reklama
 

Dušičky, jak se lidově říká svátku Památky zesnulých, se každoročně slaví 2. listopadu, den po Svátku všech svatých a dva dny po Halloweenu.

V tento podzimní den věřící i nevěřící pozůstalí vzpomínají na všechny zemřelé z kruhu rodiny, přátel a známých.

Úctu a vzpomínku jim prokazují cestou na hřbitov, očištěním hrobu, živými, nikoli umělými květinami (živé květiny symbolizují víru ve věčný život), věnci a aranžmá ze suchých květin. A zapálením svíčky, která mrtvé provází na jejich cestě. Věřící pronášejí modlitbu za spásu duší.

Památka zesnulých má starobylý a mystikou opředený původ. Už v 5. století před Kristem byly Dušičky podobně jako Halloween spjaty s keltskými oslavami slunovratu.

Vyjadřuje konec astronomického léta (období hojnosti a blahobytu) a začátkem zimy (zima byla považována za období nehostinného temna). Dušičky původně znamenaly den přesně v půli časové osy mezi rovnodenností a slunovratem.

Související články

reklama
reklama
reklama