupním testováním, a tedy, kam se posunul. Pokud jde o posun na vyšší místo, lze to zároveň interpretovat jako přidanou hodnotu školy, která žáka po dobu studia vzdělávala v měřených oblastech. Srovnání se provádí pomocí didaktických testů, k nimž pomáhají dotvářet kontext žákovské dotazníky.

K jakým zásadním poznatkům projekt dospěl a co z nich vyplývá? Že máte střední školu pro své dítě vybírat opravdu zodpovědně - jejich kvalita se totiž velmi zásadně liší.

Čtěte pozorně, může se hodit!

  • Úroveň škol je velmi rozdílná: Výsledky žáků v českém jazyce, matematice, cizích jazycích i obecných studijních předpokladech se u různých typů škol významně liší - daleko víc, než dokáže postihnout současná maturita.
  • Gymnázium a průmyslovka - někde úplně jinde: Rozdíly mezi školami jsou patrné už při nástupu a mezi prvním a posledním ročníkem středoškolského studia se ještě podstatně zvýší: osmiletá gymnázia průběžně upevní náskok před čtyřletými, čtyřletá před obchodními akademiemi a středními průmyslovými školami, o učňovských oborech ani nemluvě.
  • Matematika je nejhorší: Jedno mají všechny školy společné - ze všeobecných předmětů je na všech typech středních škol nejpřísněji známkována matematika. Žáci z ní mají v průměru téměř o půl stupně horší známku než z ostatních předmětů. Je opravdu tak těžká, nebo se jen špatně učí?
  • Holky jsou na tom lépe: Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci. To ovšem neznamená, že jsou chytřejší. Jsou ale pečlivější a zodpovědnější, takže se více přizpůsobují požadavkům kantorů.
  • Nesrovnatelné ve všech směrech: Žáci se stejnou známkou nedosahují v testu stejných výsledků - skóre se liší hlavně podle typu školy. Jednička z češtiny na průmyslovce se obsahem vědomostí žáka může rovnat (a ve spoustě případů také rovná) trojce na gymnáziu. Mezi další proměnné, které ovlivňují výsledky, patří pohlaví, velikost obce a vzdělání rodičů.
  • Chytří prospívají: Zda je vaše dítě studijní typ, ukáže test obecných studijních předpokladů, založený zejména na logice. Výsledky v ostatních předmětech i zlepšení v průběhu let studia v podstatě odpovídají předpokladům zjištěným v tomto testu.
  • Gymnázium dává nejvíc: Rozdíly v dosažených výsledcích žáků nejde vysvětlit jen tím, že na gymnázium jdou ti nejchytřejší. Testy obecných studijních předpokladů prvních ročníků na rozdílných typech škol totiž ukazují, že chytré děti chodí i jinam než na víceleté gymnázium. V průběhu studia však budou jejich obecné studijní výsledky na ekonomce horší než na gymnáziu.
  • Motivace rozhoduje: Žáci, kteří v dotaznících uvedli, že je předmět baví, dosahovali v testech mnohem lepších výsledků než žáci, kteří měli k předmětu negativní vztah.

zdroj: scio.cz.Girstlová: Mnoho rodičů udělalo z dětí manažery čehokoliv. Umět řemeslo je hodnota | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama