reklama
  • Wiki
  • Zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov se nachází ve stejnojmenném okresním městě okresní město v Jihočeském kraji, 25 km jižně od Českých Budějovic. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Zámecký areál zahrnuje 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a 11 hektarů zámecké zahrady. Díky vysokému hodnocení českých i zahraničních odborníků byl v roce 1989 vyhlášen kulturní památkou a v roce 1992 byl zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie

Návrší nad řekou Vltavou bylo osídleno již v době bronzové. Gotický hrad byl založen před rokem 1250 pány z Krumlova, jednou větví mocného rodu Vítkovců. Po jejich vymření v roce 1302 zdědili hrad jejich příbuzní Rožmberkové, kteří zde působili do roku 1602. Během těchto tří staletí se hrad i město rozšiřovaly a vzkvétaly. Ke konci jejich vlády se z hradu stalo honosné renesanční sídlo. Rožmberkové patřili k nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům, zastávající nejvyšší úřady v Království českém, byli to vzdělaní humanisté a podporovatelé umění a kultury. Za vlády Viléma z Rožmberka se velmi zadlužili a jeho bratr Petr Vok z Rožmberka musel na začátku 17. století Český Krumlov prodat císaři Rudolfu II.
Dalším rodem, který na zámku v Českém Krumlově panoval, byli Eggenbergové, rakouský knížecí rod. Po třicetileté válce nastal po letech úpadku další rozvoj a ze zámku se stalo honosné barokní sídlo. Poté co Eggenbergové vymřeli, stali se novými majiteli Schwarzenbergové. Josef Adam ze Schwarzenbergu inicioval velkolepou přestavbu celého zámeckého areálu, ve kterém se konaly kulturní akce evropského významu. V druhé polovině 19. století však začal význam Českého Krumlova a společenský život zde upadat a ani na počátku 20. století nebyl pravidelně obýván.
V roce 1947 převzal schwarzenberský majetek stát. V roce 1963 bylo historické centrum městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl zámecký areál vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl zapsán na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámecké barokní divadlo

V rámci samostatné prohlídky si mohou návštěvníci prohlédnout jedno z nejstarších barokních zámeckých divadel ve střední Evropě, které se jako jediné dochovalo v téměř neporušené a plně funkční podobě. Unikátní zámecké divadlo se nachází na pátém nádvoří a stále v něm probíhají badatelské a restaurátorské práce.

Zámecké zahrady

K celému zámeckému areálu patří unikátní rozsáhlá barokní zahrada založená v 17. století. Jedná se vlastně o několik zahrad s vlastním architektonickým uspořádáním položených stupňovitě za sebou – Letní jízdárna, Dolní parter s rokokovou fontánou, Horní zahrada s Letohrádkem Bellarie, otáčivým hledištěm a Hudebním pavilonem.

Otáčivé hlediště

Samostatnou kapitolou dějin českokrumlovského zámku je plenérové divadlo, které patří mezi přední evropské open air scény. Od 90. let minulého století se vedou diskuse a spory o jeho dalším osudu. S nápadem na otočné hlediště v zámecké zahradě přišel český architekt a scénograf Joan Brehms. Na přelomu 50. a 60. let 20. století vymyslel několik divadelních točen, z nichž poslední pro 644 diváků pochází z roku 1994. Jevištní plochou je pak rozsáhlý park kolem. Provozovatelem Otáčivého hlediště je od jeho vzniku Jihočeské divadlo se sídlem v Českých Budějovicích. Nejúspěšnějšími představeními jsou Sen noci svatojánské, Lucerna a Kráska a zvíře, opera Rusalka a balet Labutí jezero.
www.otacivehlediste.cz

Akce 2014

Hrad a zámek Český Krumlov je významným kulturním centrem a jeho interiéry i exteriéry vybízejí ke konání spousty nejrůznějších akcí, jako jsou hudební festivaly, divadelní představení, konference a semináře, výstavy, tematicky zaměřené prohlídky zámku:
Festival komorní hudby Český Krumlov
Festival staré hudby
Klavírní festival
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Koncerty mimo rámec uvedených festivalů
Akademie barokní opery
Otáčivé hlediště, Jihočeské Divadlo
Zkušební produkce v zámeckém divadle
Příležitostná vystoupení divadelních a loutkohereckých souborů
Hudební soutěže
Concertino Praga
Zážitková gastronomie v zámeckých interiérech
Ekofilm

Otevírací doba a vstupné

Zámek Český Krumlov je otevřen od začátku dubna do konce října každý den kromě pondělí. Jeho areál je velmi rozlehlý a je proto rozdělen do několika prohlídkových okruhů – I. klasická zámecká prohlídka, II. trasa je věnována 19. století a Schwarzenbergům, pak je tu Zámecké barokní divadlo a Zámecká věž. Základní cena za prohlídku I. prohlídkové trasy je 150 Kč. Zámecký areál je průchozí a všechna nádvoří jsou přístupná, Zámecká zahrada je také přístupná volně každý den od dubna do října.

Kontakty

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek č.p. 59
381 01 Český Krumlov

Objednávky: +420 380 704 721
E-mail: [email protected]
www.zamek-ceskykrumlov.eu

Svatby

Svatbu na zámku v Českém Krumlově lze objednat u agentury Krumlovská inspirace, která nabízí kompletní balíček služeb. www.svatba.krumlov.cz

Tipy na výlety

Zámek Červená Lhota
Hrad Nové Hrady
Zámek Hluboká nad Vltavou
Hrad a zámek Jindřichův Hradec
Hrad Rožmberk nad Vltavou
Klášter Zlatá koruna
Zámek Kratochvíle

Související články

reklama
reklama
reklama