reklama

Co se může stát při narkóze?

Člověk leží v hlubokém bezvědomí, jako by byl mrtvý. Kdo ví, co se v něm děje, zatímco muži v pláštích a s maskami řežou, krájí, bodají a mučí jeho tělo. Operace s narkózou...

Foto: Profimedia

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

  • brnění, snížena citlivost v končetině nebo omezení pohybu mohou být důsledek polohy, ve které musíme ležet při operaci, a nemusí mít s anestezií nic společného
  • epidurální anestezie či analgézie může začít působit pomaleji - většinou nastupuje do 20 minut, ale někdy i déle. Výhodou je, že pomocí katétru zavedeného do páteřního kanálu můžeme její efekt prodloužit i na několik dní.

Člověk leží v hlubokém bezvědomí, jako by byl mrtvý.  Kdo ví, co se v něm děje, co vnímá, zatímco muži v pláštích a s maskami řežou, krájí, bodají a mučí jeho tělo. Operace s narkózou...

Operace nebo jakýkoli jiný výkon prováděný v anestézii (někdy nepřesně označované jako "narkóza") bývá pro pacienty často zdrojem obav. Strach je ale zbytečný. Představte si časy, kdy jediným způsobem umrtvení byl půllitr kořalky a roubík v ústech...

Máme se proč bát?

Na druhé straně - jde o vaše zdraví a vaši bezpečnost, takže je určitě na místě dostatečná obezřetnost a znalost vašich práv. "Jistě nelze rozsáhlou přípravu realizovat vždy - tam, kde se jedná o akutní výkon, není čas na prověřování kvalit personálu či nemocnice jako takové. Přesto byste měli vy, případně vaši blízcí dbát na to, abyste měli maximální možný pocit bezpečí," upozorňuje MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči, lékař pro intenzivní péči ve VFN.

Náměstek Polák přiznává, že jsou bohužel známy případy, kdy došlo k záměně pacienta při výkonu nebo k záměně strany či orgánu, na kterém se výkon provádí. K takovým případům dochází u nás i v zahraničí. Lze jim předejít jedině pečlivou přípravou ze strany zdravotníků a dostatečnou obezřetností samotného pacienta.

Jiná ledvina, jiný pacient

"Nebojte se zeptat operatéra či ošetřujícího lékaře, jak je v dané nemocnici zajištěna prevence tzv. stranové záměny. Obvykle se to děje tak, že se v případě, že by k záměně stran mohlo dojít (např. u párových orgánů jako jsou ledviny, či při operacích na končetinách), místo výkonu na kůži jasně označí," připomíná doktor Polák.

V době, kdy jste utlumeni celkovou anestézií nebo přípravnou medikací (tzv. premedikace), je zvýšené riziko, že si vás personál může splést s jiným pacientem. Zeptejte se proto ošetřujícího lékaře, případně sestry, jak se pacienti pro výkony v celkové anestézii označují. Nejvhodnější je používání identifikačních plastových náramků. Opět platí - bezpečnost především!

Promluvte si s lékaři

Před každým výkonem by s vámi měl promluvit lékař, který jej bude provádět. Nenechte se zastrašit odbornou terminologií a požádejte lékaře, aby vám vše vysvětlil srozumitelně a česky. Lékař je povinen odpovědět na vaše dotazy! Pokud na váš dotaz reaguje nevhodně, je to možný signál toho, že se nejedná o dobrého odborníka.

Nezapomeňte, že obezita a kouření jsou při operaci významné rizikové faktory. Odklad déle plánované operace sice není nic příjemného, ale snížení hrozby komplikací stojí za to. Například silně obézním lidem, kteří mají podstoupit operaci kolen, lékař jistě doporučí, aby alespoň část nadbytečných kil shodili.

Podle povahy operace a její bolestivosti je volen nejen způsob anestezie, ale i její hloubka. Při dobře vedené anestezii je tělo vlivem léků v jakémsi útlumu. Přirovnání ke spánku není sice přesné, ale jistá podobnost zde přeci jen existuje.

Abychom necítili bolest

Anestézie se obecně podává dvěma hlavními způsoby. Prvním typem je anestezie celková, kdy vás lékař tzv. "uspí". Přitom obvykle zavede do vašich dýchacích cest rourku, která udržuje průchodnost dýchacích cest a brání vdechnutí cizího tělesa, slin atd.

Druhým typem je anestézie svodná - podáním léku do oblasti páteřního kanálu se znecitliví daná část těla, pacient je většinou během výkonu vzhůru nebo jen lehce pospává. Příkladem je např. epidurální analgezie na porodním sále.

Obě varianty mají své výhody i nevýhody a ne u všech výkonů je možný výběr. Nicméně anesteziolog by vám vždy měl odpovědět na otázku, které varianty anestézie jsou možné a je-li to z odborného hlediska možné, vyhovět vašemu přání. Celková anestezie nebo chcete-li laicky "narkóza" není rizikovější než ostatní typy anestezií. Riziko nějakých zdravotních komplikací je u anestezie vždy, ale při spolupráci s dobrým lékařem ho lze minimalizovat.

O obou těchto pohovorech se sepisuje formulář - informovaný souhlas. 

Vše, co chcete vědět

Na závěr jsme se zeptali MUDr. Ferdinanda Poláka na pár otázek, které nás pacienty zajímají nejčastěji:

Co má člověk dělat, když je z operace nervózní? Existuje nějaká medikace cílená na tento problém?

Především doporučuji důvěřovat lékařům a nestresovat se zbytečně. Někdy je vhodné si večer před operací a/nebo až ráno před výkonem vzít tabletku léku na uklidnění. Ale nikdy ji neberte sami, poraďte se vždy s anesteziologem.

Proč se nemůže před anestezií jíst/pít?

To je zcela zásadní pravidlo. Především při celkové anestezii, kdy má pacient vyřazené obrané reflexy, by hrozilo velké nebezpečí zvracení a vdechnutí zvratků. Následky by mohly být tragické. U svodné anestezie je sice toto riziko výrazně nižší, ale i zde na tomto pravidle trváme. Nikdy totiž není jisté, zda z nějakého důvodu nebude třeba pacienta nakonec přeci jen uspat.

Má vliv na anestezii užívání některých léků nebo třeba nízký/vysoký tlak?

Ano, s vlivem různých léků i celkového tělesného stavu je třeba počítat. Anesteziolog proto před zahájením podávání anestezie musí dobře znát Váš zdravotní stav i všechny léky, které užíváte.

Jak dlouho trvá, než anestezie z těla vyprchá? Má nějaké vedlejší účinky?

To je velmi individuální. Po krátké celkové anestezii prováděné např. k elektrické kardioverzi je probuzení záležitostí několika minut. Efekt epidurální anestezie naopak přetrvává několik hodin. Některé méně významné účinky mohou dokonce přetrvávat i déle. Pokud jde o vedlejší účinky, tak stejně jako u jakéhokoliv léku, i u anestetik se některé nežádoucí účinky mohou vyskytnout, ale vždy záleží na konkrétním léku. Jedním z časných nežádoucích účinků je pooperační/poanestetická nevolnost či zvracení.

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama