reklama

Zeměpis

Předmětem „Zeměpis“ si na základní škole musel projít každý z nás. Na střední škole se probírá svět detailně, všichni bychom však měli znát alespoň základy zeměpisu. V zeměpise se probírá Sluneční soustava, pohyby Země, počasí, podnebí, oceány, nejvyšší hory, největší jezera, pouště, nejdelší řeky, dále světadíly a jednotlivé země celého světa – jejich průmysl, zemědělství, poloha, rozloha, obyvatelstvo, náboženství, historie, státní zřízení, hlavní města, vlajky, přírodní poměry a další důležité informace. V tomto předmětu se také učí orientace v mapě, atlase či na glóbu.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama