reklama

Prázdniny jsou obdobím, kdy nevyučuje škola a v případě některých svátků, které můžeme také za prázdniny označit, jsou uzavřeny další významné instituce.

Tradice volných dnů mají zjevně svůj původ ve starých náboženských tradicích, kdy byla zakázána světská činnost a člověk se měl věnovat pouze duchovnímu životu - nám jsou samozřejmě nejvíce známy židovský sabat a křesťanská neděle. V angličtině, například, výraz holiday dosud odkazuje k tradici "svatých/posvátných dnů" a označuje tak školní prázdniny i svátky. Oproti tomu český výraz především zdůrazňuje, že se jedná o "prázdný čas".

Prázdninami tedy většinou myslíme dvouměsíční období od 1. července do 31. srpna, kdy mají volno školou povinní žáci (ti vysokoškolští až do 30.září) a tudíž i jejich učitelé. Až do změny nařízené Josefem II. ovšem tyto hlavní prázdniny zahrnovaly dva následující měsíce, tj. září a říjen. Samozřejmě po světě je termín hlavních prázdnin různý. Kromě nich existují ještě oficiálně pololetní, jarní, velikonoční a vánoční prázdniny, ty jsou ovšem nanejvýš týden dlouhé. Za prázdniny se též označují výjimečné stavy nastalé díky momentální nouzi - jako např. "uhelné" nebo "chřipkové" prázdniny.

Související články

reklama
reklama
reklama