reklama

Jak se pozná závislý na alkoholu?

Důvod se vždycky najde, jak všichni víme. Alkohol v ČR patří málem k denním zvyklostem. Ale kde končí zábava a začínají obavy, že už jde o skutečnou závislost? Zkontrolujte si příznaky!

Foto: Profimedia.cz

Důvod se vždycky najde, jak všichni víme. Alkohol v ČR patří málem k denním zvyklostem. Ale kde končí zábava a začínají obavy, že už jde o skutečnou závislost?

Na každého člověka staršího 15 let u nás vychází v ČR průměrná roční spotřeba 16,45 litru čistého alkoholu podle Global Status Report on Alcohol and Health 2011, což nás staví na druhé místo v celé Evropě. A to už vypadá jako pořádný problém. Závislých na alkoholu je tolik, že odborníci mluví o epidemii a bijí na poplach.

Jak se to pozná ?

„Za hlavní diagnostická kritéria v současnosti považujeme touhu, bažení po užití látky, takzvaný craving, a potíže v kontrole užití alkoholu. Bývá přítomen i odvykací (abstinenční) stav, je prokazatelná tolerance. Za kratší či delší dobu dochází k zanedbávání jiných zájmů a k trvalému užívání látky (alkoholu)," vysvětluje primář Oddělení pro léčbu závislostí VFN Praha MUDr. Petr Popov.

Rádi bychom věděli, kolik skleniček můžeme vypít, aniž by to ohrozilo naše duševní a tělesné zdraví. Na tuto otázku však primář Popovříká nekompromisně:

„U neuropsychiatrických poruch a některých jiných neinfekčních onemocnění nebyl v rámci vztahu mezi rizikem a mírou konzumace prokázán žádný konkrétní hraniční účinek, to znamená, že nelze stanovit „doporučenou", ani „bezpečnou" dávku.

Nechtěli jste vědět: 

  • Mezi českými muži pije alkoholické nápoje rizikově a škodlivě 29,2 % a dalších 3,8 % mužů má s alkoholem vážný problém, vyžadující odbornou pomoc
  • U žen se jedná o 9,3 % rizikově a problémově pijících a 0,3 % žen s vážným problémem.
  • Nejvíce pijí muži mezi 35. až 44. rokem života. Nejnižší spotřeba je u mužů ve věkové skupině od 18 do 24 let. Rozdíly mezi ženami nejsou tak markantní. Nejnižší spotřebu udávají ženy ve věku nad 54 let.
  • V ČR 32 procent patnáctiletých chlapců a 26 procent stejně starých dívek pije alkohol alespoň jednou týdně.

Přesto na to myslete, než se pustíte do další z řady oslav. A přečtěte si ještě o dalších nebezpečích, která se na dně skleničky mohou skrývat.

Komplikace při užívání alkoholu

Alkohol je světově nejrizikovějším faktorem pro úmrtí mužů ve věku 15 - 59 let. A samozřejmě nejde jen o ty chvíle, kdy je člověk opilý, neboli je v akutní intoxikaci (předávkování), kdy může dojít k úrazům. Alkohol má však také mnoho fyzických důsledků trvalého rázu.

Jde například o infekce (tuberkulóza, sexuálně přenosné nemoci), orgánovou toxicitu (játra, ledviny, slinivka, centrální nervová soustava,…), dále o poruchy výživy nebo karenční stavy ( kdy organismu chybí důležité živiny), avitaminózu a poruchy chrupu či kožní onemocnění.

Ke specifickým poruchám patří  degenerativní změny periferního nervového systému (alkoholová neuropatie) a centrální nervové soustavy (alkoholická demence, Wernickeova encefalopatie, epilepsie...), kardiomyopatie, hypertenze.

U alkoholiků nejsou také žádnou výjimkou záněty žaludku, jaterní poruchy a pankreatitida. K velkým rizikům patří  prokázaný kancerogenní efekt - tedy zvýšení pravděpodobnosti onemocnění nádorovým bujením.

U žen - alkoholiček zase hrozí poškození plodu.

Choroby duše

U 45 % osob s poruchami vyvolanými škodlivým užíváním alkoholu se vyskytuje minimálně jedna další duševní porucha, či porucha chování. 78 % mužů a 86 % žen závislých na alkoholu splňuje podmínky pro celoživotní diagnózu jiné duševní poruchy, včetně drogové závislosti.

Nejčastěji však jde o zmíněnou depresi nebo vystupňovanou úzkost. Riziko je reciproční, duševní porucha predikuje zvýšené riziko pro vznik závislosti na alkoholu a/nebo jiných drogách a naopak.


 

------------------------------------------------------------------------------

Je právě alkohol vaším problémem a chcete se s ním poprat?

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama