reklama

Solárium je technické zařízení, které ozařuje lidské tělo ultrafialovým zářením. Používá se pro opálení kůže a udržení požadovaného zbarvení. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) odpovídá dvacet minut v soláriu zhruba jednodennímu slunění na pláži. Solárium však může být i zdraví škodlivé. Zatím poslední, na čem se vědci a lékaři dokázali shodnout, bylo, že solária jsou "pravděpodobně pro člověka karcinogenní". Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), což je francouzská odnož WHO, klasifikaci v roce 2009 změnila. Riziko vzniku kožního melanomu vzrostlo u lidí do třiceti let, kteří používají solária, o pětasedmdesát procent.

Melanom

Jedná se o maligní melanom z pigmentových buněk (melanocytů), který patří do skupiny nejzhoubnějších nádorů, při nichž dochází k nekontrolovanému množení melanocytů. Chová se velice agresivně a na rozdíl od jiných kožních nádorů poměrně rychle metastazuje do dalších orgánů.

Čím déle se na kůži nachází, tím větší je riziko jeho šíření a o to více se zhoršuje prognóza pacienta. Proto je velice důležité ho diagnostikovat a odstranit co nejdříve. Melanom vzniká jak na zdravé, nepostižené kůži, tak v místě vrozených mateřských znamének. Může se vyskytnout všude tam, kde jsou přítomné melanocyty – např. i v oku a spojivkách nebo ve vnitřních orgánech (např. plicích, zažívacím traktu, vaječnících, močovém měchýři).

Pozitivní účinky solárií

Umělé slunění může pomáhat při léčení některých kožních onemocnění (jako je lupénka, akné, neurodermitida). Dodává vitamín D3, který je důležitý hormon pro stavbu kostí a pomáhá při osteoporóze, napomáhá při léčení nemoci sezónní deprese z nedostatku světla a povzbuzuje imunitní systém.

Solária v Česku

Česká obchodní inspekce (ČOI) prováděla v dubnu 2009 kontrolu deseti solárií v České republice. Osm z nich ohrožovalo zdraví zákazníků tím, že překračovalo platnou normu vyzařování. V roce 2010 proběhla další kontrola náhodně vybraných solárií, která přišla na četné problémy. Z jedenácti kontrolovaných solárií bylo v deseti případech zjištěno překročení stanoveného limitu - v jednom případě až čtyřnásobně - a ve všech těchto případech bylo kontrolovaným osobám mimo jiné uloženo i opatření spočívající v povinnosti v určeném termínu odstranit zjištěné nedostatky a podat o přijatých opatřeních zprávu ČOI. Mnozí majitelé solárií v celé zemi své přístroje po těchto událostech nechali zkontrolovat, aby se tak vyhnuli odlivu zákazníků. Buďte však i nadále obezřetní. Opalujte se raději venku - ovšem ani takové opalování není bez rizika, nezapomeňte se vždy namazat krémem s dostatečným ochranným faktorem.

Související články

reklama
reklama
reklama