reklama
  • Wiki
  • Pohádky o zvířatech

Zvířata se v pohádkách (bajkách, mýtech) vyskytují velmi často. Nejčastěji se vyskytují psi, kočky, hospodářská zvířata, lesní zvěř, ryby, ptáci, hadi i hmyz. Malé děti mají pohádky o zvířatech nejraději, protože jim nejlépe rozumějí. Zvířata mají v pohádkách často lidské vlastnosti, vystupují vlastně jako symboly lidských ctností a nectností. Příběhy se zvířaty jsou nejhlubší a nejstarší formou vyprávění. Zvířata jsou průvodci a pomocníky hlavního hrdiny nebo je hrdina do zvířete zaklet, některá zvířata mohou vystupovat jako škůdci.

Zakletí do zvířete

V celé řadě pohádek je některá z postav do zvířete zakleta. Důvod začarování může být různý – může to být trest za špatný skutek, nebo může jít o zlý čin záporné postavy. Ze zakletí musí hrdinu někdo vysvobodit, nejčastěji tím, že se do něj zamiluje i ve zvířecí podobě (Kráska a zvíře, Žabí princ, Žabka carevna, Ježek). V některých pohádkách musí naopak hrdina zvíře-přítele zabít, aby bylo zrušeno zakletí (Princ Bajaja). Zakletí bývá zápletkou děje, vyvrcholením pak vysvobození.

Zvíře jako pomocník nebo nepřítel

Často vystupují zvířata jako pomocníci hrdiny. V některých pohádkách jim na své cestě pomůže, když jsou v ohrožení, a zvířata mu pak pomohou se splněním úkolů. Třeba ve Zlatovlásce zachrání Jiřík ptáky, mravence a rybu a oni mu pak pomohou se splněním přání Zlatovlásky – sbíráním perel z náhrdelníku, hledáním prstenu na dně jezera, přinesením živé a mrtvé vody. Zvířata mohou mít nadpřirozené schopnosti, vědomosti a schopnosti, mohou mluvit lidskou řečí, např. kůň Zlatohřívák, liška Ryška a pták Ohnivák. Zvíře může také splnit tři přání, nejčastěji zlatá rybka.

Zvířata hrdiny také doprovází, jsou jimi vlastněna, patří k sociálnímu statusu. Princ přijede na silném bílém koni, naopak nesympatický hrdina se kodrcá na staré herce, oslu, kozlovi nebo dokonce se spřežením prasat. Čarodějnice mívá černého kocoura. Barva hraje také důležitou roli, bílá zvířata mají kladní hrdinové, černá záporné postavy, zvláštní jsou zvířata zlatá (kůň Zlatohřívák, slepice snáší zlatá vejce), která symbolizují bohatství. K některým pohádkovým postavám patří části zvířat, k čertům kopyta, rohy a ocas, k andělům a vílám křídla.

Zlá zvířata hrdinovi škodí a ohrožují jeho život nebo životy dalších lidí. V pohádce jde o vítězství dobra nad zlem, v tomto případě o přemožení zvířete-nepřítele. Nebezpečná jsou zvířata bájná, jako jsou draci nebo stvůry, ta musejí být zlikvidována zabitím, useknutím hlav apod. Dalším nebezpečným zvířetem, které skutečně v minulosti ohrožovalo lidi, je vlk. V mnoha pohádkách stačí, když je vlk přelstěn (O neposlušných kůzlátkách). Nejznámější pohádkou o vlkovi je Červená karkulka, kde se vlk sám nakonec utopí ve studni.

Symbolika některých zvířat

Zvířata také v pohádkách a bajkách symbolizují určité lidské vlastnosti, které si ve spojení s konkrétním tvorem hned vybavíme. Prasata jsou špinavá, včelky pilné, lišky prohnané atd.
Pes je pozitivní zvířecí postavou, je to věrný přítel, ochránce, průvodce člověka.
Myš je znepokojivé zvíře, jako neodbytné myšlenky, které člověka hryžou. Zvířata, která žijí v dírách za zdmi nebo v zemi.

Laň (jelen)může mít v pohádce různé úkoly, někdy je to postava pozitivní (jelen Zlaté parohy v pohádce o Smolíčkovi), jindy ukáže hrdinovi cestu, v některých příbězích ale vláká do močálu nebo propasti.
Prase symbolizuje něco nízkého, primitivního, čím lidé opovrhují, např. v pohádce Pasáček vepřů.
Pták často symbolizuje duši zemřelého (holubice), hrdina může být zaklet do dravce (sokola) nebo se do něj může převtělovat zlý čaroděj, jiní ptáci pomáhají hrdinovi splnit úkol.
Had je obávaným a tajemným pohádkovým zvířetem. Ve známé pohádce spálí hrdinka hadímu králi jeho kůži a pak ho musí hledat.

Hmyz vystupuje často v roli pomocníka. Muška pomůže určit Zlatovlásku, mravenci sesbírají perly z náhrdelníku. Hmyz může dát hrdinovi dobrou radu.
Netopýr je symbol temnoty, bývá spojován s temnými mocnostmi, slouží zlým postavám.
Žába je symbolem ženství, v pohádkách bývá nejčastěji zakletou princeznou (může být ale i princem).

Moderní autorské pohádky o zvířatech

Zvířátka jako své hrdiny si často vybírají i moderní spisovatelé. Zvířátka se chovají jako děti, proto jsou jim blízká a nenásilně tak přijímají výchovné rady, které jsou v pohádce udělovány zvířátkům nebo vyplynou z jejich chování. Mezi nejoblíbenější patří pohádky O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, Dášeňka od jeho bratra Karla, Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře nebo kocour Mikeš Josefa Lady.

Související články

reklama
reklama
reklama