reklama

Zřícenina hradu Týřov (německy Angerbach) se nachází západně od Prahy na svahu nad Úpořským potokem nad soutokem Úpořského potoka a řeky Berounky na území Národní přírodní rezervace Týřov v kraji kdysi nazývaném Přemyslovský hvozd, kde si čeští králové stavěli své hrady. Toto území patří do okresu Rakovník ve Středočeském kraji. Jednalo se o zcela jedinečnou stavbu na českém území – kastel francouzského typu s mnoha obrannými věžemi. Cesta ke zřícenině vede sice po značené turistické trase, ale je vhodná pouze pro fyzicky zdatnější jedince.

Historie

Magické místo u řeky Mže (Berounky) bylo osídleno dávno před založením hradu. Stávalo tu také hradiště nazývané Tátovská hora. Hrad Týřov zde nechal postavit český král Václav I., aby si mohl užívat samoty, kterou tolik miloval. Stavba byla v Čechách unikátní, velmi výrazně předběhla dobu. První zmínky pocházejí ze 40. let 13. století, kdy nechal král na hradě uvěznit svého syna Přemysla (pozdějšího krále Přemysla Otakara II.). Za vlády Jana Lucemburského byl Týřov zastaven Vilémovi z Valdeka. Karel IV. ho po svém příchodu do Čech vykoupil a zapsal do svého zákoníku Majestas Carolina jako nezcizitelný. Díky své architektuře byl hrad nedobytný a ani husitské války ho nepoznamenaly. Tehdy byl v držení Aleše Holického ze Šternberka, který byl přívržencem krále Zikmunda. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad byl zástavním držitelem Jošt z Ensidle a dál jeho potomci. Vzhledem k jejich způsobu života a hospodaření začal význam hradu upadat. Naposledy byl opravován na počátku 16. století a pak už jenom chátral. V roce 1575 byl zaznamenán jako pustý.

Císař Rudolf II. jej pak připojil ke Křivoklátu, s nímž byl potom r. 1685 prodán Valdštejnům. V 19. století ho na svých cestách po hradech navštívil K. H. Mácha, zapsal si ho na svůj seznam navštívených hradů a zhotovil jeho kresbu. Až v letech 1973 a 1976-84 zde byl prováděn na hradě archeologický výzkum, který přinesl mnoho zajímavých informací o jeho historii. Turistická stezka ke zřícenině byla upravena a zpevněna, aby neohrožovala návštěvníky. O Týřově se uvádí, že je to místo magické se silným zářením, které má příznivý vliv na lidské zdraví (zmírňuje alergie, podporuje léčbu dlouhodobých onemocnění, posilují imunitu, urychlují hojení ran atd.)

Otevírací doba a vstupné

Zřícenina hradu je volně přístupná.

Kontakt

Hrad Týřov
Karlova Ves
270 23 Karlova Ves

hrady.dejiny.cz/tyrov/

Tipy na výlety

Národní přírodní rezervace Týřov
Skryjská jezírka
Hrad Křivoklát
Hrad Karlštejn
Hrady Žebrák a Točník
Hrad Krakovec
Zámek Lány
Berounka

Související články

reklama
reklama
reklama