reklama
  • Wiki
  • Pohádka o Smolíčkovi

Pohádka o Smolíčkovi a o jelenovi se zlatými parohy patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám pro nejmenší děti. Pohádka je krátká a dá se dobře zdramatizovat. Je v ní také obsažen výrazný výchovný moment, jak se vyplatí poslouchat rodiče a nenechat se oklamat cizími lidmi.

Děj pohádky

Smolíček je malý chlapeček, kterého vychovává jelen se zlatými parohy. Každý den odchází jelen na pastvu a Smolíčka varuje, aby nikomu neotvíral. Jednoho dne přišly k chaloupce jezinky a přemlouvaly Smolíčka, ať je pustí dovnitř. Smolíček je poprvé nepustil, podruhé ho zvědavost přemohla a jezinkám otevřel. Ty ho popadly a unášely z chaloupky pryč. Jelen se pásl nedaleko, slyšel nářek a Smolíčka zachránil. Potřetí se Smolíček opět nechal přemluvit, jezinky ho odnesly až k sobě, kde ho chtěly vykrmit a sníst. Jelen se pásl daleko a Smolíčka neslyšel. Když byl chlapec pěkně tlustý, jezinky ho svlékly a nesly do pece. Až v té chvíli uslyšel jelen zoufalý nářek a Smolíčka zachránil.

Božena Němcová: O Smolíčkovi

Sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová zapsala příběh o Smolíčkovi jako „pohádku z okolí domažlického, již obyčejně matky neb chůvy dětem povídají“. Najdeme ji v knize Národní báchorky a pověsti (svazek 1), vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956. Pohádky Boženy Němcové jsou k dispozici také online na stránkách Městské knihovny v Praze, stejně jako další díla Boženy Němcové.
„Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu, a vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. Smolíček vždy měl zavříno, a dlouho nikdo na dvéře nezaklepal. Jednoho dne ale kdosi na dvéře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvaly se zvenčí líbezné hlásky:
Smolíčku, pacholíčku,
otevři nám tvou sedničku,
jen dva prstéčky tam strčíme,
jen co se ohřejeme,
hned zas půjdeme. …“
František Hrubín: Smolíček a Jeskyňky
František Hrubín známé české pohádky přebásnil a uspořádal do půvabné knížky Dvakrát sedm pohádek, která vyšla v nakladatelství Albatros v roce 1965. V hravých a dobře zapamatovatelných verších se děti seznámí s Červenou karkulkou, Budulínkem, Otesánkem, Palečkem i Smolíčkem, ochutnají Perníkovou chaloupku, Dědečkův koblížek i Velkou řepu, proběhnou se s kuřátkem v obilí a se zvířátky v začarovaném lese.
Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
„Ťuk, ťuk, ťuky Smolíčku, otevři nám světničku!”
„Jeskyňky jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.”
„A co snídal Smolíčku?”
„Snídal čerstvou travičku.”
„A co ještě?”
„Vodu z deště.”“
„A co víc?”
„Pak už nic.”
„To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.”
„Kampak byste chodily? Sluníčko si popílí
a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese.”
Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
Jeskyňky jdou v dešti dál.
Smolíček se jenom smál.

Pavel Šrut: Smolíček pacholíček

Ve výpravné publikaci Velká kniha českých pohádek (Reader´s Digest Výběr 2003) převyprávěl české pohádky krásným současným jazykem básník Pavel Šrut. Nechybí ani pohádka o Smolíčkovi.
„Smolíček neměl mámu, neměl tátu, nikdo z lidí ho náručí nepochoval a na klíně nepohoupal. Malého pacholíčka našel v lese hodný jelen se zlatým parožím a dobře se o něho staral. Žili spolu v chaloupce pod lesem a jelen hošíka na paroží pohoupal, na hřbetě povozil, jídlo domů přinesl a k spánku ho uložil.“

Práce s pohádkou v MŠ

Pohádka přináší spoustu možností, jak s ní pracovat v mateřské školce nebo doma. Dramatizace je výborným prostředkem, jak u dětí rozvíjet fantazii, představivost, samostatné uvažování, spolupráci s učitelkou i mezi sebou. Celou řadou her můžeme rozvíjet různé stránky dětské osobnosti.
Po přečtení pohádky je vhodné zjistit, zda dítě textu porozumělo. Mělo by umět pohádku převyprávět a pak odpovědět na otázky: Jaký byl jelen? Co jelen Smolíčkovi nakázal? Jaké byly jeskyňky? Co chtěly? Proč Smolíček jeskyňkám otevřel? Tento příběh poskytuje výbornou možnost upozornit dítě, že je nebezpečné důvěřovat cizím lidem. Rodiče mohou spolu s dítětem vymýšlet jiný konec příběhu, pokud by jelen Smolíčka nezachránil, nebo pokud by Smolíček neotevřel. Společně zapřemýšlet, jestli se v okolí dítěte nebo v jeho životě může stát něco podobného, jako v příběhu o Smolíčkovi.

Související články

reklama
reklama
reklama