reklama

Blesk je nebezpečný! Chraňte se!

Taky jste žili v domnění, že blesk zabíjí už jen ve starých knihách nebo exotických destinacích?  Sobotní případ 13letého chlapce ze Semilska nás vyvádí z omylu. Bouřky mohou být skutečně nebezpečné a právě teď řádí nad celou republikou!

Foto: Reuters

Taky jste žili v domnění, že blesk zabíjí už jen ve starých knihách nebo exotických destinacích?  Sobotní případ 13letého chlapce ze Semilska nás vyvádí z omylu. Bouřky mohou být skutečně nebezpečné a právě teď řádí nad celou republikou!

Chlapec přežil jen zázrakem, ale má popáleniny na třetině těla. Někdy také zásah blesku způsobí srdeční arytmii, a často po něm zůstanou  následky na celý život. Přinejmenším v psychické oblasti.

K tragédii v Českém ráji vydala agentura ČTK přehled podobných událostí za posledních 10 let. Vyplývá  z něj, že každoročně dojde minimálně k jednomu zásahu člověka bleskem - a téměř každý druhý z nich končí smrtí...

Nemusíme hned zapalovat hromničnou svíčku, ale pár starých osvědčených rad nejspíš nebude marné připomenout.

Ampéry a žár

Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj, doprovázený světelnými a zvukovými efekty. Zvukový doprovod blesku nazýváme hrom a je pro člověka neškodný, i když dokáže pořádně vyděsit s způsobit např. dočasné ohluchnutí. Při každé bouřce udeří desítky až stovky blesků. Napětí  se přitom pohybuje v rozmezí 10 a 50 voltů. Jeho úderem vzniká proud o velikosti až 50 000 ampérů. Teplota se vyšplhá až na neuvěřitelných 30 000 stupňů Celsia.

Není divu, že takový žár dokáže člověka sežehnout nejen na povrchu, ale může spálit velké části těla nebo doslova celé tělo.

  • Jeho následky se vlastně podobají  zásahu elektrickým proudem, takže v nebezpečí je především srdce. Přeměnou  elektrické energie na teplo dojde k poškození tkání teplem, a průchod elektrického proudu má vliv na fungování bunečných membrán.
  • Zásah se projeví velmi zrychleným nebo naopak zpomaleným pulsem či nepravidelným pulsem. Na dýchání se projeví křeč dýchacích svalů vyvolaná průchodem elektrického proudu přes hrudník, nebo zástava dechu po zástavě oběhu.
  • Poškozen může být často i mozek. Poškození se projeví různým stupněm bezvědomí, křečemi, hluchotou, slepotou, poruchami hybnosti nebo čití.
  • Poškození kostí nebo svalů je zpravidla způsobeno svalovým stahem při průchodu elektrickým proudem. Mohou se vyskytnout zlomeniny, poškození svalů, šlach, kloubů.

Pokud dojde k zásah, co nejdříve začneme s oživováním (masáž srdce - stlačování hrudníku) a okamžitě také voláme 158.

Dolů a na placato

Největšímu riziku jsme vystaveni na vrcholcích kopců a hor, na místech ve výšce a v otevřeném prostoru. Proto nezapomínejme  na babiččiny rady, že před bouřkou se máme schovat!

V otevřeném terénu je nutné vyhledat nejbližší prohlubeň a rychle se do ní přesunout.  Úkrýt nám poskytnou chráněné prostory (domy, autobusy, vlaky, auta) nebo v chráněné zóně o poloměru výšky vysokých předmětů s hromosvodem.   Na horách se snažme co nejrychleji opustit hřebeny a vrcholky a dostat se co nejníže. Vyhněte se však vodním plochám.

Gumáky nás nespasí

Stromy nebo jiné vyvýšené předměty, které nemají hromosvod (skalní převisy, apod.) jsou naopak nebezpečné! Natož stát t v blízkosti sloupů nebo elektrického vedení.  Nepohybujte se  ani s většími kovovými předměty, které vás převyšují - působí totiž jako hromosvod, a ten, jak známo, blesky přitahuje.

Nespoléhejte na pláštěnky, folie ani gumové holínky - proti blesku nechrání a neuzemňují, při přímém zásahu jsou takřka na nic. Podle japonských odborníků na blesky většinou nepomáhá ani svinutí do klubíčka nebo přidřepnutí.

Nestůjte u oken!

Blesk svým elektrickým výbojem může člověka zasáhnout buď přímo nebo přeskočením výboje mezi člověkem a okolím, např. skálou, stromem nebo stavením.  Šíří se cestou nejmenšího odporu, člověk proto nesmí vytvářet zkratové můstky tím, že bude např. stát ve dveřích, v blízkosti okna nebo u vchodu do jeskyně

Uvnitř domu bychom za bouřky neměli používat žádný elektrospotřebič, mýt si ruce vodou pod vodovodem ani se sprchovat. Zkrátka nebýt vůbec ve styku s vodou. neměli bychom ani elefonovat pevnou linkou nebo pracovat s počítačem.

A pokud budete chít vyrazit, počkejte, dokud se bouře nevzdálí  minimálně 10 km. To zjistíme tak, že napočítáme od blesknutí po úder hromu aspoň do třiceti.

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama