reklama

Škodí inteligence? Za vysoké IQ se platí

Už nadprůměrné děti ve škole mívají potíže s okolím, a nemusí to být jen nešikovný brýlatý tlouštík. Prostě si s ostatními "nesedí", a tento problém přetrvává často i v dospělosti. Vadí vysoké IQ?

Foto: Isifa/Thinkstock

Už nadprůměrné děti ve škole mívají potíže s okolím, a nemusí to být jen nešikovný brýlatý tlouštík. Prostě si s ostatními "nesedí", a tento problém přetrvává často i v dospělosti. Vadí vysoké IQ?

Když miliardář Janeček s andělským úsměvem na tváři vysvětloval, že přece nemůže mít jen jednu ženu, lidé u televizí žasli. Tak neuvěřitelně inteligentní člověk, a přesto - nechybí mu v mozku "něco"?

Rozum nebo emoce?

To "něco" se může jmenovat emoční nebo sociální inteligence, a s výškou IQ nemá nic společného. Naopak se často stává, možná jako právě v tomto případě, že daní za mimořádné rozumové schopnosti je chybějící schopnost žít v normálních vztazích s okolím. Na druhé pak působí jako "z jiného světa", někdy doslova jako blázni.

Doporučujeme: Téma:  Inteligence

Inteligence tak není pouze jediná, existuje jí více druhů. Emoční inteligence umožňuje správně vnímat druhé lidi a schopnost vcítění, sociální inteligence je schopnost kladně působit na svoje okolí a dá  se naučit.

Inteligence se dále dělí dokonce na šest nebo sedm druhů, a v poslední době vědci uvažují i o zavedení osmého. Potěšit nás tak může, že vlastně nakonec každý můžeme v něčem vyniknout!

1. Logicko - matematická inteligence

Základní funkcí tohoto typu je chápání okolního prostředí jako světa čísel a znaků. Nad smyslově - pohybovou oblastí má převahu čistá abstrakce, logika a věda. Děti nadané tímto typem počítají aritmetické příklady rychle z hlavy, dávají otázky - Kde končí svět? Kdy začal čas? Rádi hrají logické hry, milují strategii a vymýšlejí různé experimenty.

2. Jazykově - verbální inteligence

Tento typ se vyznačuje hlavně jazykovým citem, jak pro mateřštinu, tak pro jiné jazyky. Je velmi důležitý především pro školu, kde tvoří až 80 % šance na úspěch. Zástupci této skupiny rádi čtou, píší a luští křížovky a hádanky. Není pro ně problémem používání fantazie pro vymýšlení různých příběhů.

3. Vizuálně prostorová inteligence

Jedná se o přesné vnímání vizuální stránky světa, a schopnost si pak tento vjem si kdykoliv vybavit i bez pomoci příslušného fyzického podnětu. Přesná prostorová představa je pro tyto lidi důležitější než psané slovo či vzorce. Při přemýšlení mají zrakové představy a snadno se orientují v mapách a schématech. Je u nich také časté denní snění. Spolu s jazykovou inteligencí tvoří důležitou složku inteligence určenou pro zapamatování a vnímání problémů. Bývá podstatou uměleckého nadání.

4. Tělesně - pohybová inteligence

Je schopností vysoce ovládat pohyby těla, tělo používat jako sebevyjádření, dokázat obratně ovládat předměty vyžadující cit. Tito lidé bývají nadaní sportovně a často i herecky. K životu potřebují neustálý pohyb a nevydrží v klidu.

5. Zvukově - hudební inteligence

Zahrnuje schopnost zvládnout intonaci, melodii, rytmus, tóny a skladbu. Dokáže vykompenzovat slabší jazykovou paměť přeložením řeči do rytmických vzorců. Působí na schopnost tvorby, vnímání a interpretace hudby. Hudba je u těchto lidí důležitou součástí jejich života a nezbytnou kulisou každodenních aktivit.

Náš tip: Nadané děti mohou mít ve škole velké problémy

Tato inteligence vychází z několika mozkových center - jedno reguluje hudební tvorbu, druhé interpretaci, třetí rozlišování melodií a tónin a čtvrté rytmus. Tento typ se projevuje se ze všech ostatních druhů inteligence nejdříve a je od nich nejvíce oddělen.

6. Vnitřní (intrapersonální) inteligence 

Představuje schopnost zkoumat a poznat vlastní já, své pocity, nutnost porovnávat tlak okolních lidí se svým rozhodujícím jednáním  S její pomocí se můžeme naučit, které situace nebo činnosti v nás vyvolávají určité emoce a co nás motivuje k určitému jednání. Vysoce rozvinutá vnitřní inteligence umožňuje zvládnout bolestivé emoce a rychle se vypořádat se stresem. Zároveň jsme díky ní schopni činit dlouhodobě výhodná rozhodnutí. Projevuje se vysokou nezávislostí, silnou vůlí, vyhraněnými názory a často i samotou

7. Společenská (interpersonální) inteligence

Umožňuje vycházet s ostatními díky tomu, že vnímá pocity jiných lidí, rozlišuje jejich nálady, temperament, cíle a záměry. Zahrnuje rozpoznávání cizích emocí, motivů a úmyslů, schopnost přizpůsobit se druhým a navést ostatní, aby se přizpůsobili nám. Ti, kdo ji mají, snadno "zapadnou" do každého kolektivu, umí získat druhé na svou stranu a přesvědčit je, aby uvěřili ve správnost jeho tvrzení. Takový člověk umí okouzlit a zároveň zmanipulovat své okolí. Lidé s tímto typem inteligence se často věnují politice, marketingu, právům, vztahům s veřejností, pedagogice, psychologii a sociální práci. 

Někdy uváděným osmým typem je přírodní inteligence, kerá označuje vztah k příridě a životnímu prostředí

Pomoc pro chytré děti

Někdy se ohledně inteligence zdá, že co příroda na jedné straně přidá, na druhé zase ubere. Nadání se může pojit s handicapem v jiné oblasti (např. dyslexie, lehká forma autismu apod.) a vyústit pak v šikanu. Mezi nevýhody ale může patřit právě to, že takový člověk uvažuje jinak než ostatní, a proto si s nimi nemusí vždy rozumět a může se cítit i velmi osamělý.

Těžké to mají zejména děti s vysokým IQ. Často se u svých vrstevníků, ale i učitelů setkávají s nepochopením. Jejich odlišné vzorce chování vyžadují specifický přístup, který ale stále leckteré školy nepodporují, ani včas neumí potřebu odhalit.

Miriam Janyšková, zakladatelka programu Charitky, je  přesvědčena o potřebě podpory: "Ve společnosti panuje mýtus, že mimořádná chytrost u dětí přece není něco, s čím by mělo být nějak specificky zacházeno nebo dokonce finančně podporováno. Podvědomě si hodně lidí myslí, že rozumově nadané děti jsou dětmi vzdělaných a bohatých rodičů a není třeba je jakkoli podporovat... že si přeci pomohou samy. To však mnohdy není jen takto černobílé". 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Kde v těle sídlí emoce? Budete se divit

Rakovinu plic odhalí dech už v počátcích

Mrtvice v Česku: Proč má horší následky než jinde?

"Jsem rád, že se toho Iveta nedožila." Seriál o Bartošové to od blízkých schytal | Video: Michaela Lišková
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama