reklama

Nadané děti mohou mít ve škole velké problémy

Poznání a využívání vlastního talentu je základem každé smysluplné práce. Poznáte ale u svých dětí, zda a jaké dispozice mají? A budete se s jejich nadáním umět vyrovnat?

Foto: Isifa/Thinkstock

Poznání a využívání vlastního talentu je základem každé smysluplné práce. Poznáte ale u svých dětí, zda a jaké dispozice mají? A budete se s jejich nadáním umět vyrovnat?

Není to úplně snadné: Talent nedokážou rozpoznat ani učitelé. Mají totiž tendenci považovat za nadané ty žáky, kteří jsou snaživí a bezproblémoví, takže se s nimi snadno pracuje. Jenže nadané dítě často klade nepříjemné a nevhodné otázky, má neobvyklé nápady, z nudy vyrušuje...

Doporučujeme: Jak odmalička rozvíjet dětskou inteligenci

A tak zatímco podle statistik chodí do základních škol přes 20 000 mimořádně nadaných žáků (2-3 % populace), pedagogové jich oficiálně registrují jen o něco víc než tisíc. Příležitost rozvíjet svůj talent tak dostane jen každé dvacáté nadané dítě. Je to vaše mezi nimi?

Jak poznáte nadprůměrné nadání

  • dítě je zvídavé, zajímá se o věci do hloubky, hledá si informace. Intenzivně se soustředí na věci, které ho zaujmou.
  • dítě má velmi dobrou paměť
  • dítě je tvořivé a originální, stále vymýšlí něco nového
  • dítě je samostatné (až samotářské)
  • dítě má sklony k perfekcionismu
  • dítě kamarádí spíše se staršími dětmi nebo s dospělými, s vrstevníky si moc nerozumí

Co je vlastně talent?

Nadání zahrnuje inteligenci a tvořivost. Inteligence znamená schopnost přizpůsobit se situaci. Tvořivost je umění pojmout informace novým způsobem a nalézat řešení problémů. V souvislosti s tím existuje více druhů nadání, které tyto vlastnosti různým způsobem kombinují. Jaké jsou druhy nadání?

Rozumové: Klíčem je míra inteligence, vyčíslitelná inteligenčním kvocientem (IQ). Specifickou formu představuje nadání matematické nebo jazykové.

Umělecké: Základem je velká tvořivost. Dítě bývá citlivé, má estetické cítění a velkou představivost. Toto nadání souvisí také s manuální zručností. Příkladem může být hudební sluch nebo výtvarný talent.

Pohybové: Váže se k vykonávání fyzické činnosti, klade důraz na koordinaci pohybu a fyzickou výkonnost. Specifickým pohybovým nadáním může být talent k míčovým hrám nebo atletice.

Praktické: Vymýšlí nová řešení neobvyklých situací, zahrnuje různou měrou inteligenci i tvořivost. Specifickou formou je talent pro manuální práce typický rozvinutou motorikou, pedagogické nadání, organizační talent či vůdcovské schopnosti.

Ne vždy je to radost

Nadání se může stát pro dítě zátěží stejně jako přínosem. Talentované děti bývají sebekritické a perfekcionistické. Vyhýbají se riskování. Jde jim všechno, takže se často těžko rozhodují pro jednu věc. Mají také tendenci ostatní vést, což jim může způsobovat problémy mezi vrstevníky, a odmítají se podrobovat autoritám.

Ve škole někdy nespolupracují nebo nadměrně protestují, jindy vůbec nevnímají, protože se pohybují ve svém imaginárním světě. Nadání může provázet také handicap v podobě dyslexie či dysgrafie nebo poruch pozornosti a učení.

Jak jednat s nadaným dítětem?

V první řadě zajděte do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka vyhodnotí vlohy dítěte za použití standardizovaných testů. Výsledkem bude oficiální zpráva (stejná jako třeba u dětí s dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou), na jejímž základě by škola měla vypracovat individuální vzdělávací plán nebo zařadit dítě do speciálních programů pro nadané.

zdroj: talentovani.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Mám úzkostlivé dítě, všeho se bojí: Co s tím?

Narodila se jako mořská panna, lékaři jí vrátili nohy

Jak jedl pračlověk? Vyzkoušejte recepty na pravěké menu

 

Girstlová: Mnoho rodičů udělalo z dětí manažery čehokoliv. Umět řemeslo je hodnota | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama