reklama
  • Wiki
  • Plesová sezóna

Plesová sezona souvisí se starým lidovým zvykem masopustního veselí.
Školy, města i celé země mají vždy na počátku roku (v lednu a únoru) období, kdy nabízejí příležitost zatančit si a objevit se na veřejnosti v oslnivých róbách či tradičně elegantních oblecích.
Zejména během ledna, se probouzí různé instituce s pozvánkami na reprezentační plesy a taneční zábavy, můžeme s nimi setkat ovšem i v měsíci únoru a na počátku března. Na ples se lze vypravit v každém městě.
K radovánkám na tanečním parketu zvou také střední školy, které se tak loučí se svými mturanty. V Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Zlínu a dalších městech se setkáváme i s plesy vysokoškoláků. Příležitost prezentovat své aktivity využívají i obce pořádáním vlastních veselic ve formě plesu, jsou i plesy různých politických stran, korporací, podniků či méně formálních sdružení.
Jedním nejvýznamnějších plesů u nás je Ples v opeře, který se koná ve Státní opeře v Praze. Bývá většinou v únoru (v roce 2012 25. února). Záštitu nad ním přebírá primátor hlavního města Prahy a je spojen s dobročinnými akcemi. Ples je jistě zajímavá společenská akce, která dává možnost "předvést se", ukázat svoji krásu přirozenou i tu založenou na práci kadeřníka, kosmetiků a krejčích.
Na plesu je možné utužit stávající společenské vztahy, dojednat obchod, je možné se tady i seznámit a vykročit tak na cestu vztahu podle individuálních představ. Plesy mají v českých zemích dlouhou tradici, zvláště v období národního obrození získaly "punc" národnostní činnosti a z toho důvodu byly populární. Tradice plesů byla převzata společností první republiky i dalších údobí. Pokračuje rovněž dnes a určitě se zachová pro příští generace.

Související články

reklama
reklama
reklama