reklama
 

Raw, vegan nebo bio: Co znamenají tato označení a proč byste to měli vědět

Košer

Výrazem košer se označují potraviny a nápoje splňující soubor židovských předpisů a stravovacích návyků známý jako kašrut. Co je a není košer, stanovuje Tóra, jakýsi normativní zdroj židovského náboženství, který mimo jiné vyjmenovává povolená a zakázaná zvířata. 

Ze savců je kupříkladu možné jíst sudokopytníky a přežvýkavce. Patří sem hovězí dobytek, ovce, kozy nebo vysoká zvěř. Naopak se nepovoluje jíst tzv. "nečisté" savce, jakými jsou například vepři, králíci, zajíci nebo koně. Mezi další povolené zdroje masa se řadí domácí drůbež, v minulosti se jako košer jedl i páv. Je stanoven i způsob porážky zvířat.

Mléko a vejce lze konzumovat pouze od zvířat, která jsou sama košer. Také ryby se dělí na košer a zakázané, jíst se nesmí ani některá další zvířata. 

Mísit se nemají ani masité a mléčné potraviny, neměly by se ani společně vařit. V tradičních židovských domácnostech existuje oddělené nádobí a kuchyňské náčiní pro masité a mléčné potraviny.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama