reklama

Zlomové metody psychiatrů: Lepší soustředění i paměť

Američtí psychiatři vyvinuli novou zajímavou psychologickou metodu, která pomáhá studentům se soustředit. Ale Češi nemusí zoufat: podobné programy máme i u nás.

Foto: Isifa/Thinkstock

Američtí psychiatři vyvinuli novou zajímavou psychologickou metodu, která pomáhá studentům se soustředit. Ale Češi nemusí zoufat: podobné programy máme i u nás.

Základy nové americké metody položil Dr. Bruce Wexler a výukový program, který z ní vychází, nazval C8-Kids. Program kombinuje počítačové a pohybové aktivity. Zaměřuje se především na žáky základních škol, jejichž duševní vybavení je nedostatečně vyvinuté kvůli socioekonomickému statusu nebo poruše pozornosti související s lehkou mozkovou dysfunkcí. Výsledkem používání metody je přesvědčivé posílení kognitivních schopností: paměti, soustředění a pozornosti.

Nekonvenční produkt

Jak cvičení s C8-Kids probíhá? Program kombinuje taneční pohyb v tělocvičně se sezením u počítače, kdy žák kliká na správně barevný míček, který se odráží ode zdí a rozřazuje čísla hrou s motýlky. Studenti se při tom dobře baví jako při každé počítačové hře, ale zároveň posilují důležité mozkové funkce.

"Míra, jakou jsou naše mozky po narození stimulovány okolním prostředím, je u lidí větší než u jakéhokoli jiného zvířete. Posilování mozku je zvláště důležité v případě těch dětí, které pocházejí z chudých poměrů a kvůli tomu mají ve škole zpočátku problémy," vysvětluje Bruce Wexler. "Náš program může znevýhodněným studentům výrazně pomoci s učením, ale samozřejmě z něj mohou těžit i nadaní studenti."

Že kombinace pohybu a počítačových dovedností opravdu funguje, potvrzují skeny z magnetické rezonance. Ty zaznamenávají podstatné rozdíly ve vývoji mozku mezi dětmi, které vyrostly v pečujícím prostředí, a těmi, které měly na výchovu tak trochu smůlu. Magnetická rezonance také potvrdila pozitivní změny v mozcích, které byly trénovány metodou C8-Kids v rámci pilotních studií z let 2010 a 2011.

Od jakého věku dát dítěti vlastní počítač?

Výrazné zlepšení

K praktickým dopadům programu patří: delší schopnost soustředění, lepší paměť i čtení a dokonce také zlepšení ve vědomostních testech. "Dva ze studentů, kteří na počátku programu sotva vydrželi sedět do konce, se v konečných fázích bez problémů soustředili po celou dobu. U jiných studentů po pravidelném denním dvacetiminutovém používání programu dramaticky vzrostla schopnost soustředit se při čtení," konstatuje Ethel Bergerová, která se starala o průběh jedné z prvních verzí C8-Kids v USA, a dodává: "Ačkoli má program ještě mnoho much, byla jsem jím neuvěřitelně ohromená."

Podobné výsledky zaznamenali i psychologové, kteří program C8-Kids testovali v Hamdenu a v Bristolu: Studentům se více než zdvojnásobila pracovní paměť, zatímco jejich vrstevníci nezahrnutí do programu zlepšili za stejnou dobu pracovní paměť jen o necelou třetinu. U 58 % studentů v programu C8-Kids se ve standardizovaných testech také výrazně zlepšilo čtení.

Podobné programy máme také

Autoři C8-Kids úspěch využili komerčně: začali za své služby vybírat poplatky od škol a uvedli program také do prodeje soukromým rodinám. V současné době je produkt v americké verzi k dostání za 199 dolarů, pro český jazyk však zatím nebyl standardizován.

Pro děti trpící poruchami učení nicméně existuje v ČR široká nabídka výukových počítačových programů zaměřených na dyslektiky, dygrafiky a dyskalkuliky. Jmenujme namátkou jen některé z nich: Písmohrátky, Dyslektik, Hrajeme si s písmenky, Škola hrou, Veselý slabikář, Omalovánky, Soví program, Zábavná čeština v zoo, Všeználek, Veselé počítání, Veselá matematika.

Existuje také speciální psychologická metoda zvaná EEG-biofeedback, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku (mozkových vln). Můžeme ji také nazvat sebe-učením mozku pomocí biologické zpětné vazby. Výsledkem jejího používání je výrazné zlepšení pozornosti, soustředění, sebeovládání, sebekázně a výkonů intelektu.

zdroj: scio, epedagog.upol.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Spermobanka: S vajíčkem od kamarádky předběhnete frontu

19 let, 380 kg: Sledujte nejtlustšího teenagera planety!

Jaké vánoční ozdoby letos letí?

Pojem biofeedback

  • v širším smyslu je to biologická zpětná vazba
  • v terapeutické medicíně je se tak nazývá technika tréninku paměti pro ovládání tělesných funkcí, která biologickou zpětnou vazbu využívá


 

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama