reklama

Neklid či špatný spánek: První signály, jimiž se hlásí Alzheimer. Hrozí i vám?

"Zase jsem zapomněla klíče, já mám snad Alzheimera," vtipkujeme, i když se skrytou obavou. Vliv na rozvoj obávané choroby má stres, vysoká zátěž, dopravní hluk a nedostatek sociálních interakcí. Jaké příznaky už teď napovídají, že můžete mít za několik let opravdu problém? 

Prohlédnout grafiku
Foto: iStock

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připadá každoročně na 21. září. Jeho cílem je především zvýšit povědomí široké veřejnosti o této závažné nemoci, která patří mezi nejčastější příčiny demence. Očekává se, že počet lidí, kteří s touto chorobou žijí, do roku 2050 překročí 130 milionů. Stává se tak jednou z největších zdravotních výzev na světě. 

V České republice evidují lékaři zhruba 170 tisíc osob s diagnostikovanou chorobou, lze ale předpokládat, že reálný počet osob trpících demencí je vyšší, než udávají statistiky. Popisu pacienta s Alzheimerovou chorobou přitom už dávno neodpovídá jen vetchá zmatená stařenka, onemocnění stále častěji postihuje i mladší ročníky. 

Demenci způsobuje stres, hluk a nedostatek interakce 

Za hlavní důvod považují odborníci neustálý stres a přetěžování. Výsledky nových studií navíc ukazují, že vyšší riziko onemocnění souvisí s vyšším vystavením rušnému prostředí. Přirozené snižování kognitivních schopností mohou ovlivnit také sociální interakce. 

Vědci zkoumali u dvou milionů dospělých starších 60 let, kteří žili v Dánsku v letech 2004 až 2017, souvislost mezi dlouhodobým vystavením silničnímu provozu a lomozu na železnici a rizikem demence. Vznikl tak největší výzkum svého druhu na téma vlivu hluku na naše zdraví, který dospěl k závěru, že lidé žijící v oblastech s dopravním hlukem čelí vyššímu riziku tohoto onemocnění. 

"V této rozsáhlé celostátní studii jsme zjistili, že hluk způsobený silniční dopravou a železnicí je spojen se zvýšeným rizikem všech příčin demence a podtypů demence, zejména Alzheimerovy choroby," píší vědci. Výsledky ukazují, že až 1 216 z 8 475 případů demence registrovaných v Dánsku v roce 2017 lze připsat hluku z dopravy. 

Alzheimerova choroba je daň moderní doby 

Obecně je podle odborníků u onemocnění Alzheimerovou chorobou varovný fakt, že své mozky vystavujeme nepřetržitému sledu podnětů. Jsme neustále on-line, ze všech stran útočí vizuální i sluchové stimuly, často dokonce i při spaní s kulisou televize nebo hudby. Děláme spoustu věcí najednou a hlava už nestíhá. Tím spíš, že na klid a ticho, odpočinek a regeneraci vlastně nikdy není čas. Zapomínání a občasné potíže s pamětí tedy můžeme brát jako daň moderní době.

Na co bychom měli ve svém životě dbát kromě odpočinku, jsou sociální interakce. Výsledky nedávného výzkumu ukázaly, že mít v životě někoho, kdo vás vyslechne, může ovlivnit přirozené snižování kognitivních schopností navzdory stárnutí mozku. Jedinci, kteří měli ve svém okolí vnímavého posluchače, měli kognitivní věk o čtyři roky nižší než ti, kterým důvěrník scházel. 

"Kognitivní odolnost vnímáme jako nárazník proti dopadům stárnutí mozku a výskytu nemocí jako Alzheimerova choroba," říká vedoucí studie a profesor  neurologie Joel Salinas. „Tento výzkum dokazuje, že lidé mohou podniknout kroky ke snížení mentálního stárnutí a rozvoji příznaků Alzheimerova onemocnění - ať už sami pro sebe, nebo pro své blízké."

Doporučuje, abyste se tak už dnes sami sebe zeptali, zda máte kolem sebe podpůrné prostředí, a tutéž otázku položili také svým blízkým. "Máte šanci zajistit si dlouhodobé zdraví mozku, a tím pádem lepší kvalitu života," uzavírá odborník. 

Jaké příznaky už teď napovídají, že za deset, dvacet či třicet let můžete mít opravdu problém? Podívejte se do galerie.

reklama
reklama
reklama