reklama

Advent je doba očekávání. Jedná se o čas příprav na vánoční svátky. Jde o poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. Spolu s Adventem se spojují adventní věnec, adventní kalendář, trhy, nebo čas, kdy se peče vánoční cukroví.

Co je Advent?

Začíná čtvrtou nedělí před Štědrým večerem. Trvá v rozmezí dvacet dva až dvacet osm dní. Může připadnout na jakoukoli neděli mezi dvacátým sedmým listopadem a třetím prosincem. V průběhu adventního času mají svátek někteří svatí, například sv. Ondřej, sv. Lucie, sv. Mikoláš, sv. Barbora. Každá z nedělí má lidové označení. Máme tak adventní neděli železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Poslední musí vždy připadnout na neděli před dvacátým pátým prosincem. Někdy se stává, že poslední adventní neděle je Štědrý den.

Historie Adventu

Jedná se o slovo, které pochází z latinského adventu, což v překladu znamená příchod. Už od jedenáctého století je doba adventní dobou očekávání příchodu Spasitele a časem příprav na vánoční svátky. Advent jsou poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. Jedná se o chvíle, kdy se držel půst a lidé se místo jídla věnovali rozjímání a půstu.

Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. První adventní nedělí začíná liturgický rok. Čas se u křesťanů odvíjí od narození Krista. Třetí neděle byla charakteristická postní barvou fialovou a další byla barva radosti - růžová.

Adventní věnec

Symbol vítězství a královské důstojnosti. Dokonce i v Bibli se mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Dle tradic je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo přichází jako vítěz. Dnes se stal nejen symbolem, ale také moderní dekorací v období Vánoc. Kromě klasických zelených kulatých věnců se vyrábí netradiční tvary a materiály. Nejdůležitější jsou čtyři svíčky. Každou neděli se jedna zapaluje, a tím se odpočítává doba do vánoc. V některých obcích a městech se o železnou neděli provádí tzv. svěcení věnců.

Adventní roráty

Název pochází z nejstarší písně z šestnáctého století z Francie "Rorate coeli de super". Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně by nás měly spojovat s vírou předků.

Důležité svátky v období adventu

4. prosince sv. Barbora

V předvečer chodívaly ženy a dívky zahalené v bílém se závojem nebo rouškou přes obličej. Nadělovaly hodným dětem sladkosti z košíku v jedné ruce a vyplácely zlobivé metlou v druhé ruce. Barborky se také říká třešňovým větvičkám, které v českých zemích řežeme čtvrtého prosince a necháváme je v teple do Vánoc vykvést.

6. prosince sv. Mikuláš

Pro většinu Evropanů je právě tento den začátkem vánočního období. Dříve se konaly mikulášské průvody s maskami. Dnes už zůstal jen Mikuláš, Čert a andělé. Děti, které byly hodné, dostávají dobroty a pro ty zlé jsou připravené brambory a uhlí. Tato trojice obchází domy v předvečer tohoto svátku.

13. prosince sv. Lucie

Svátek patří ženám a dívkám. Tento den nesmějí příst ani prát. Lucie je také symbolem čistoty. Den jako dělaný pro vánoční úklid.

Související články

reklama
reklama
reklama