reklama

Zřícenina gotického hradu Cimburk se nachází u obce Koryčany nad Koryčanskou vodní nádrží na výběžku pohoří Chřiby v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Kvůli záchraně hradu bylo v roce 1994 založeno občanské sdružení Polypeje, majitelem hradu je obec Koryčany.

Historie

Hrad Nový Cimburk založil Bernard z Cimburka v letech 1327 – 1333, kdy směnil Starý Cimburk u Trnávky za nové území. Hrad Nový Cimburk, vystavěný ve slohu francouzské gotiky, byl založen Bernardem z Cimburka, podkomořím krále Jana Lucemburského. V polovině 14. století hrad obléhalo vojsko bratra krále Karla IV., markraběte Jana Jindřicha. Vnuk zakladatele Cimburka nakonec hrad Janu Jindřichovi v roce 1358 prodal, a ten začal s přestavbou hradního paláce, v níž pokračoval jeho nejstarší syn Jošt. Kvůli finanční tísni musel být hrad zastaven. Prvním zástavním držitelem byl Zikmund z Letovic, po něm Čeněk z Drahotuš. Přepadem pak získal Cimburk Vok ml. z Holštejna a Čeněk z Drahotuš se s ním několik let marně soudil. Vok padl v roce 1420 za krále Zikmunda Lucemburského v bitvě u Vyšehradu. Hrad zůstal v držení jeho synovi. V příštím roce byl Cimburk dobýván a poškozen husitskými vojsky. O osm let později byl opravován a předán Štěpánovi z Vartnova. Král Zikmund si při převodu vymínil právo volného vstupu do hradu, což svědčí o důležitosti Cimburka v 15. století. Štěpán z Vartnova neměl dědice, hrad zdědily jeho tety. V té době byl dobyt uherským králem Matyášem Korvínem. Poté se držitelé hradu rychle střídali. Po dlouhých a složitých jednáních získal v roce 1523 hrad Cimburk Vilém z Víckova, který ho začal rozvíjet a přestavovat. Po něm zdědil hrad bratr Přemek a pak jeho syn Jan Vilém.

V roce 1550 došlo k prodeji hradu přes olomouckého biskupa a Cimburk se dostal do rukou nového vlastníka, uherského šlechtice, Gabriela Majláta, který brzy zatížil majetek dluhem, s nímž se potýkali i další majitelé ještě po Bílé hoře. V této pohnuté době byl hrad dobyt a majitel Gabriel Horecký upadl do zajetí. Musel se vykoupit a zadluženost hradu se kriticky zvýšila. Při druhém obléhání Brna se pokoušela švédská vojska dobýt také hrad Cimburk, ten ale útokům odolal. V roce 1658 zdědil hrad syn Františka Horeckého Gabriel František. Ten si zvolil za své sídlo koryčanskou tvrz, kterou nechal přestavět na zámek. Hrad začal ztrácet svůj význam, sloužil jako ubytovna pro personál. Na začátku 18. století byl označen jako pustý.

O záchranu se pokusili majitelé koryčanského statku ve 30. letech 20. století. Po druhé světové válce byl ve správě státních lesů a později převeden pod KNV Gottwaldov. V 90. letech 20. století vzniklo občanské sdružení Polyfeje, které si vzalo za cíl obnovit a zabezpečit hrad tak, aby mohl být znovu zpřístupněn veřejnosti.

Akce 2014

Na Cimburku se během návštěvnické sezóny konají tradiční kulturní akce - Cimburský košt vín, Setkání malých pivovarů, Šermířský a divadelní den, Šermířský víkend, Folková nota, Den múz nebo Hradozámecká noc.

Otevírací doba a vstupné

Hrad Cimburk je otevřen po celý rok. Prohlídka probíhá individuálně se zapůjčeným papírovým průvodcem. Základní vstupné činí 30 Kč.

Kontakty

Zřícenina hradu Cimburk u Koryčan
Samota 204
768 05 Koryčany
tel.: 775 447 626

e-mail: [email protected]
web: www.cimburk.eu

Tipy na výlety

Chřiby
Buchlovice
Hrad Buchlov
Bukovanský mlýn
Hradisko sv. Klimenta
Kyjov
Zámek Bučovice
Zámek Milotice
Uherské Hradiště

Související články

reklama
reklama
reklama