reklama
 
  • Wiki
  • Zámek Pardubice

Státní zámek Pardubice je národní kulturní památkou a od roku 1920 je sídlem Východočeského muzea Pardubice. Pardubický zámek momentálně patří k nejlépe udržovaným památkám v regionu, v roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou. Kromě prohlídky rytířských sálů a historických interiérů mohou návštěvníci obdivovat expozice muzea – Příroda východního Polabí, česká sklářská tvorba, kryt civilní obrany, expozice hraček „Bylo nebylo“, expozice pohlednic „Orbis pictus“, expozice zbraní, numismatická expozice a další.

Historie

Archeologické nálezy dokládají, že v místech dnešního zámku bylo panské sídlo již ve 13. století. Jednalo se o vodní hrad, který byl ve 14. století přestavován pány z Pardubic. Další úpravy proběhly po husitských válkách, hrad byl obehnán kamennou hradbou s věžičkami a střílnami. Na konci 15. století koupil panství moravský šlechtic Vilém z Pernštejna, jedna z významných osobností dvora krále Vladislava Jagellonského, a do té doby zaostalé Pardubice se začaly rozvíjet. Zámek byl přestavěn v reprezentativní rezidenci v renesančním stylu. Kolem paláce bylo vybudováno mohutné opevnění a před hradbou široký příkop. Barbakán (tzv. Příhrádek) přiléhal k městu a se zámkem jej spojoval dlouhý původně dřevěný most (dnešní hráz s kamenným mostkem vznikla až v roce 1805). Po smrti Viléma pokračovali ve zvelebování zámku jeho synové Vojtěch a Jan. Z té doby pocházejí malované kazetové stropy v rytířských sálech a vstupní zámecký portál.
V roce 1560 prodali Pernštejnové Pardubice králi a od té doby tu sídlila správa velkostatku. V 17. století vznikl v zámku pivovar a v 18. tu byl sklad textilní manufaktury, byty vysloužilých důstojníků apod. Původní interiéry časem zmizely.
V druhé polovině 19. stol. byl zámek v soukromých rukou a v roce 1920 ho v pozemkové reformě koupil pardubický muzejní spolek, který měl již dříve pronajaté některé prostory. Po druhé světové válce činnost muzejního spolku ustávala, a tak v roce 1953 přešel zámek do vlastnictví státu, byly přerušeny opravy a došlo k velkému chátrání. Zámek byl zanedbáván a pro veřejnost uzavřen až do roku 1997. V roce 2001 přešel do majetku Pardubického kraje, uživatelem je stále Východočeské muzeum.

Akce 2014

V průběhu letní návštěvnické sezóny se koná na zámku v Pardubicích několik zajímavých akcí: Rok hudby 2014 na pardubickém zámku, Stalag na zámku – doprovodný program k výstavě „Bomby nad Pardubicemi“, Východočeský letecký archiv Čepí, Na zámku se střílí – střelba z airsoftových zbraní.

Otevírací doba a vstupné

Expozice muzea jsou přístupné veřejnosti po celý rok kromě pondělí, plné vstupné za prohlídku celého zámku je 100 Kč.

Svatby na pardubickém zámku

Romantická svatba na zámku je možná i v Pardubicích. Rytířské sály se slavnostní atmosférou renesančního sídla jsou důstojným a svou nástěnnou výzdobou unikátním místem pro uzavření sňatku. Konkrétní termín je nutné rezervovat na oddělení matriky Magistrátu města Pardubic (tel: 466 859 692), organizační záležitosti pak přímo na zámku.

Kontakty

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Telefon:
+420 466 799 240

E-mail:
[email protected]
www.vcm.cz

Tipy na výlety

Kunětická hora
Slatiňany
Perníková chaloupka Ráby
Soubor lidových staveb Vysočina
Litice
Chrudim

Související články

reklama
reklama
reklama