reklama

Kupte si doktora! Jak funguje kontroverzní novinka?

Zdravotnická reforma přináší do českého zdravotnictví řadu novinek. Jednou z těch hojně diskutovaných je možnost si od 1. června připlatit za výběr specialisty, který nás bude operovat nebo vyšetřovat. Je to dobře nebo špatně?

Foto: Profimedia.cz

18 položek nadstandardu

  • Očkování: proti tetanu, sezónní chřipce, pneumokokovým nákazám, tuberkulóze, rakovině děložního čípku, vzteklině
  • Sádry: fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí), cirkulární sádrový obvaz (prsty, ruka, předloktí), fixační sádrová dlaha (celé horní končetiny), cirkulární sádrový obvaz (celá horní končetina), fixační sádrová dlaha (noha, bérec), cirkulární sádrový obvaz (noha, bérec), fixační sádrová dlaha celé dolní končetiny, cirkulární sádrový obvaz na dolní končetině, fixace zlomeniny klíčku delbetovými kruhy 
  • Čočky: nitrooční čočky (vyrobené z tvrdého plastu, měkké)

Zdravotnická reforma přináší do stávajícího systému českého zdravotnictví řadu novinek. Jednou z těch hojně diskutovaných je možnost si od 1. června připlatit za výběr specialisty, který nás bude operovat nebo vyšetřovat.

Nadstandardní služba, kdy si pacienti budou moci připlatit za konkrétního lékaře, je součástí reformy ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Návrh vyšel od odborných lékařských společností.

Všichni jsou spokojení

Myšlenka příplatku za konkrétního chirurga vychází ze zahraniční praxe, kde například profesor či lékař na pozici šéflékaře či primáře má i vyhrazený prostor na tzv. "privátní" operace. Tím jsou myšlena jak lůžka k dispozici, tak i předem daný čas na operačním sále, a je domluven i systém plateb mzdy zaměstnancům za tyto pacienty.

"Je třeba zdůraznit, že se jedná vždy jen o plánované zákroky. Nemocnice je spokojena, protože nepřichází o pacienty, kteří by jinak odešli do privátního sektoru, spokojen je i personál a především je spokojen pacient. Operace v privátním režimu mají i svůj vlastní pořadník, takže odpadá případná spekulace na téma předbíhání v pořadí. To, že tento systém může fungovat dlouhá léta ke spokojenosti všech zainteresovaných stran, dokazuje například praxe v sousedním Rakousku a Německu," říká na toto téma respektovaný oční lékař MUDr. Petr Novák, primář očního oddělení Nemocnice Na Homolce.

U nás je to jinak...

V České republice ovšem se zavedením oficiálních "ceníků", od kterých si ministerstvo zdravotnictví slibuje především omezení korupce, většina nemocnic váhá. Podle Nováka je tato forma nadstandardu zatím doprovázena mnoha nejasnostmi:

"Jako zásadní vidím konflikt v tom, že na stejném pracovišti má lékař pracovat v režimu "zdarma" a "za příplatek". Chirurg se zdokonaluje praxí a každodenním tréninkem. Nemůže operovat jen komerční pacienty, důležité jsou pro něj komplikované případy, se kterými se setkává v běžném provozu. Proto je třeba stanovit pevná pravidla tohoto souběhu praxí."

Příliš mnoho otazníků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo horní hranice plateb, které musí nemocnice dodržovat - maximálně 15 000 Kč za operaci provedenou primářem či přednostou a 5 000 Kč, pokud ji provede jiný vybraný lékař. Oproti tomu využití takto získaných peněz od pacientů není nijak limitováno.

Otázkou však zůstává např. právní vztah mezi pacientem a lékařem, kterého si zaplatí, eliminace rizika znevýhodnění neplatících pacientů na úkor platících, zajištění dalších členů týmu, kteří se na "placené" operaci spolu s lékařem podílí apod.

"Konkrétně na našem očním oddělení je situace taková, že zde operují tři chirurgové a pacienti se objednávají jmenovitě ke svému budoucímu operatérovi již na vstupní vyšetření. Na základě doporučení svého lékaře, známých či informací z médií," vysvětluje primář Novák.

Zkušenosti z Homolky

K dispozici jsou i tři objednávací kalendáře s rozdílnou čekací dobou. Výhodou je bezesporu fakt, že od prvního okamžiku se může pacient rozhodnout bez jakéhokoliv příplatku, kým chce být operován. V případě, že má zájem o konkrétního chirurga, musí akceptovat jeho nejbližší volný termín. Je-li pro něj nejdůležitější časový faktor, objedná se na nejbližší volný termín, který je k dispozici, k chirurgovi, který je první volný.

"Je třeba zdůraznit, že operace katarakty (šedého zákalu) je operací neurgentní, kterou je možno i dlouhodobě naplánovat. Tato zavedená praxe byla doposud bezkonfliktní a nebyl důvod ji měnit. Čekací doby se lehce protáhly, protože se zvýšil zájem pacientů. Jedním z důvodů může být fakt, že Na Homolce i v tzv. "základní variantě" zákroku, tj. bez příplatku, jsou používány ty nejkvalitnější nitrooční implantáty,"  připomíná MUDr. Novák.

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama