reklama

Hrad Trosky

Státní hrad Trosky je romantická zřícenina, která se stala symbolem Českého ráje. Nedobytný gotický hrad z konce 14. století byl postaven na dvou strmých čedičových skálách. Základ hradu tvoří velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu z období třetihor. Následná eroze odkryla tento útvar do dnešní podoby. Celek se stal světovou přírodní raritou.

Historie

Založení hradu spadá do pozdního středověku. Majitel panství Čeněk z Vartenberka využil ochranné vlastnosti čedičových skal a mezi dvěma čedičovými homolemi založil vnitřní hrad. Na vrcholu obou skal vybudoval obranné, ale zároveň obytné věže. Na nižší, zavalitější (výška 47 metrů), nazývané "Baba" se zvedala nižší pětiboká věž. Na východní, štíhlejší homoli (výška 57 metrů), která se snad pro svou nepřístupnost nazývá "Panna", se tyčila vysoká obdélná věž. Po smrti Čeňka z Vartenberka připadl hrad králi Václavu IV., který prodal hrad rodu Bergovců.
Za husitských válek byl hrad krátce obléhán Janem Žižkou, ale nebyl nikdy dobyt. V roce 1455 Jan z Bergova prodal Trosky s celým panstvím pánovi sousedního panství a hradu Kosti Janu Zajíci z Hazmburka. Za jeho držení ztrácí hrad postupně na své důležitosti, protože panstvo pobývá spíše na Kosti a hlavně pohodlné Hrubé Skále. Roku 1497 přešly Trosky do majetku Šelmberků, roku 1524 Bibrštejnů, 1559 ho kupuje Jindřich Smiřický a význam hradu upadá. Za třicetileté války se stal majitelem Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti byl stále v držení rodu až do roku 1821. Pak ho získal bohatý podnikatel Jan Lexa z Aehrenthalu, který koupil rozsáhlé panství i se šlechtickými tituly a pod vlivem romantismu zachraňoval několik významných památek.
Roku 1925 přechází hrad do vlastnictví Československého státu, v jehož majetku zůstává až do dnešních dnů. V roce 1928 se o Trosky začal starat Klub českých turistů, který se věnoval prvním větším opravám. V současnosti je hrad ve správě Státního památkového ústavu v Pardubicích, který provádí v posledních desetiletích rozsáhlé opravy a úpravy. V posledním roce minulého tisíciletí bylo vybudováno impozantní schodiště na Babu, technicky dokonalé řešení hodné obdivu nejen návštěvníků, ale i odborníků.

Otevírací doba a vstupné

Státní hrad Trosky je návštěvníkům otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích, v květnu až září každý den kromě pondělí. Základní vstupné je 60 Kč.

Akce 2014

Během letní návštěvnické sezóny se na hradě Trosky konají večerní akce: Návraty do středověku s programem, Západy slunce a stmívání bez programu, ke konci srpna se pak koná 6. ročník Troseckého širáku, festivalu trampských písní.

Svatby na hradě

Na hradě Trosky je možné uspořádat svatební obřad na různých místech (věž Baba, Aehrentálská vyhlídka, nádvoří hradu). Snoubenci si při návštěvě mohou vybrat a domluvit podrobnosti. Organizaci obřadu si zajišťují svatebčané sami.

Kontakty

Státní hrad Trosky
512 63 Rovensko pod Troskami
tel.: 481 313 925
e-mail: [email protected]
www.hrad-trosky.eu
www.facebook.com/SHTrosky

Tipy na výlety

Český ráj
Zámek Hrubý Rohozec
Zámek Lemberk
Zámek Sychrov
Královský hrad Bezděz
Hrad a zámek Frýdlant

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama