reklama

Jsme v nemocnici v bezpečí?

Od dob heparinového vraha víme, že v nemocnici vás mohou i zabít. Starému pánovi vyoperovali ledvinu - bohužel právě tu, která fungovala... Amputace opačné končetiny také není nic neslýchaného. Stát se může cokoliv...

Od dob heparinového vraha víme, že v nemocnici vás mohou i zabít. Starému pánovi vyoperovali ledvinu - bohužel právě tu, která fungovala... Amputace opačné končetiny také není nic neslýchaného. Stát se může cokoliv...

Jestliže je takovým rizikem i  veřejná nemocnice, jak to potom asi tak může vypadat na všech možných plastických klinikách, jejichž jediným cílem je zisk?

Narůstající zájem o estetickou chirurgii a zvýšená mediální pozornost udělala z tohoto chirurgického oboru postupně zdánlivě snadný byznys.  V důsledku toho se někteří lékaři bez řádné specializace snaží na rozvoji estetické chirurgie obohatit.

Nevěřte všemu

Pacient, který není dostatečně poučen, je oklamán a svěří se do péče řádně neerudovaných jedinců. Oblíbeným trikem je klamavé marketingové prohlášení: Provádíme všechny výkony plastické chirurgie. Pacient tak nabývá dojmu, že se svěřuje do péče plastickému chirurgovi. Skutečnost bývá diametrálně odlišná a takové pomýlení představuje pro pacienta významné nebezpečí.

Počet závažných komplikací z nesprávně provedených estetických operací neatestovanými plastickými chirurgy stoupá. V některých zemích došla situace tak daleko, že byly přijaty legislativní normy stanovující kompetence k provádění výkonů plastické a estetické chirurgie.

Na vlastní nebezpečí

Legislativně byl tento proces dovršen ve Francii a v Dánsku. V ostatních zemích se o této problematice naléhavě diskutuje. Přijetí těchto změn iniciovaly odborné lékařské společnosti, které danou problematiku chápou a s předstihem dokáží analyzovat a odhalit závažná společenská rizika plynoucí z nevyřešení této problematiky.

„Situace je závažnější tím, že pacient se domnívá, že stát kontroluje a rozhoduje o tom, co kdo může operovat. Ve skutečnosti tomu tak není. Jestliže v segmentu péče hrazené ze zdravotního pojištění hlídá kompetence k poskytování péče zdravotní pojišťovna, u výkonů estetických tato kontrola není a rozhodnutí je pouze věcí pacienta. V tomto smyslu pacient podstupující estetický výkon nedostává stejnou ochranu jako ostatní pacienti a je diskriminován," říká  MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D. místopředseda České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP.

Komplikace  a vážné následky

Operační zákroky v estetické plastické chirurgii jsou prováděny za účelem zlepšení tvaru a vzhledu lidského těla. Během operace dochází k výraznému porušení integrity lidského těla. Neodborné provedení výkonu mívá za následek komplikace, které negativně ovlivňují psychiku a zdraví jedince. 

„Stoprocentní výsledek je očekáván a komplikace jsou pro většinu pacientů nepřípustné. Operatér musí provést maximálně koncentrovaný a technicky dokonalý výkon. Proto příprava plastického chirurga trvá 4,5 roku a po atestaci pokračuje ve vzdělávání celý život," říká Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. a dodává, že garantem vzdělávání v plastické chirurgii je Česká společnost plastické chirurgie (ČSPCH).

Situace kolem estetické medicíny znepokojila Českou společnost plastické chirurgie natolik, že spustila nový internetový portál www.chirurgie-plasticka.cz  a zpřístupnila seznam atestovaných/certifikovaných plastických chirurgů. Spolu s novým termínem „CERTIFIKOVANÁ PLASTICKÁ CHIRURGIE", který je garancí komplexního vzdělání ukončeného atestační zkouškou, má přispět ke změně situace v oboru a ke zvýšení bezpečnost pacientů v estetické chirurgii.

ČEŠI MILUJÍ PLASTIKY

  • V roce 2010 významně vzrostl zájem Čechů o estetické operace - o celou třetinu. Potvrdila to každoroční studie serveru Plastická-chirurgie.info.
  • Čeští plastičtí chirurgové zaznamenali v roce 2010 ve srovnání s předchozími lety až o třetinu vyšší zájem Čechů o estetické operace. 
  • Roste také zájem o tzv. reoperace, zejména u zahraničních klientů

Jak na skládkách mizí peníze: Stát selhal, říká starosta, který bojuje o stamiliony | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama