reklama
 

Proč se ženy učí cizí jazyky lépe než muži? Víme to!

Ze zkušeností lektorů, jazykových škol, ale i samotných studentů vyplývá, že ženy dosahují při učení cizích jazyků mnohem lepší výsledky. Jak je to možné?

Foto: Isifa/Thinkstock

Ze zkušeností lektorů, jazykových škol, ale i samotných studentů vyplývá, že ženy dosahují při učení cizích jazyků mnohem lepší výsledky. To nás sice těší, ale přesto nás zajímalo, jak je to tedy možné. Zapátrali jsme a přinášíme výsledek...

Ukázalo se, že faktorů, které lepší schopnost učení cizích jazyků zapřičiňují a vysvětlují, je celá řada. Prvním z nich je fakt, že ženy prostě víc mluví. Často je jim to vyčítáno, ale přitom tím vlastně samy sobě pomáhají.

Ženy jsou komunikativnější

Říká se, že průměrná žena potřebuje na den 20 tisíc slov, aby se vypovídala, zatímco průměrný muž si vystačí se sedmi tisíci. Je potom logické, že ženy si často vybírají povolání, při kterých se hodně mluví. Typickými povoláními jsou pro ně v tomto ohledu terapeutka, sociální pracovnice, personalistka, pracovnice call-centra či učitelka.

Komunikace obou pohlaví se ale neliší pouze kvantitou. Přibližně od jedenácti let vykazují dívky také lepší komunikační dovednosti - mají větší slovní zásobu, jsou lepší ve čtení i psaní, ve vyprávění příběhů i v plynulosti projevu. Oproti tomu chlapci potřebují výrazně častěji pomoc logopeda či doučování ve čtení, v dospělosti trpí desetkrát častěji dyslexií a třikrát častěji zadrhávají.

Mozek: Menší neznamená horší

Odlišné komunikační schopnosti podle biologických výzkumů pramení z odlišné stavby a fungování ženského a mužského mozku. Ženy mají sice nepatrně menší mozek než muži, jejich centrum řeči je ale proporcionálně větší a kromě velkého centra umístěného v přední části levé hemisféry mají ještě menší centrum řeči v pravé hemisféře. Ženy tedy při komunikaci zapojují obě mozkové hemisféry, mezi kterými mají oproti mužům více nervových spojů, díky čemuž je jejich řeč plynulejší a dokonalejší. 

Různě probíhá i samotné zpracování jazykových informací. U žen putují rovnou do oblasti centra řeči a abstraktního myšlení. Mužský mozek je ale zpracovává pomaleji, na druhou stranu u toho více zapojuje jednotlivá smyslová centra, a to podle toho, zda jsou jazykové informace spojeny se zrakovými či sluchovými vjemy.

Rozhodlo se už v pravěku

Za odlišný vývoj mozku mužů a žen vlastně může původní rozdělení úkonů, které muži a ženy zastávali v pravěku. Muži se soustředili na lov potravy, při čemž museli být většinou potichu, aby kořist nevyplašili. Verbálně mezi sebou komunikovali pouze v případě, že potřebovali vyřešit problém či něco jasně vysvětlit. Ženy byly ochránkyně domova, které zůstávaly v jeskyni, kde se soustředily na přípravu potravy a péči o děti, případně se společně vydávaly do blízkého okolí na sběr plodů.

Čtěte také: Naučte se cizí jazyk: 4 tipy od českých celebrit

Aby měly přehled o svém okolí a včas zabránily případnému nebezpečí, musely se sblížit a spolupracovat s ostatními ženami. Měly tedy ke komunikaci zcela odlišný důvod než muži - hovořily, aby se sbližovaly. Tento životní úděl významně ovlivnil rozvoj jejich mozku, jehož výsledkem jsou lepší komunikační dovednosti, ale také lepší periferní vidění, schopnost dělat víc věcí najednou či větší vnímavost vůči citům druhých.

Ženy mají větší motivaci

To, že ženy při studiu cizích jazyků dosahují lepších výsledků, je ale ovlivněno i dalšími aspekty. Především mají ženy k jazykovému vzdělávání pozitivnější přístup a jsou pro něj také více motivované. "Ženy se chtějí vzdělávat, aby se cítily jisté a sebevědomé. Nechtějí se stydět hovořit cizím jazykem a vyhýbat se situacím, kde se cizí jazyk používá. Pokud umí cizí jazyk, cítí, že budou úspěšnější a budou mít v životě víc příležitostí," vysvětluje Andrea Vojáčková, obchodní ředitelka jazykové agentury Skřivánek. 

Proto také více dívek a žen navštěvuje volitelné hodiny jazyků na základní a střední škole, studuje filologické obory či absolvuje kurzy jazykových škol. "Ženy tvoří například až 60 procent studentů našich kurzů pro veřejnost. Zároveň jsou to často právě ony, kdo přiměje muže, aby se také pustili do studia jazyků," dodává Vojáčková. 

Ženy jsou také výrazně disciplinovanější v plnění domácích úkolů a přípravě na testy a zkoušky. Zajímavé je, že na rozdíl od mužů nevnímají cizí jazyk pouze jako instrument dorozumívání, ale spojují ho s příslušným národem, jeho kulturou a reáliemi, k nimž mají často silný emocionální vztah.

Zdroj: skrivanek.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

5 rad, jak okouzlit tchyni i šéfa

Jste single? Nenechte se v práci šikanovat

Nejčastější sexuální problém: Trpí pětina mužů

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama